Language switcher

Salongipersonal

Lennuamet annab välja salongitöötaja tunnistusi ning peab nende üle arvestust. Samuti tunnustab Euroopa Liidus välja antud salongitöötaja tunnistusi. Salongitöötajana on lubatud tegutseda isikul, kellel on kehtiv Eestis välja antud või Euroopa Liidus välja antud ning Eestis tunnustatud tunnistus.


Salongitöötaja on lennumeeskonda ja tehnilisse meeskonda mittekuuluv nõuetekohase kvalifikatsiooniga meeskonnaliige, kelle käitaja on määranud täitma lennutegevuse ajal reisijate ja lennu ohutusega seotud ülesandeid.

Salongitöötaja tunnistuse saamiseks vajalikku algkoolitust võib pakkuda vastava õigusega Lennuameti sertifitseeritud koolitusorganisatsioon (ATO) või lennuettevõtja.

Salongipersonali litsentseerimine


Salongitöötaja tunnistuse saamiseks peab taotleja esitama Lennuametile taotluse, millele on lisatud:

  • Salongitöötaja koolituskursuse läbimise tõend või tunnistus (kui on olemas)
  • Kehtiv tervisetõend
  • Isikut tõendav dokument