Language switcher

Sa oled siin

Erinevate ametkondade pädevused MÕS käitamisel

Mehitamata õhusõidukite (MÕS) ehk droonide käitamist reguleerivad mitmed regulatsioonid, seadused ja määrused. Oleme lühidalt välja toonud erinevate Eesti ametkondade rollid ja pädevused selles valdkonnas:

 

Lennuamet: vastutab õhuruumi ohutuse eest. Kuni 150 kg (kaasa arvatud) käitamismassiga mehitamata õhusõidukite lennutegevus on käesoleval hetkel Eesti õhuruumis reguleeritud vaid õhuruumi kasutamise seisukohast lähtuvalt. Nii ärilisel kui ka mitteärilisel eesmärgil käitamiseks peab teatud õhuruumi osades olema Lennuameti ühekordne luba ja lennu kooskõlastus (taotlus mehitamata õhusõiduki lennutamiseks). Lennuameti luba ja kooskõlastus ei anna automaatselt õigust mehitamata õhusõiduki käitamiseks eramaadel, ürituste, rahvakogunemiste ja kinniste territooriumide kohal.
Lennuameti kooskõlastus tagab, et lähtudes lennuliiklusest on antud ajahetkel ja kohas ohutu drooni antud kõrgusel lennutada. Kui on tuvastatud, et drooni lennutatakse ilma vastava loata või selleks keelatud alas, saab Lennuamet alustada vastava väärteo menetluse.
Lennujuhtimise üksus: vastutav lennujuhtimise üksus kinnitab lennu kooskõlastuse või keeldub sellest. Tallinnas osutab antud teenust Lennuliiklusteenindus AS. MÕS käitaja, lähtudes kooskõlastustingimustest, peab  vahetult enne lendu lennujuhtimise üksuselt õhkutõusmisluba küsima telefoni teel.
Politsei- ja Piirivalveamet: Kui on tuvastatud, et drooni lennutatakse keelatud alas (nt ametlikult kehtestatud piirangualas, suurüritusel, inimeste pea kohal) tuleb teavitada sellest politseid, kellel on õigus lähtudes karistusseadustikust ohtlik tegevus lõpetada. Keelatud viisil drooni lennutanud käitaja andmete fikseerimisel, teavitatakse Lennuametit, kes alustab vastava väärteo menetluse.
Andmekaitse Inspeksioon: Õhusõidukilt filmimise või pildistamise kohta eraldi regulatsiooni ei ole, mistõttu kohaldub taolisele isikuandmete töötlemisele üldine regulatsioon. Õhus liikuvalt seadeldiselt filmimine ja pildistamine on isikuandmete töötlemine juhul, kui filmile jäävad inimesed on üheselt tuvastatavad. Kui kaamera vaatevälja jääb ulatuslik paljukäidav ala, peaksid kaamera resolutsioon ja seade olema sellised, et vaatevälja jäävad inimesed ei oleks filmil tuvastatavad.
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet: Vastutav selle eest, et droonidel kasutatavad raadio- ja elektroonika seadmed vastavad Eestis kehtestatud nõuetele ja nende juhtimiseks ja infoedastuseks kasutatakse raadiosagedusi vastavalt Eesti raadiosagedusplaanile. Droone on  võimalik kasutada sagedusloata või taotletava sagedusloa alusel. Sagedusloata kasutamisel peavad juhtimiseks ja andmeedastuseks kasutatavad raadioseadmed on vastavuses majandus ja kommunikatsiooniministri määruses „Raadiosageduste kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded sagedusloast vabastatud raadioseadmetele“ sätestatud tehnilistele ja kasutustingimustele.
 
Euroopa Komisjoni määrused (KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/945 ning KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/947), mis kohalduvad erinevates etappides alates järgmise aasta algusest, aitavad tulevikus MÕS käitlemist kindlasti paremini jälgida ning reguleerida. Näiteks on töös MÕS register, kus iga käitaja saab vastava ID-koodi, mis näitab ära drooni asukoha ja kõrguse. Kuigi alguses saab see olema jälgitav ainult vastavatele võimuorganitele, on tulevikus plaanis app, kust saavad vastava info kätte kõik, kes selle endale alla laevad.
 
Lennuameti kodulehel saab seletav materjal uute rakendusmääruste kohta kättesaadav olema enne selle aasta lõppu.   
 
Täiendav informatsioon: