Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Seaded

Jäta päis vahele

Neljapäev, 19. jaanuar 2017 20:54

EST ENG

Trüki see leht - Lennundusjulgestusalane informatsioon, sh keelatud esemete loetelu Trüki

Lennundusjulgestusalane informatsioon, sh keelatud esemete loetelu

Pagasi pakkimisel palume Teil veenduda, et reisile kaasa võetavaid esemeid lubatakse viia õhusõiduki pardale. Vastavasisulist informatsiooni leiate Teile väljastatud lennupiletilt ning lennuettevõtete ja lennujaamade kodulehekülgedelt. Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et Teid vedav lennuettevõte võib kohaldada rangemaid nõudeid siintoodutest. Samuti võivad erineda lähte- ja sihtlennujaamade nõuded õhusõiduki pardale võetavate esemete osas.

Õhusõiduki salongi on keelatud võtta esemeid, mis võivad ohustada õhusõidukit, reisijaid või meeskonnaliikmeid. Teie pagas ei tohi sisaldada kergesti süttivaid, tuleohtlikke, plahvatusohtlikke, söövitavaid, mürgiseid ega muul viisil ohtlikke aineid või esemeid.
Inhalaatori salongi kaasavõtmise kohta lennundusjulgestusalased piirangud puuduvad ning arsti eriluba ei ole vaja. Soovitame lennundusjulgestuse läbivaatuspunktis siiski enne läbivaatust teavitada turvatöötajat käsipagasisse paigutatud inhalaatorist.
Tahkel kujul ravimite suhtes lennundusjulgestusega seotud piiranguid ei ole ette nähtud. Vedelal kujul ravimite puhul ei ole piiranguid tingimusel, et Teil on võimalik tõendada, et tegemist on Teie ravimiga ning Te vajate ravimit reisi jooksul. Vastasel juhul tuleb Teil ravim paigutada max 100 ml pakendis 1-liitrisesse taassuletavasse kilekotti ravimi õhusõiduki salongi võtmise korral või paigutada registreeritavasse pagasisse, mida veetakse õhusõiduki lastiruumis. Enne lennureisi palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  • Pakkige oma pagas ise;
  • Ärge võtke edasi toimetamiseks endaga kaasa esemeid ega asju võõrastelt, hoolimata siirast soovist kedagi aidata;
  • Tehke kindlaks pakitavate asjade sisu ja koostis, veendumaks, et need ei sisalda keelatud esemeid või aineid;
  • Ärge jätke oma pagasit järelevalveta.

 Vaata lisaks: