Language switcher

Sa oled siin

ULPL - ülikergõhusõiduki piloodiluba

Ülikergõhusõidukiks loetakse kuni kahe istekohaga mootorõhusõidukit, mille maksimaalne stardimass (MTOM) ei ületa:

 • 300 kg üheistmelise maalennuki või kopteri puhul;
 • 450 kg kaheistmelise maalennuki või kopteri puhul;
 • 330 kg üheistmelise amfiib-, vesilennuki või kopteri puhul;
 • 495 kg kaheistmelise amfiib-, vesilennuki või kopteri puhul;
 • 472,5 kg kahekohalise maale maanduva lennuki puhul, mis on varustatud lennukile paigaldatud päästelangevarjusüsteemiga;
 • 315 kg ühekohalise maale maanduva õhusõiduki puhul, mis on varustatud lennukile paigaldatud päästelangevarjusüsteemiga;
 • 560 kg gürokopteri puhul

Lisaks loetakse ülikergõhusõidukiks lennukit, mille varisemiskiirus või minimaalne stabiilse lennu kiirus maandumisel ei ületa 35 sõlme kalibreeritud õhkkiirust.

Ülikergõhusõiduki piloodiloa omanikul on õigus tegutseda mitteärilistel lendudel selle eest tasu saamata ülikergõhusõidukite kategooria õhusõidukitel.

Ülikergõhusõidukipiloodi loale kantavad pädevused jagunevad:

 • A-klassi ülikergõhusõiduki pädevus – UL : klass A
 • B-klassi ülikerglennuki pädevus – UL : klass B
 • ülikergkopteri pädevus – UL(H)
   

Koolitus ja eksamid


Ülikergõhusõiduki piloodiloa taotlejad peavad läbima koolituskursuse registreeritud koolitaja juures. Kursus peab hõlmama teooriat ja lennuõpet vastavalt antavatele õigustele.

A-klassi ülikergõhusõiduki pädevusega ülikergõhusõiduki piloodiloa taotlejad peavad tõendama antavatele õigustele vastavat teoreetiliste teadmiste taset, sooritades selleks eksamid järgmistes valdkondades:

 • lennundusalased õigusaktid
 • õhusõidukite üldehitus
 • aerodünaamika
 • lennu planeerimine ja teostamine
 • navigatsioon
 • meteoroloogia
 • ülikergõhusõidukite käitamisprotseduurid

B-klassi ülikerglennuki või ülikergkopteri pädevusega ülikergõhusõiduki piloodiloa taotlejad peavad tõendama antavatele õigustele vastavat teoreetiliste teadmiste taset, sooritades selleks eksamid järgmistes valdkondades:

 • lennundusõigus
 • inimvõimed
 • meteoroloogia
 • side
 • aerodünaamika alused
 • käitamisprotseduurid
 • lennu suutlikkusnäitajad ja planeerimine
 • üldteadmised õhusõidukitest
 • navigeerimine.

Ülikergõhusõiduki piloodiloa taotleja peab sooritama lennueksami, et tõendada oskust sooritada vastavat liiki õhusõiduki kaptenina protseduure ja manöövreid talle antavatele õigustele vastava kompetentsusega.
 

Taotlemine


Ülikergõhusõiduki piloodiloa saamiseks peab taotleja esitama Lennuametile taotluse, millele on lisatud:

 • koopia isikut tõendavast dokumendist
 • koopia kehtivast 1. klassi või 2. klassi tervisetõendist
 • raadioside kvalifikatsioonieksami avalduse ja aruande vorm (kui kohaldub)
 • koolituskursuse läbimist tõendav dokument
 • kõik lennuraamatute originaalid. Elektroonilise lennuraamatu puhul printige kõik lehed, iga leht tuleb õigsuse kinnitamiseks allkirjastada
 • koopia teooriaeksami tulemustest (kui ei ole sooritatud Lennuametis)
 • lennueksami aruande originaal
 • 1 foto
   

Loa kehtivus


Ülikergõhusõiduki piloodiluba on tähtajatu. Loaga antud õigusi tohib kasutada, kui hiljutise lennukogemuse nõuded on täidetud.