Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Seaded

Jäta päis vahele

Laupäev, 23. mai 2015 14:50

EST ENG

 

Rävala pst 8, Tallinn 10143  
tel 610 3500  faks 610 3501 
ecaa at ecaa dot ee

 

Teavitus tähelepanekute
kohta lennutegevuses >>

Vihjetelefon: 5621 6499

 

Lennuameti lahtioleku ajad:
E-R 8:00 - 16:30

NB! Vastuvõtte ei toimu:

18.06.15  kell 11:00-16:30

19.06.15 kell 08:00-16:30

 

 UUS! Inspektorite vastuvõtuajad :*
E-R 9.00-12.00 ja 13.00-15.00

 *Kohtumise aeg tuleb eelnevalt järelevalveametnikuga kokku leppida

 

UUDISED 

.

Trüki see leht - Töökorraldus Lennuametis 18.-19.06.2015 Trüki

Töökorraldus Lennuametis 18.-19.06.2015

01.06.2015

18. juunil ei toimu Lennuametis vastuvõtte alates kella 11:00st.

19. juunil ei toimu Lennuametis vastuvõtte (08:00-16:30).

Dokumendid saab vajadusel jätta Lennuameti postkasti (nr 54) - Rävala pst 8 ärihoones peasissepääsu juures esimesel korrusel.

Trüki see leht - Õhuruumi muudatus alates 30.04.2015 Trüki

Õhuruumi muudatus alates 30.04.2015

05.05.2015

30. aprillil 2015 rakendus Tallinna õhuruumi muudatus. Peamised muudatused õhuruumi kasutajatele on Tallinna TMA suurendamine, Ämari lähiala (CTR-i) loomine, piiranguala EE TSA 10 eemaldamine ja Ämari lennuvälja kohale uue piiranguala – EE TSA 14 (AIP SUP 05/2015) moodustamine. 

Loe täpsemalt Lennuliiklusteeninduse AS kodulehelt:http://www.eans.ee/archives/2250

Trüki see leht - Lennuameti soovitused mehitamata õhusõidukite käitamiseks kaitseväe õppuse SIIL ajal (04.-12.05.15) Trüki

Lennuameti soovitused mehitamata õhusõidukite käitamiseks kaitseväe õppuse SIIL ajal (04.-12.05.15)

05.05.2015

Mehitamata õhusõidukite käitamine Eesti õhuruumis kaitseväe õppuse Steadfast Javelin/SIIL 2015 ajal

Perioodil 04.-12. mai 2015 toimub Eesti kirdeosas kaitseväe õppus Steadfast Javelin/SIIL 2015 (edaspidi SFJ/SIIL15). Õppust toetav intensiivne militaarlennutegevus (nt helikopterid, reaktiivlennukid, jms) toimub Tallinna lennuinfopiirkonnas ning õppuseks kehtestatud õppusealas. Õppuse käigus sooritatakse Eesti õhuruumis madallende, teostatakse lahingrünnakuid maapealsete sihtmärkide pihta õppusealas ning tulistatakse/pommitatakse õhust Tapa polügooni.

Madallennud toimuvad madallennualades (kaart: http://eaip.eans.ee/2015-04-30/graphics/eAIP/ENR-LFC-30042015.pdf?

Õppuse tarbeks on kehtestatud õppusealas piirangualad ning ajutiselt eraldatud alad (kaart: https://aim.eans.ee/files/EE-eSUP-2015-06.pdf.

Loe edasi

Trüki see leht - Ohutusalase teabe käsitlemist reguleeritakse Euroopa Liidu tasandil Trüki

Ohutusalase teabe käsitlemist reguleeritakse Euroopa Liidu tasandil

29.04.2015

24.aprilli Euroopa Liidu teatajas avaldati Eesti jaoks otsekohalduv Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 376/2014, 3. aprill 2014, mis käsitleb tsiviillennunduses toimunud juhtumitest teatamist ning juhtumite analüüsi ja järelmeid.

