Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Seaded

Jäta päis vahele

Teisipäev, 21. aprill 2015 15:54

EST ENG

 

Rävala pst 8, Tallinn 10143  
tel 610 3500  faks 610 3501 
ecaa at ecaa dot ee

 

Teavitus tähelepanekute
kohta lennutegevuses >>

Vihjetelefon: 5621 6499

 

Lennuameti lahtioleku ajad:
E-R 8:00 - 16:30

 UUS! Inspektorite vastuvõtuajad :*
E-R 9.00-12.00 ja 13.00-15.00

 *Kohtumise aeg tuleb eelnevalt järelevalveametnikuga kokku leppida

 

UUDISED 

.

Trüki see leht - Ühekordse loa riigilõiv mehitamata õhusõiduki käitamiseks Trüki

Ühekordse loa riigilõiv mehitamata õhusõiduki käitamiseks

10.04.2015

Seoses Euroopa Komisjoni rakendusmääruse nr 923/2012, 26. september 2012, millega kehtestatakse ühised lennureeglid ning aeronavigatsiooniteenuseid ja -protseduure käsitlevad käitamissätted ning muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 1035/2011 ning määruseid (EÜ) nr 1265/2007, (EÜ) nr 1794/2006, (EÜ) nr 730/2006, (EÜ) nr 1033/2006 ja (EL) nr 255/2010 rakendumisega alates 04.12.2014 ning majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse nr 61 „Lennureeglid“ kehtetuks tunnistamisega 02.04.2015 rakendub alates 03.04.2015 mehitamata õhusõiduki käitamisele majandus- ja taristuministri määrus nr 24 „Riigisisesed lennureeglid ja erandid ning erisused komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 923/2012 sätestatud lennureeglitest“.

Loe edasi

Trüki see leht - Määruse 1178/2011 nõuete kohaldamise edasilükkamine Trüki

Määruse 1178/2011 nõuete kohaldamise edasilükkamine

07.04.2015

Eestis lükatakse määruse 2015/445 artiklite 1 ja 3 alusel kuni 8. aprillini 2018 edasi määruse 1178/2011 (nn EASA-FCL) järgmiste nõuete kohaldamine :
• õhupalli ja purilennuki piloodilube käsitlevad nõuded;
• B alajao (kergõhusõidukipiloodi luba) nõuded;
• punktide FCL.800 (vigurlennu pädevusmärge) ja FCL.805 (purilennuki ja plakati pukseerimise pädevuste märked) nõuded;
• määruse VI ja VII lisa sätted nende koolitusorganisatsioonide suhtes, kes pakuvad koolitust vaid selliste riiklike lubade saamiseks, mille võib kooskõlas määruse (EL) nr 1178/2011 artikli 4 lõikega 3 muuta FCL osa kohaseks kergõhusõidukipiloodi loaks (LAPL), purilennukipiloodiloaks (SPL) või õhupallipiloodiloaks (BPL).
Nimetatud nõuete rakendamise edasilükkamise põhjus on hetkel EASA nõuete täitmise aktsepteeritavate meetodite (AMC) puudumine. EASA tegeleb ülalviidatud nõuete täitmise aktsepteeritavate meetodite koostamisega (vt EASA NPA 2014-28).
 

Trüki see leht - Riigisisesed lennureeglid ja mehitamata õhusõidukite käitamine Trüki

Riigisisesed lennureeglid ja mehitamata õhusõidukite käitamine

02.04.2015

Majandus- ja taristuministri 26.03.2015 määrus nr 24 „Riigisisesed lennureeglid ja erandid ning erisused komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 923/2012 sätestatud lennureeglitest“ Määrus jõustub 3. aprillil.
 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuli 2007. a määrusega nr 61 kinnitatud Lennureeglid kaotavad määruse jõustumisel kehtivuse. Uue teemana reguleeritakse lennureeglites mehitamata õhusõidukite käitamist. Oluline on silmas pidada, et mehitamata õhusõidukite käitamine toimub ühekordse loa alusel lennureeglites sätestatud aladel. Ühekordse loa eest tuleb tasuda riigilõivu.

 

Trüki see leht - Lennuameti 2014. aasta ohutuskokkuvõte Trüki

Lennuameti 2014. aasta ohutuskokkuvõte

01.04.2015

2014. aasta kokkuvõttes on võetud arvesse Lennuametile teatatud ohutust mõjutavad juhtumid, mis on kantud Euroopa ohutusjuhtumite keskandmebaasi, kokku 377 juhtumit.

Täname kõiki, kes on ohutusega seotud olukordadest teada andnud ja loodame ohutust väärtustavate inimeste usaldusele ka edaspidi.

Kinnitame, et kogutud infot kasutatakse vaid ohutustaseme parandamiseks.

Kutsume kõik lennundusettevõtteid üles väärtustama positiivset teatamiskultuuri.

Varasemate aastate ohutuskokkuvõtted asuvad siin.

