Language switcher

MPL - teise piloodi luba

Teise piloodi loa omanikul on õigus tegutseda teise piloodiga käitatava lennuki teise piloodina.
 

Koolitus ja eksamid


Teise piloodi loa taotleja peab olema läbinud teooriakoolituse ja lennukoolituse sertifitseeritud koolitusorganisatsioonis (ATO).

Teise piloodi loa taotlejad peavad tõendama antavatele õigustele vastavat teoreetiliste teadmiste taset, sooritades selleks eksamid järgmistes valdkondades:

 • lennundusõigus
 • üldteadmised õhusõidukitest – õhusõiduki konstruktsioon/süsteemid/jõuseade
 • üldteadmised õhusõidukitest – lennuinstrumendid
 • mass ja tsentreering
 • lennutehnilised näitajad
 • lennu planeerimine ja lennu kulgemise jälgimine
 • inimvõimed
 • meteoroloogia
 • üldnavigatsioon
 • raadionavigatsioon
 • käitamisprotseduurid
 • aerodünaamika alused
 • visuaallennureeglite kohane (VFR) side
 • instrumentaallennureeglite kohane (IFR) side

Teise piloodi loa taotleja peab sooritama lennueksami, et tõendada oskust sooritada vajalikke protseduure ja manöövreid antavatele õigustele vastava kompetentsusega.
 

Kontrollpiloodi määramine


Enne lennueksamile asumist määrab Lennuamet loa taotlejale lennu sooritamiseks kontrollpiloodi. Selleks esitab loa taotleja Lennuametile vormi VA 572-31. Lennuamet määrab vastavalt taotlusele kontrollpiloodi ning annab/saadab loa taotlejale ja/või määratud kontrollpiloodile täidetud ning allkirjastatud vormi. Ilma vastava taotluseta sooritatud lennueksameid Lennuamet vastu ei võta.
 

Taotlemine
 

Teise piloodi loa saamiseks peab taotleja esitama Lennuametile taotluse, millele on lisatud:

 • koopia isikut tõendavast dokumendist
 • koopia kehtivast Osa-MED 1. klassi tervisetõendist
 • lennunduse erialakeele tasemetunnistus
 • raadioside kvalifikatsioonieksami avalduse ja aruande vorm
 • koolituskursuse läbimist tõendav dokument
 • kõik lennuraamatute originaalid. Elektroonilise lennuraamatu puhul printige kõik lehed, iga leht tuleb õigsuse kinnitamiseks allkirjastada
 • koopia teooriaeksami tulemustest (kui ei ole sooritatud Lennuametis)
 • lennueksami aruande originaal
 • kontrollpiloodi määramise taotluse originaal lennueksamiks
 • 1 foto
   

Loa kehtivus


Teise piloodi luba on tähtajatu. Loaga antud õigusi tohib kasutada, kui vähemalt üks loale kantud pädevus on kehtiv.