Määruse eesmärk on suurendada tsiviillennundusohutust Euroopa Liidus ning tagada asjakohase ohutusalase teabe edastamine, kogumine, talletamine, kaitsmine, vahetamine, levitamine ja analüüsimine.

Määrusega tagatakse, et:
•kogutud teabe analüüsimise alusel võetakse vajaduse korral õigeaegselt ohutusmeetmeid;
•ohutusteabe pidev kättesaadavus teabe nõuetekohast konfidentsiaalsust ja kasutamist käsitlevate eeskirjade kehtestamise abil ning teataja ja lennuohutust mõjutavate juhtumite ettekannetes nimetatud isikute kaitse ühtlustamise ja suurendamise kaudu ning
•lennundusohutusriske kaalutakse ja käsitletakse nii Euroopa Liidu kui riiklikul tasandil.

Lennuohutust mõjutavate juhtumite teatamise ainueesmärk on lennuõnnetuste ja -intsidentide ärahoidmine, mitte süüle või vastutusele osutamine.

Alates määruse (EU) 376/2014 kohaldamisest on Lennuametile ohutusalase teabe edastamiseks kaks võimalust:
a) ettekande vormi täitmine Euroopa raporteerimise portaalis (väljatöötamisel), mis on mõeldud eelkõige eraisikutele ja väikestele organisatsioonidele, kelle ettekannete maht ei ole suur;
b) Lennuameti eelneval heakskiidul organisatsiooni raporteerimise süsteemi kaudu formaadis, mis ühildub Euroopa Ohutusjuhtumite Keskandmebaasi ECCAIRS (European Coordination Center for Accident and Incident Reporting Systems) tarkvara ning taksonoomilise süsteemiga ADREP (Accident/Incident Data Reporting), mille kohta EASA töögrupp on koostanud juhised.

Kohaldatakse alates 15. novembrist 2015

Määruse tekst eesti keeles ja inglise keeles.


Viide uudisele

 

 

Trüki see leht - Lennuliiklusteeninduse AS kutsub kliendipäevale 22. mail 2015 Trüki

Lennuliiklusteeninduse AS kutsub kliendipäevale 22. mail 2015

27.04.2015

Kliendipäeva käigus antakse ülevaade arengutest aeronavigatsiooniteenuse osutamisel, kohalikust ja rahvusvahelisest koostööst ning suheldakse kohaletulnud klientide ja partneritega.

Üritusele on oodatud kõik Lennuliiklusteeninduse koostööpartnerid, Eesti õhuruumi kasutajate esindajad ja ka lihtsalt lennundushuvilised.

Täpsem info Lennuliiklusteeninduse AS’i kodulehel. http://www.eans.ee/archives/2242

Trüki see leht - Ühekordse loa riigilõiv mehitamata õhusõiduki käitamiseks Trüki

10.04.2015 Ühekordse loa riigilõiv mehitamata õhusõiduki käitamiseks

Trüki see leht - Määruse 1178/2011 nõuete kohaldamise edasilükkamine Trüki

07.04.2015 Määruse 1178/2011 nõuete kohaldamise edasilükkamine

Trüki see leht - Riigisisesed lennureeglid ja mehitamata õhusõidukite käitamine Trüki

02.04.2015 Riigisisesed lennureeglid ja mehitamata õhusõidukite käitamine

Trüki see leht - Lennuameti 2014. aasta ohutuskokkuvõte Trüki

01.04.2015 Lennuameti 2014. aasta ohutuskokkuvõte

Trüki see leht - Õhusõidukite (k.a mehitamata õhusõidukite) käitamine on piiratud 23.03-19.04.2015 Trüki

20.03.2015 Õhusõidukite (k.a mehitamata õhusõidukite) käitamine on piiratud 23.03-19.04.2015

Uudiste arhiiv