Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Seaded

Jäta päis vahele

Reede, 28. oktoober 2016 22:41

EST ENG

 

Lõõtsa 5, Tallinn 11415
tel 610 3500  faks 610 3501 
ecaa at ecaa dot ee
 

 

Teavitus tähelepanekute
kohta lennutegevuses >>

Vihjetelefon: 5621 6499

 

Lennuameti lahtioleku ajad:
E-R 9:00 - 16:00
 

  *Kohtumise aja palume eelnevalt järelevalveametnikuga kokku leppida

UUDISED 

.

Trüki see leht - Mehitamata õhusõidukite (sh droonide) käitamise juhendid Trüki

Mehitamata õhusõidukite (sh droonide) käitamise juhendid

06.10.2016

Lennuamet koostöös Tarbijakaitseameti, Tehnilise Järelevalve Ameti ja Andmekaitse Inspektsiooniga töötas välja mehitamata õhusõidukite (sh droonide) müügi ja käitamise juhendi ning meelespead teenindajale ja käitajale. Juhend ja meelespead on leitavad SIIT (vt lehekülje all).

 

Trüki see leht - Taevalaternate lennutamine lennuväljade läheduses Trüki

Taevalaternate lennutamine lennuväljade läheduses

18.08.2016

Tuletame meelde, et  taevalaternate (tuntakse ka soovi- või Hiina laternate nime all) lennutamine lennuväljade/kopteriväljakute läheduses võib mõjutada lennuohutust. Kui on soov lennutada taevalaternaid  lennuväljast/kopteriväljakust 5 km raadiuses, tuleb selleks eelnevalt taotleda Lennuametilt luba.

Taotlus tuleb esitada 7 päeva enne soovitud lennutamise kuupäeva.

Taotlus esitatakse kirjalikult vabas vormis e-posti aadressile ecaa at ecaa dot ee. Taotluses peab olema ära märgitud:
•laternate lennutamise aeg ja kestvus;
•laternate lennutamise asukoht;
•laternate arv;
•vastutav isik.

Lisainformatsioon taevalaternate lennutamise kohta lennuväljade läheduses:
Eve Härm
Lennuliikluse- ja lennuväljade osakonna vaneminspektor
tel 610 3562

Trüki see leht - EL määruse nr 965/2012 (AIR-OPS) kohaldamisest Trüki

EL määruse nr 965/2012 (AIR-OPS) kohaldamisest

29.07.2016

EL määrust nr 965/2016 kohaldatakse alates 25. augustist 2016 alljärgnevates valdkondades:
- suutlikkusel põhinev navigatsioon (lähtudes EL määrusest 2016/1199);
- keerukate mootorõhusõidukite mitteäriline lennutegevus (NCC);
- mittekeerukate mootorõhusõidukite mitteäriline lennutegevus (NCO).

Seoses komisjoni 22. juuli 2016 määruse (EL) 2016/1199 vastuvõtmisega on muutunud määruse (EL) 965/2012 kohaldamise üleminekutähtajad:
1)      II ja VII lisa kohaldatakse õhupallide mitteäriliste lendude suhtes alates 8. aprillist 2018 ning purilennukite mitteäriliste lendude suhtes alates 8. aprillist 2019;
2)      II, III, VII ja VIII lisa kohaldatakse õhupallide erilendude suhtes alates 8. aprillist 2018 ning purilennukite erilendude suhtes alates 8. aprillist 2019;
3)      II, III, VII ja VIII lisa kohaldatakse lennukite ja kopterite erilendude suhtes alates 21. aprillist 2017;
4)      II, III ja IV lisa kohaldatakse B-suutlikkusklassi lennukite või mittekeerukate kopterite ärilise lennutranspordi lendude suhtes, mis algavad ja lõpevad samal lennuväljal või samas käitamiskohas, alates 21. aprillist 2017;
5)      II, III ja IV lisa kohaldatakse õhupallide ärilise lennutranspordi lendude suhtes alates 8. aprillist 2018 ning purilennukitega toimuvate ärilise lennutranspordi lendude suhtes alates 8. aprillist 2019.

Loe edasi

Trüki see leht - Lennundusteade vigurlendude sooritamise kohta Trüki

Lennundusteade vigurlendude sooritamise kohta

15.07.2016

Lennuamet andis 15. juulil 2016 välja uuendatud lennundusteate OPS T-6 M1 vigurlendude sooritamise kohta. Lennundusteade käsitleb vigurlennupädevuse saamise, õhusõiduki lennukõlblikkuse ning vigurlendude sooritamisega seotud põhimõtteid. Võrreldes varasema lennundusteate redaktsiooniga on eelkõige täpsustatud vigurlennupädevuse saamisega seotud põhimõtteid lähtudes komisjoni määruse (EL) 1178/2011 nõuetest.

Uuendatud lennundusteatega tutvumiseks palume valida lennundusteadete alajaost OPS T 1-6 vigurlendude sooritamise kohta.

