Language switcher

Sa oled siin

LAPL - kergõhusõiduki piloodiluba

Kergõhusõiduki piloodiloa omanikul on õigus tegutseda selle eest tasu saamata vastava õhusõidukiliigi kaptenina mitteärilistel lendudel.

Kergõhusõiduki piloodi load jagunevad:

 • kerglennuki piloodiluba – LAPL(A)
 • kergkopteri piloodiluba – LAPL(H)
 • kergpurilennuki piloodiluba – LAPL(S)
 • kergõhupalli piloodiluba – LAPL(B)
   

Koolitus ja eksamid


Kergõhusõiduki piloodiloa taotlejad peavad läbima koolituskursuse sertifitseeritud koolitusorganisatsioonis (ATO). Kursus peab hõlmama teooriat ja lennuõpet vastavalt antavatele õigustele.

Kergõhusõiduki piloodiloa taotlejad peavad tõendama antavatele õigustele vastavat teoreetiliste teadmiste taset, sooritades selleks eksamid järgmistes valdkondades:

 • lennundusõigus
 • inimvõimed
 • meteoroloogia
 • side
 • aerodünaamika alused
 • käitamisprotseduurid
 • lennu suutlikkusnäitajad ja planeerimine
 • üldteadmised õhusõidukitest
 • navigeerimine.

Kergõhusõiduki piloodiloa taotleja peab sooritama lennueksami, et tõendada oskust sooritada vastavat liiki õhusõiduki kaptenina protseduure ja manöövreid talle antavatele õigustele vastava kompetentsusega.
 

Kontrollpiloodi määramine


Enne lennueksamile asumist määrab Lennuamet loa taotlejale lennu sooritamiseks kontrollpiloodi. Selleks esitab loa taotleja Lennuametile vormi VA 572-31. Lennuamet määrab vastavalt taotlusele kontrollpiloodi ning annab/saadab loa taotlejale ja/või määratud kontrollpiloodile täidetud ning allkirjastatud vormi. Ilma vastava taotluseta sooritatud lennueksameid Lennuamet vastu ei võta.
 

Taotlemine


Kergõhusõiduki piloodiloa saamiseks peab taotleja esitama Lennuametile taotluse, millele on lisatud:

 • koopia isikut tõendavast dokumendist
 • koopia kehtivast Osa-MED 1. klassi või 2. klassi tervisetõendist
 • lennunduse erialakeele tasemetunnistus (kui kohaldub)
 • raadioside kvalifikatsioonieksami avalduse ja aruande vorm
 • koolituskursuse läbimist tõendav dokument
 • kõik lennuraamatute originaalid. Elektroonilise lennuraamatu puhul printige kõik lehed, iga leht tuleb õigsuse kinnitamiseks allkirjastada
 • koopia teooriaeksami tulemustest (kui ei ole sooritatud Lennuametis)
 • lennueksami aruande originaal
 • kontrollpiloodi määramise taotluse originaal lennueksamiks
 • 1 foto
   

Loa kehtivus


Kergõhusõiduki piloodiluba on tähtajatu. Loaga antud õigusi tohib kasutada, kui hiljutise lennukogemuse nõuded on täidetud.