Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Seaded

Jäta päis vahele

Neljapäev, 19. jaanuar 2017 20:54

EST ENG

HINNANG JÄRELEVALVELE

Palume Teil vastata järgnevatele küsimustele/väidetele.
Koostöös Teiega saame oluliselt parendada Lennuameti järelevalve kvaliteeti:

1. Auditi/ülevaatuse/inspekteerimise planeerimisega jäite:
  väga rahul rahul ei ole eriti rahul ei ole üldse rahul planeerimine puudus
2. Ajakava järgimisega olite:
  väga rahul rahul ei ole eriti rahul ei ole üldse rahul ajakava puudus
3. Auditi/inspekteerimise mahuga jäite:
  väga rahul rahul ei ole eriti rahul ei ole üldse rahul ei oska hinnata
4. Inspektorite suhtlemisoskusega olite:
  väga rahul rahul ei ole eriti rahul ei ole üldse rahul puudub kokkupuude
5. Kuidas hindate inspektorite professionaalsust:
  väga professionaalsed professionaalsed ei ole eriti rahul ei ole üldse professionaalsed puudub hindamiskogemus
6. Kas auditi/ülevaatuse/inspekteerimise kokkuvõte/aruanne sisaldas vajalikku informatsiooni:
  väga rahul rahul ei ole eriti rahul ei ole üldse rahul kokkuvõtet ei esitatud
7. Teile selgitati arusaadavalt auditile/ülevaatusele/inspekteerimisele järgnevaid tegevusi:
  väga arusaadav arusaadav ei ole eriti arusaadav ei ole üldse arusaadav puudub kokkupuude
8. Küsimuste korral saite inspektoritelt piisavalt informatsiooni (koostöövalmidus):
  väga professionaalsed professionaalsed ei ole eriti rahul ei ole üldse rahul puudub kokkupuude
9. ÜLDINE HINNANG JÄRELEVALVETEGEVUSTELE:
  väga rahul rahul ei ole eriti rahul ei ole üldse rahul

Kommentaarid:

Järelevalve teostamise kuupäev: (pp.kk.aaaa)
Juriidilise/füüsilise isiku nimi:
Järelevalve ulatus/eesmärk:

Kontrollküsimus (kontrollküsimus on vajalik spämmirobotite takistamiseks)