Language switcher

Sa oled siin

Ühekordne luba

Ühekordne luba on Lennuameti poolt lennundusseaduse alusel väljaantav haldusakt, mis annab isikule õiguse käitada mehitamata õhusõidukit loakohustuslikes alades vastavalt ühekordsele loale kantud tingimustele.


Ühekordne luba kehtib üks aasta ning Lennuamet annab selle välja viie tööpäeva jooksul. Taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 45 eurot.

Riigilõivu tasumine:

Saaja: Rahandusministeerium

SEB pank – a/a EE89 1010 2200 3479 6011
Swedbank – a/a EE93 2200 2210 2377 8606
Nordea Bank – a/a EE70 1700 0170 0157 7198

Viitenumber: 2900073106

Selgitus: "mehitamata õhusõiduki ühekordse loa taotlemine" ning käitaja nimi.

Loakohustuslikud alad

Kontrollitav õhuruum

Mis on kontrollitav õhuruum?
Kontrollitav õhuruum on piiritletud õhuruum, kus lennujuhtimisteenust osutatakse vastavalt õhuruumi klassifikatsioonile. Alates maapinnast on kontrollitavaks õhuruumiks Eestis kolm lähiala: Tallinn, Tartu ja Ämari.
Tallinna lähiala:
Tartu lähiala:
Ämari lähiala:

Lennuinfotsoonid

Mis on lennuinfotsoon?
Lennuinfotsoon on mittekontrollitav piiritletud õhuruum, milles osutatakse lennuvälja lennuinfoteenust. Eestis on kolm lennuinfotsooni: Pärnu, Kärdla ja Kuressaare.
Pärnu lennuinfotsoon:
Kärdla lennuinfotsoon:
Kuressaare lennuinfotsoon:

Piirangualad

Mis on piiranguala?
Piiranguala on piiritletud õhuruum riigi maa-ala või territoriaalvete kohal, kus õhusõidukite lendamine on piiratud eritingimustega. Eestis on kehtestatud kolm püsiva iseloomuga ning kolm ajutist piiranguala.

Püsivad piirangualad:

  • EER1 - PIIRIALA
  • EER3 - VILSANDI
  • EER4 - MATSALU
Püsivates piirangualades tuleb mehitamata õhusõiduki käitamiseks saada eelnevalt kas Politsei- ja Piirivalveameti (EER1) või Keskkonnaministeeriumi (EER3 ja EER4) kooskõlastus.

Ajutised piirangualad:

  • EER15A
  • EER15B
  • EER15C
Ajutised piirangualad aktiveeritakse NOTAM-teatega. Aktiveeritud piirangualas võib toimuda vaid militaarlennutegevus. Kui ajutised piirangualad ei ole NOTAM-teatega aktiveeritud, võib nendes mehitamata õhusõidukit kuni 500 jala (150 m) kõrguseni käitada ilma piiranguteta, mis tähendab, et pole vaja taotleda ühekordset luba.

Üle 500 jala maapinnast

Vastavalt lennureeglitele on teiste õhusõidukite miinimumlennukõrguseks 500 jalga (150 m) maapinnast. Tagamaks lennuohutust, tuleb mehitamata õhusõiduki käitamiseks ülalpool nimetatud lennukõrgust taotleda ühekordset luba ka väljaspool kontrollitavat õhuruumi, lennuinfotsoone ja piirangualasid.