Language switcher

Lendude kooskõlastamine

Vastavalt ühekordsel loal olevatele tingimustele tuleb iga mehitamata õhusõiduki lend loakohustuslikus alas uuesti Lennuametiga kooskõlastada, et tagada õigeaegne teave vastutavale lennuliiklusteenindusüksusele.

Kooskõlastuse taotlus tuleb esitada:

  • vähemalt kolm tööpäeva enne planeeritavat lendu, kui mehitamata õhusõidukit soovitakse käitada kõrgusel 500 jalga või madalamal (150 m) õhuruumiosas, kus on nõutud Lennuameti ühekordne luba, või
  • vähemalt seitse tööpäeva enne planeeritavat lendu, kui mehitamata õhusõidukit soovitakse käitada kõrgemal kui 500 jalga (150 m).

Erandina on teatud tingimustel võimalik Tallinna lähialas Tsoonis 9 käitada mehitamata õhusõidukit ka ilma kooskõlastuse taotlust esitamata.