Language switcher

CPL - ametipiloodi luba

Ametipiloodi loa omanikul on õigus teha vastavas õhusõidukiliigis järgmist:

 • kasutada kõiki kergõhusõiduki piloodiloa ja erapiloodi loa õigusi
 • tegutseda kõikide muuks kui äriliseks lennutranspordiks kasutatavate õhusõidukite kapteni või teise piloodina
 • tegutseda ärilises lennutranspordis kõikide ühepiloodiõhusõidukite kaptenina, arvestades sätestatud piiranguid,
 • tegutseda ärilises lennutranspordis teise piloodina, arvestades sätestatud piiranguid.

Ametipiloodi load jagunevad:

 • lennuki ametipiloodi luba – CPL(A)
 • kopteri ametipiloodi luba – CPL(H)
 • õhulaeva ametipiloodi luba – CPL(As)
   

Koolitus ja eksamid


Ametipiloodi loa taotleja peab olema läbinud teooriakoolituse ja lennukoolituse sertifitseeritud koolitusorganisatsioonis (ATO).

Ametipiloodi loa taotlejad peavad tõendama antavatele õigustele vastavat teoreetiliste teadmiste taset, sooritades selleks eksamid järgmistes valdkondades:

 • lennundusõigus
 • üldteadmised õhusõidukitest – õhusõiduki konstruktsioon/süsteemid/jõuseade
 • üldteadmised õhusõidukitest – lennuinstrumendid
 • mass ja tsentreering
 • lennutehnilised näitajad
 • lennu planeerimine ja lennu kulgemise jälgimine
 • inimvõimed
 • meteoroloogia
 • üldnavigatsioon
 • raadionavigatsioon
 • käitamisprotseduurid
 • aerodünaamika alused
 • visuaallennureeglite kohane (VFR) side

Ametipiloodi loa taotleja peab sooritama lennueksami, et tõendada oskust sooritada vastavat liiki õhusõiduki kaptenina protseduure ja manöövreid antavatele õigustele vastava kompetentsusega.
 

Kontrollpiloodi määramine


Enne lennueksamile asumist määrab Lennuamet loa taotlejale lennu sooritamiseks kontrollpiloodi. Selleks esitab loa taotleja Lennuametile vormi VA 572-31. Lennuamet määrab vastavalt taotlusele kontrollpiloodi ning annab/saadab loa taotlejale ja/või määratud kontrollpiloodile täidetud ning allkirjastatud vormi. Ilma vastava taotluseta sooritatud lennueksameid Lennuamet vastu ei võta.
 

Taotlemine


Ametipiloodi loa saamiseks peab taotleja esitama Lennuametile taotluse, millele on lisatud:

 • koopia isikut tõendavast dokumendist
 • koopia kehtivast Osa-MED 1. klassi tervisetõendist
 • lennunduse erialakeele tasemetunnistus
 • koolituskursuse läbimist tõendav dokument
 • kõik lennuraamatute originaalid. Elektroonilise lennuraamatu puhul printige kõik lehed, iga leht tuleb õigsuse kinnitamiseks allkirjastada
 • koopia teooriaeksami tulemustest (kui ei ole sooritatud Lennuametis)
 • lennueksami aruande originaal
 • kontrollpiloodi määramise taotluse originaal lennueksamiks
 • 1 foto
   

Loa kehtivus


Ametipiloodi luba on tähtajatu. Loaga antud õigusi tohib kasutada, kui vähemalt üks loale kantud pädevus on kehtiv.