Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Seaded

Jäta päis vahele

Laupäev, 20. september 2014 19:00

EST ENG

 

Rävala pst 8, Tallinn 10143  
tel 610 3500  faks 610 3501 
ecaa at ecaa dot ee

 

Teavitus tähelepanekute
kohta lennutegevuses >>

Vihjetelefon: 5621 6499

 

Lennuameti lahtioleku ajad:
E-R 8:00 - 16:30

 

 UUS! Inspektorite vastuvõtuajad :*
E-R 9.00-12.00 ja 13.00-15.00

 *Kohtumise aeg tuleb eelnevalt järelevalveametnikuga kokku leppida

 

UUDISED 

.

Trüki see leht - EASA OPS rakendamine Eestis Trüki

EASA OPS rakendamine Eestis

02.09.2014

Vastavalt Euroopa Komisjoni 5. oktoobri 2012 määruse (EL) nr 965/2012 , millega kehtestatakse lennutegevusega seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008 (EASA OPS) artiklile 10, mis lubab liikmesriikidel lükata edasi teatud nõuete kohaldamine, ei kohaldata Eestis määruse nr 965/2012 (mida on muudetud määrustega 800/2013 ja 71/2014 , 83/2014 ja 379/2014):

1) II ja III lisa sätteid keerukate mootorlennukite ja kopterite mitteärilise käitamise kohta (osa NCC) kuni 25. augustini 2016;

2) II, V, VI ja VII lisa sätteid lennukite, kopterite, purilennukite ja õhupallide mitteärilise käitamise kohta (osa NCO) kuni 25. augustini 2016;

3) II, III, VII ja VIII lisa sätteid erilendude suhtes (osa SPO) kuni 21. aprillini 2017;

4) B-suutlikkusklassi lennukite või mittekeerukate kopterite ärilise lennutranspordi lendude suhtes, mis algavad ja lõpevad samal lennuväljal / samas käitamiskohas, ja õhupallide ja purilennukitega toimuvate ärilise lennutranspordi lendude suhtes kuni 21. aprillini 2017.

Alates 28. oktoobrist 2014 kohaldatakse seega Eestis määruse nr 965/2012 nõudeid, mida on muudetud määruse 71/2014 nõuetega. Nõuete mitteametlik konsolideeritud tekst on kättesaadav seadusandluse rubriigis. Ametlikud määruste tekstid leiate Euroopa Liidu dokumentide andmebaasist Eur-Lex.

Trüki see leht - Piirangud Eesti õhuruumis Ameerika presidendi visiidi ajal Trüki

Piirangud Eesti õhuruumis Ameerika presidendi visiidi ajal

29.08.2014

Ameerika Ühendriikide Presidendi Barack Obama visiidi ajaks kehtestab Lennuamet Tallinna kohal ja selle lähiümbruses ajutise lennupiiranguala alates maapinnast kuni umbes kõrguseni 6 kilomeetrit (lennutasand 180). Informatsioon avaldatakse NOTAMiga (aeronavigatsiooniline nõustav teade lennunduspersonalile), mille leiate NOTAM PIBist (lennueelne infobülletään) aadressil https://aim.eans.ee/.

Ajutine lennupiiranguala kehtib 2. septembri kella 17.00st kuni 3. septembri südaööni. Antud piirang ei laiene regulaarsetele kauba- ja reisilendudele, samuti militaar- ja sisejulgeoleku, hädaolukorras olevatele, otsingu- ja päästetöid teostavatele, meditsiini ja staatusega HEAD või STATE lendudele. Mitte regulaarsetele kauba- ja reisilendudele saab luba antud ajavahemikul lendamiseks taotleda telefoninumbril +372 612 1455.

Muud lennud, kaasa arvatud tellimus-, puri-, deltaplaanide, kuumaõhupallide lennud, lisaks treening-ja vigurlennud ülaltoodud ajavahemikul antud piirangualas lubatud ei ole.

Lennuamet toonitab, et antud ajutise lennupiirangualaga on keelatud ka kõik mehitamata õhusõidukite, ehk rahvakeeli „droonide“, lennutamised Tallinna kohal ja Tallinna ümbruses raadiusega kuni 50 kilomeetrit.

