Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Seaded

Jäta päis vahele

Neljapäev, 19. jaanuar 2017 20:53

EST ENG

Trüki see leht - Mehitamata õhusõidukite käitamine Trüki

Mehitamata õhusõidukite käitamine

Majandus- ja taristuministri 26.03.2015 määruse nr 24 “ Riigisisesed lennureeglid ja erandid ning erisused komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 923/2012 sätestatud lennureeglitest” (edaspidi lennureeglid) §7 Mehitamata õhusõiduki käitamine

(1) Mehitamata õhusõidukit tohib käitada mittekontrollitavas õhuruumis madalamal kui 500 jalga maa- või veepinnast nii, et see ei ohustaks inimesi, vara ja teisi õhusõidukeid.     

(2) Mehitamata õhusõiduki käitamiseks mittekontrollitavas õhuruumis ülalpool käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kõrgust, kontrollitavas õhuruumis ja lennuinfotsoonis peab olema lennundusseaduse § 51 kohane Lennuameti ühekordne luba.

(3) Mehitamata õhusõiduki käitamisel tuleb arvestada lennuliiklusteenindusüksuse antud juhiseid ja sõltuvalt õhuruumi klassist saada selleks eelnevalt lennujuhtimisüksuse luba.

Samuti ei tohi vastavalt Lennuameti peadirektori üldkorraldusliku ettekirjutuse nr 33 (09.06.2015) §2 lõikele 3 ilma Lennuameti loata mehitamata õhusõidukit käitada lennundusteabekogumikus (ENR 5 osas) ja selle lisades toodud või NOTAM teatega kehtestatud keelu-, piirangu-, ajutiselt eraldatud, ajutiselt reserveeritud, langevarjuhüpete, motoparaplaanide ja tundliku faunaga alades.

Lennuameti ühekordne luba peab olema vastavalt Lennundusseaduse § 51 lennundusvõistluse või avaliku lennundusürituse korraldamiseks, samuti lennuks, mille puhul ei ole võimalik järgida lennureegleid, või muuks erakordse iseloomuga lennuks. Vastavalt Lennundusseaduse § 51 lg 5 tuleb lennuameti ühekordse loa taotluse läbivaatamise eest tasuda riigilõivu. Alates 01.01.2016 on riigilõivu suurus vastavalt riigilõivuseaduse § 168 45€.

Lennuamet väljastab ühekordse loa maksimaalse kehtivusega üks aasta. Pärast ühekordse loa väljastamist on loa alusel mehitamata õhusõiduki käitamiseks vajalik iga konkreetne lend mittekontrollitavas õhuruumis ülalpool 500 jalga maa- või veepinnast, kontrollitavas õhuruumis ja lennuinfotsoonis Lennuametiga endiselt kooskõlastada, kuna sellega tagatakse, et mehitamata õhusõidukid on teistele õhuruumi kasutajatele teada ning lennuohutus tagatud.

Seega on seoses mehitamata õhusõiduki käitamisega olemas kaks menetlust: ühekordse loa taotlemise menetlus ja mehitamata õhusõiduki käitamise kooskõlastamise menetlus. Täpsem informatsioon ühekordse loa taotlemise ja lennu kooskõlastamise taotlemise kohta on mehitamata õhusõiduki käitamise juhendis.


 

 

Lennuameti vormil taotlused:
juriidiline isik -VA 512-10 V1 Ühekordse loa taotlus (taotlus on ekraanil täidetav)
füüsiline isik - VA 512-9 V1 Ühekordse loa taotlus (taotlus on ekraanil täidetav)
Taotluse vorm mehitamata õhusõiduki lennutamise kooskõlastamiseks

Käitamise ja müügi juhendid:
Käitamise ja müügi juhend
Meelespea käitajale
Meelespea müüjale