Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Seaded

Jäta päis vahele

Kolmapäev, 1. aprill 2015 19:32

EST ENG

 

Rävala pst 8, Tallinn 10143  
tel 610 3500  faks 610 3501 
ecaa at ecaa dot ee

 

Teavitus tähelepanekute
kohta lennutegevuses >>

Vihjetelefon: 5621 6499

 

Lennuameti lahtioleku ajad:
E-R 8:00 - 16:30

 UUS! Inspektorite vastuvõtuajad :*
E-R 9.00-12.00 ja 13.00-15.00

 *Kohtumise aeg tuleb eelnevalt järelevalveametnikuga kokku leppida

 

UUDISED 

.

Trüki see leht - Lennuameti 2014. aasta ohutuskokkuvõte Trüki

Lennuameti 2014. aasta ohutuskokkuvõte

01.04.2015

2014. aasta kokkuvõttes on võetud arvesse Lennuametile teatatud ohutust mõjutavad juhtumid, mis on kantud Euroopa ohutusjuhtumite keskandmebaasi, kokku 377 juhtumit.

Täname kõiki, kes on ohutusega seotud olukordadest teada andnud ja loodame ohutust väärtustavate inimeste usaldusele ka edaspidi.

Kinnitame, et kogutud infot kasutatakse vaid ohutustaseme parandamiseks.

Kutsume kõik lennundusettevõtteid üles väärtustama positiivset teatamiskultuuri.

Varasemate aastate ohutuskokkuvõtted asuvad siin.

Trüki see leht - Õhusõidukite (k.a mehitamata õhusõidukite) käitamine on piiratud 23.03-19.04.2015 Trüki

Õhusõidukite (k.a mehitamata õhusõidukite) käitamine on piiratud 23.03-19.04.2015

20.03.2015

Eesti õhuruumis toimub 23. märtsist kuni 19. aprillini Eesti õhuväe ja USAFE (USA Euroopas paiknev õhuvägi) ühisõppus. Õppuse üheks eesmärgiks on õhuvägede koostegutsemisvõime edasiarendamine. Õppuse käigus sooritatakse Eesti õhuruumis mitmeid madallende. Harjutatakse ka õhus tankimist ning õppuse käigus tehakse keskpolügooni ümbruses mürauuringuid kaardistamaks lahingmoona ning madallendudega kaasneva müra taset erinevatel suundadel. Madallennud toimuvad madallennualades (kaart: http://eaip.eans.ee/2015-03-05/graphics/eAIP/ENR-LFC-08012015.pdf). Õppuse tarbeks on kehtestatud ka ajutiselt eraldatud ala (kaart: https://aim.eans.ee/Files/UPLOADED_FILES/AIP/EE-eSUP-2015-02.pdf), kus võivad lennata ainult õppusega seotud ning kiirabi- või otsingu- ja päästelennud.

Lennuameti peadirektori 02. oktoobri 2014 üldkorraldusliku ettekirjutusega nr 27 on kehtestatud reeglid mehitamata õhusõidukite käitamiseks Eesti õhuruumis:

1) mittekontrollitavas õhuruumis (v.a lennuvälja lennuinfotsoonis) võib mehitamata õhusõidukeid käitada ilma  Lennuameti loata kuni 500 jala kõrguseni maapinnast;

2) mittekontrollitavas õhuruumis (v.a lennuvälja lennuinfotsoonis) kõrgemal kui 500 jalga maapinnast peab mehitamata õhusõiduki käitamisel olema Lennuameti luba;

3) käitamiseks kontrollitavas õhuruumis, lennuvälja lennuinfotsoonis ning lennundusteabekogumikus – AIP -  (ENR 5 osas) ja selle lisades – AIP SUP – toodud või NOTAM-teatega kehtestatud keelu-, piirangu-, ajutiselt eraldatud, ajutiselt reserveeritud, langevarjuhüpete, motoparaplaanide ja tundliku faunaga alades peab olema Lennuameti luba.

Lennuameti soovitused mehitamata õhusõidukite käitamiseks

Mehitamata õhusõiduki käitaja ei pruugi eelnevalt teada, millises õhuruumi osas ta oma tegevust harrastab ning kas see on konkreetseks päevaks avalikes huvides kaitselennunduse vajadusteks reserveeritud. Seetõttu paluvad Lennuamet ja  Kaitsevägi lähtuda järgnevast soovitusest:

1) Kui mehitamata õhusõiduki käitaja ei ole kindel, kas käitab mehitamata õhusõidukit alas, kus Lennuameti luba ei ole vaja, siis pöörduge Lennuameti poole lisainformatsiooni saamiseks.

2) Ajavahemikus 23.03-19.04.2015 palume edastada info mehitamata õhusõiduki käitamise kohta Lennuameti üldmeilile ecaa at ecaa dot ee. Oodatud on igasugune teave õhusõiduki käitamise soovi kohta ja ka tähelepanekud mehitamata õhusõidukite käitamise kohta nimetatud ajavahemikus.

