Language switcher

PPL - erapiloodi luba

Erapiloot on piloot, kelle piloodiluba annab õiguse piloteerida õhusõidukeid üksnes lendudel, mille eest ei maksta tasu, välja arvatud tegevus lennuõpetajana või kontrollpiloodina.

Erapiloodi load jagunevad:

 • lennuki erapiloodi luba – PPL(A)
 • kopteri erapiloodi luba – PPL(H)
 • õhulaeva erapiloodi luba – PPL(As)
   

Koolitus ja eksamid


Erapiloodi loa taotlejad peavad läbima koolituskursuse sertifitseeritud koolitusorganisatsioonis (ATO). Kursus peab hõlmama teooriat ja lennuõpet vastavalt antavatele õigustele.

Erapiloodi loa taotlejad peavad tõendama antavatele õigustele vastavat teoreetiliste teadmiste taset, sooritades selleks eksamid järgmistes valdkondades:

 • lennundusõigus
 • inimvõimed
 • meteoroloogia
 • side
 • aerodünaamika alused
 • käitamisprotseduurid
 • lennu suutlikkusnäitajad ja planeerimine
 • üldteadmised õhusõidukitest
 • navigeerimine.

Erapiloodi loa taotleja peab sooritama lennueksami, et tõendada oskust sooritada vastavat liiki õhusõiduki kaptenina protseduure ja manöövreid antavatele õigustele vastava kompetentsusega.
 

Kontrollpiloodi määramine


Enne lennueksamile asumist määrab Lennuamet loa taotlejale lennu sooritamiseks kontrollpiloodi. Selleks esitab loa taotleja Lennuametile vormi VA 572-31. Lennuamet määrab vastavalt taotlusele kontrollpiloodi ning annab/saadab loa taotlejale ja/või määratud kontrollpiloodile täidetud ning allkirjastatud vormi. Ilma vastava taotluseta sooritatud lennueksameid Lennuamet vastu ei võta.
 

Taotlemine


Erapiloodi loa saamiseks peab taotleja esitama Lennuametile taotluse, millele on lisatud:

 • koopia isikut tõendavast dokumendist
 • koopia kehtivast Osa-MED 1. klassi või 2. klassi tervisetõendist
 • lennunduse erialakeele tasemetunnistus
 • raadioside kvalifikatsioonieksami avalduse ja aruande vorm
 • koolituskursuse läbimist tõendav dokument
 • kõik lennuraamatute originaalid. Elektroonilise lennuraamatu puhul printige kõik lehed, iga leht tuleb õigsuse kinnitamiseks allkirjastada
 • koopia teooriaeksami tulemustest (kui ei ole sooritatud Lennuametis)
 • lennueksami aruande originaal
 • kontrollpiloodi määramise taotluse originaal lennueksamiks
 • 1 foto
   

Loa kehtivus
 

Erapiloodi luba on tähtajatu. Loaga antud õigusi tohib kasutada, kui vähemalt üks loale kantud pädevus on kehtiv.