 

Trüki see leht - Kooskõlastuskohustuseta ala kehtestamine mehitamata õhusõidukite käitamiseks Tallinna lähialas alates 06.07.2016 Trüki

Kooskõlastuskohustuseta ala kehtestamine mehitamata õhusõidukite käitamiseks Tallinna lähialas alates 06.07.2016

01.07.2016

Alates 6. juulist on Tallinna lähialasse loodud ala Tsoon 9, kus on võimalik mehitamata õhusõidukeid käitada ilma Lennuameti ja vastutava lennuliiklusteenindusüksuse kooskõlastuseta. Lennuameti ühekordse loa (lennundusseadus §51) olemasolu alas mehitamata õhusõiduki käitamiseks on endiselt kohustuslik. Ala kohta on välja antud lennundusteabekogumiku lisa (AIP SUP 10/2016).

Tsoonis 9 mehitamata õhusõiduki käitamise piirangud ja tingimused on järgmised:

  • käitajal peab olema kehtiv Lennuameti ühekordne luba, millega on antud õigus kasutada Tsooni 9 (kõik hetkel kehtivad ühekordsed load tuleb muuta). Kui loale ei ole kantud õigust Tsoon 9 kasutamise kohta, kehtivad senised reeglid ja iga lend tuleb kooskõlastada;
  • käitaja peab enne mehitamata õhusõiduki käitamist Tsoonis 9 tutvuma Tallinna lähiala puudutava infoga (lennundusteabe kogumik (AIP), AIP Lisad ning NOTAM-id). Info on leitav veebilehel https://aim.eans.ee/;
  • maksimaalne kõrgus mehitamata õhusõiduki käitamiseks on 60 m (197 ft) maapinnast;
  • mehitamata õhusõidukit tohib käitada maksimaalselt 250 m (0.14 NM) raadiuses käitajast ning see peab terve lennu vältel olema käitajale nähtav (otsenähtavus);
  • mehitamata õhusõiduk peab teed andma kõigile mehitatud õhusõidukitele;
  • mehitamata õhusõiduki käitamisel peab olema tagatud mõistlik omahajutus teiste õhusõidukitega;
  • käitaja kohustub koheselt teavitama Lennuliiklusteeninduse AS-i vahetuse vanemat telefonil 625 8254, kui mehitamata õhusõidukiga on kadunud side või see lendab kontrollimatult;
  • käitajale antud Lennuameti ühekordne luba ei anna õigust käitada mehitamata õhusõidukit kinniste territooriumide, avalike ürituste ja rahvakogunemiste kohal, kui see pole territooriumi valdaja või ürituse korraldajaga eelnevalt kooskõlastatud;
  • lennuohutust mõjutavast juhtumist teavitamine – Lennuametile tuleb anda teada kõikidest juhtumitest, mis mõjutavad või oleksid võinud mõjutada lennuohutust. Juhtumitest saab teavitada läbi Lennuameti kodulehe www.ecaa.ee või Euroopa teavitamisportaali www.aviationreporting.eu. Teavituse edastamine on anonüümne ja konfidentsiaalne. Lennuamet kasutab saadud teavet ainult lennuohutuse tagamise eesmärgil.

Ühekordsele loale ala kasutamise õiguse saamiseks tuleb esitada Lennuameti vormil taotlus (leitav Lennuameti kodulehelt, lisatakse 05.07.2016) ning käia infotunnil, mille vajalikkus tuleneb koostatud riskianalüüsist.

Esimene infotund toimub reedel, 08.07.2016 kell 15:00-16:00 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis (Harju 11, Tallinn, saalis Aatrium). Oma osavõtust palume teatada hiljemalt neljapäeval, 07.07.2016, meiliaadressil kea dot toi at ecaa dot ee  

Ekraanil täidetavad Lennuameti vormil taotlused:

 

 

Trüki see leht - Piirangud mehitamata õhusõidukite käitamisel seoses võidupüha üritustega Võrus 22.-23.06.2016 Trüki

08.06.2016 Piirangud mehitamata õhusõidukite käitamisel seoses võidupüha üritustega Võrus 22.-23.06.2016

Trüki see leht - Lennundusteade lennueksamite, lennuoskuse tasemekontrollide ja atesteerimiste läbiviimise kohta Trüki

03.06.2016 Lennundusteade lennueksamite, lennuoskuse tasemekontrollide ja atesteerimiste läbiviimise kohta

Trüki see leht - Mehitamata õhusõidukite käitajate infopäev 27. mail, INFOPÄEVA MATERJALIDEGA Trüki

10.05.2016 Mehitamata õhusõidukite käitajate infopäev 27. mail, INFOPÄEVA MATERJALIDEGA

Trüki see leht - Algavad lennuraja ehitustööd Tallinna Lennujaamas ei mõjuta plaanilist lennuliiklust Trüki

28.04.2016 Algavad lennuraja ehitustööd Tallinna Lennujaamas ei mõjuta plaanilist lennuliiklust

Trüki see leht - VFR lennukaardi uuendamine Trüki

18.04.2016 VFR lennukaardi uuendamine

Uudiste arhiiv