Trüki see leht - Õhusõidukite (k.a mehitamata õhusõidukite) käitamine on piiratud 23.03-19.04.2015 Trüki

Õhusõidukite (k.a mehitamata õhusõidukite) käitamine on piiratud 23.03-19.04.2015

20.03.2015

Eesti õhuruumis toimub 23. märtsist kuni 19. aprillini Eesti õhuväe ja USAFE (USA Euroopas paiknev õhuvägi) ühisõppus. Õppuse üheks eesmärgiks on õhuvägede koostegutsemisvõime edasiarendamine. Õppuse käigus sooritatakse Eesti õhuruumis mitmeid madallende. Harjutatakse ka õhus tankimist ning õppuse käigus tehakse keskpolügooni ümbruses mürauuringuid kaardistamaks lahingmoona ning madallendudega kaasneva müra taset erinevatel suundadel. Madallennud toimuvad madallennualades (kaart: http://eaip.eans.ee/2015-03-05/graphics/eAIP/ENR-LFC-08012015.pdf). Õppuse tarbeks on kehtestatud ka ajutiselt eraldatud ala (kaart: https://aim.eans.ee/Files/UPLOADED_FILES/AIP/EE-eSUP-2015-02.pdf), kus võivad lennata ainult õppusega seotud ning kiirabi- või otsingu- ja päästelennud.

Lennuameti peadirektori 02. oktoobri 2014 üldkorraldusliku ettekirjutusega nr 27 on kehtestatud reeglid mehitamata õhusõidukite käitamiseks Eesti õhuruumis:

1) mittekontrollitavas õhuruumis (v.a lennuvälja lennuinfotsoonis) võib mehitamata õhusõidukeid käitada ilma  Lennuameti loata kuni 500 jala kõrguseni maapinnast;

2) mittekontrollitavas õhuruumis (v.a lennuvälja lennuinfotsoonis) kõrgemal kui 500 jalga maapinnast peab mehitamata õhusõiduki käitamisel olema Lennuameti luba;

3) käitamiseks kontrollitavas õhuruumis, lennuvälja lennuinfotsoonis ning lennundusteabekogumikus – AIP -  (ENR 5 osas) ja selle lisades – AIP SUP – toodud või NOTAM-teatega kehtestatud keelu-, piirangu-, ajutiselt eraldatud, ajutiselt reserveeritud, langevarjuhüpete, motoparaplaanide ja tundliku faunaga alades peab olema Lennuameti luba.

Lennuameti soovitused mehitamata õhusõidukite käitamiseks

Mehitamata õhusõiduki käitaja ei pruugi eelnevalt teada, millises õhuruumi osas ta oma tegevust harrastab ning kas see on konkreetseks päevaks avalikes huvides kaitselennunduse vajadusteks reserveeritud. Seetõttu paluvad Lennuamet ja  Kaitsevägi lähtuda järgnevast soovitusest:

1) Kui mehitamata õhusõiduki käitaja ei ole kindel, kas käitab mehitamata õhusõidukit alas, kus Lennuameti luba ei ole vaja, siis pöörduge Lennuameti poole lisainformatsiooni saamiseks.

2) Ajavahemikus 23.03-19.04.2015 palume edastada info mehitamata õhusõiduki käitamise kohta Lennuameti üldmeilile ecaa at ecaa dot ee. Oodatud on igasugune teave õhusõiduki käitamise soovi kohta ja ka tähelepanekud mehitamata õhusõidukite käitamise kohta nimetatud ajavahemikus.

Lennuamet omab vajalikku teavet ja kontakti Kaitseväe esindajatega ning suudab hinnata Teie kavandatava tegevuse ohutust sõltuvalt Teie asukohast.

Lennuamet ja Kaitsevägi soovitavad enne lennust teavitada ning alles siis mehitamata õhusõidukit käitada, kui ohutuses on veendutud.

 

 

Trüki see leht - Õhusõidukite lennukõlblikkuse ning hooldusega seotud Lennuameti peadirektori üldkorralduslik ettekirjutus tunnistati kehtetuks Trüki

03.03.2015 Õhusõidukite lennukõlblikkuse ning hooldusega seotud Lennuameti peadirektori üldkorralduslik ettekirjutus tunnistati kehtetuks

Trüki see leht - Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muudatus Trüki

26.02.2015 Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muudatus

Trüki see leht - Eesti Vabariigi 97. aastapäeva kaitseväe paraad Narvas Trüki

20.02.2015 Eesti Vabariigi 97. aastapäeva kaitseväe paraad Narvas

Trüki see leht - Taevalaternate lennutamine Trüki

29.12.2014 Taevalaternate lennutamine

Trüki see leht - Infopäeva materjalid (mehitamata õhusõidukite käitajad) Trüki

21.10.2014 Infopäeva materjalid (mehitamata õhusõidukite käitajad)

Uudiste arhiiv