Trüki see leht - Ametid koostasid taevalaternate kasutus- ja müügijuhendi Trüki

Ametid koostasid taevalaternate kasutus- ja müügijuhendi

12.08.2014

Tarbijakaitseamet, päästeamet ja lennuamet koostasid juhendi ja meelespead taevalaternate, mida rahva seas tuntakse ka soovi- või Hiina laternate nime all, kasutamise ja müümise kohta.

Tarbijatel on kõige olulisem meeles pidada, et enne taevalaterna kasutamist tuleb hoolikalt tutvuda kasutusjuhendiga, mille olemasolu ja korrektsuse eest vastutab taevalaterna müüja.

Loe edasi

Trüki see leht - Taevalaternate lennutamine Trüki

Taevalaternate lennutamine

12.08.2014

Taevalaternate lennutamine lennuväljade/kopteriväljakute läheduses võib mõjutada lennuohutust ning sellest tulenevalt tuleb laternate lennutamise soovist 5 km raadiuses lennuväljast/kopteriväljakust teavitada Lennuametit.

Taevalaternate lennutamise teavitus esitatakse Lennuametile vähemalt seitse päeva enne laternate lennutamist.

Teavitus esitatakse kirjalikult vabas vormis e-posti aadressile ecaa@ecaa.ee. Teavituses peab olema ära märgitud:

  • laternate lennutamise aeg ja kestvus,
  • laternate lennutamise asukoht,
  • laternate arv,
  • vastutav isik.

Informatsiooni taevalaternate lennutamise taotlemise kohta saab Lennuameti lennuliiklusteeninduse ja lennuväljade osakonnast:

  • vahetult osakonna poole pöördudes esmaspäevast reedeni 8.00 - 16.30 (palume ametnikega kohtumine eelnevalt kokku leppida);
  • kirjalikult (post: Rävala pst. 8, 10143 Tallinn, faks: 610 3501, e-post: ecaa@ecaa.ee);
  • helistades (telefon 610 3500).

 

Trüki see leht - Hollandi hävitajate ülelend 21.07.14 kell 12 Trüki

Hollandi hävitajate ülelend 21.07.14 kell 12

21.07.2014

Täna, 21. juulil 2014, toimus kahe Hollandi hävitaja F-16 ülelend Tallinna vanalinnast. Eilsel 95. Õhuväe aastapäeva lennushow'l osalenud lennukid startisid täna Ämari lennubaasist ja lendasid edasi Hollandisse.

Lend üle Toompeal asuva Hollandi saatkonna oli planeeritud toimuma kl 12 kohaliku aja järgi.

Ülelend oli eelnevalt Eesti õhuväe, Lennuliiklusteeninduse AS-ga kooskõlastatud ja Lennuametit informeeritud. Lend toimus kõrgusel 1200 jalga vastavalt lennureeglitele. Peale ülelendu jätkus hävitajate lend edasi Hollandi kuningriiki.

Trüki see leht - Töökorraldus Lennuametis 07.08.2014 Trüki

17.07.2014 Töökorraldus Lennuametis 07.08.2014

Trüki see leht - Ohutusalase teabe käsitlemist reguleeritakse Euroopa Liidu tasandil Trüki

28.04.2014 Ohutusalase teabe käsitlemist reguleeritakse Euroopa Liidu tasandil

Trüki see leht - Lennuliiklusteeninduse AS kutsub kliendipäevale Trüki

14.04.2014 Lennuliiklusteeninduse AS kutsub kliendipäevale

Trüki see leht - Lennuameti 2013. aasta ohutuskokkuvõte Trüki

08.04.2014 Lennuameti 2013. aasta ohutuskokkuvõte

Trüki see leht - Vedelikepiirangu kaotamise esimese etapi rakendamine reisija jaoks olulisi muudatusi kaasa ei too Trüki

27.01.2014 Vedelikepiirangu kaotamise esimese etapi rakendamine reisija jaoks olulisi muudatusi kaasa ei too

Uudiste arhiiv