Language switcher

Sa oled siin

Äriline lennutransport

 

 

Äriline lennutransport on  õhusõiduki käitamine reisijate, kauba või posti vedamiseks tasu või hüvitise eest.

 

 

 

Teenuse osutamiseks      on vajalik.

Lennuettevõtja sertifikaat

Lennuettevõtja sertifikaat on Lennuameti poolt väljaantav dokument, mis kinnitab, et lennuettevõtjal on ÄRILISE LENNUTEGEVUSE ohutuks ja seaduslikuks korraldamiseks vajalikud talitused, rajatised, seadmed ja varustus ning piisavate teadmiste, oskuste ja kogemustega personal. Sertifikaadi juurde kuuluvad käitamistingimused, millele kantakse lennutegevuse liigid, käitatavate õhusõidukite tüübid, lennutegevuse piirkond, käitamise eritingimused, erivolitused/-load, õhusõidukite registreerimistunnused ning andmed vastutavate juhtide kohta. Sertifikaat on tähtajatu. Lennuametil on õigus Lennuettevõtja sertifikaadi kehtivus peatada või see kehtetuks tunnistada.

Kehtivad load ja sertifikaadid

Lennuettevõtja lennutegevusluba

 

 

Lennuettevõtja lennutegevusluba annab õiguse vedada reisijaid, posti ja/või kaupa tasu või rendi eest. Lennutegevusloa annab välja majandus- ja kommunikatsiooniminister. Luba on tähtajatu. Majandus- ja kommunikatsiooniministril on õigus lennutegevusloa kehtivus peatada või see kehtetuks tunnistada.