Lennuamet omab vajalikku teavet ja kontakti Kaitseväe esindajatega ning suudab hinnata Teie kavandatava tegevuse ohutust sõltuvalt Teie asukohast.

Lennuamet ja Kaitsevägi soovitavad enne lennust teavitada ning alles siis mehitamata õhusõidukit käitada, kui ohutuses on veendutud.

 

 

Trüki see leht - Õhusõidukite lennukõlblikkuse ning hooldusega seotud Lennuameti peadirektori üldkorralduslik ettekirjutus tunnistati kehtetuks Trüki

Õhusõidukite lennukõlblikkuse ning hooldusega seotud Lennuameti peadirektori üldkorralduslik ettekirjutus tunnistati kehtetuks

03.03.2015

Määruse 216/2008 II lisas loetletud õhusõidukite lennukõlblikkuse ning hooldusega seotud Lennuameti peadirektori üldkorralduslik ettekirjutus tunnistati kehtetuks

Lennuameti peadirektor tunnistas kehtetuks oma 05.06.2012 üldkorraldusliku ettekirjutuse nr 4.1-7/12/3 ning 27.12.2012 üldkorraldusliku ettekirjutuse nr 4.1-7/12/6.

Kehtetuks tunnistatud üldkorralduslikud ettekirjutused sätestasid riigisisesed jätkuva lennukõlblikkuse nõuete sätestamine Euroopa Komisjoni määruse nr 216/2008 II lisas nimetatud õhusõidukitele (nn Annex II õhusõidukid), nimetatud õhusõidukeid hooldavatele hooldusorganisatsioonidele ning lennukõlblikkuse korraldajatele.

Loe edasi

Trüki see leht - Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muudatus Trüki

Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muudatus

26.02.2015

26. veebruari Riigi Teatajas I on avaldatud Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus, mis jõustub 1. märtsil (osaliselt 1. novembril 2015 ja 1. jaanuaril 2017).
Vt ka 1. märtsil jõustuva Lennundusseaduse tervikteksti.

Küsimusi lennundusseaduse muudatuse ja selle rakendamise kohta saate esitada saates elektronkirja aadressile ecaa@ecaa.ee.

Lennundusseaduses täpsustatakse ja ajakohastatakse EASA õhusõidukite (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 216/2008 artikli 4 lõikes 1 nimetatud EASA pädevusse kuuluvate õhusõidukite) hoolduse ja jätkuva lennukõlblikkusega seotud sätteid, sh hooldusorganisatsiooni ja jätkuvat lennukõlblikkust korraldava organisatsiooniga seotud nõudeid.

Loe edasi

Trüki see leht - Eesti Vabariigi 97. aastapäeva kaitseväe paraad Narvas Trüki

Eesti Vabariigi 97. aastapäeva kaitseväe paraad Narvas

20.02.2015

24. veebruaril algusega kell 12.00 toimub Narvas Eesti Vabariigi 97. aastapäeva tähistamiseks kaitseväe paraad. Paraadi käigus teevad ülelennu Eesti õhuväe lennuvahendid. Lennuohutuse ja paraadi külastajate turvalisuse huvides on igasugune mehitamata õhusõidukite käitamine paraadplatsi kohal keelatud. Mujal Narva linna kohal, kuid mitte lähemal kui 200m Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelisele ajutisele kontrolljoonele on mehitamata õhusõidukite käitamine lubatud vaid seoses meediaväljaannete tarbel pildistamise või filmimisega. Vastavalt Vabariigi Valitsuse määruse nr 189 „Lennupiirangud ja piirangud riiklikule õhusõidukile lennuks ülehelikiirusel“ § 3 on riigi julgeoleku huvides kehtestatud alaline lennupiiranguala maa- ja veepinnast kuni kõrguseni 300 meetrit. Ajutise loa saamiseks tuleb lend hiljemalt 23. veebruari keskpäevaks (kell 12.00) kooskõlastada Eesti õhuväega. Kooskõlastamistaotlus saata õhuväe teavitusspetsialist Alar Laatsile aadressil alar dot laats at mil dot ee

Trüki see leht - Taevalaternate lennutamine Trüki

29.12.2014 Taevalaternate lennutamine

Trüki see leht - Infopäeva materjalid (mehitamata õhusõidukite käitajad) Trüki

21.10.2014 Infopäeva materjalid (mehitamata õhusõidukite käitajad)

Trüki see leht - Tähelepanu 14.10. infopäeva asukoht muutus Trüki

10.10.2014 Tähelepanu 14.10. infopäeva asukoht muutus

Trüki see leht - Lennuamet kutsub infopäevale Trüki

02.10.2014 Lennuamet kutsub infopäevale

Trüki see leht - Mehitamata õhusõidukite (nn droonid) üldkorralduslik ettekirjutus Trüki

02.10.2014 Mehitamata õhusõidukite (nn droonid) üldkorralduslik ettekirjutus

Uudiste arhiiv