Language switcher

Sa oled siin

Piloodiloa taotlemine

EST
Tegevusvaldkond: 
Sisu: 

Lennumeeskonnaliikme luba on kvalifikatsiooni tõendav dokument õhusõiduki käitamisega seotud tegevuste täitmiseks lennuülesande ajal. Loaga antud õiguste kasutamine sõltub loa pädevusmärgete kehtivusest. Lennuamet annab välja lennumeeskonnaliikme lubasid ja peab nende üle arvestust.

Vormid piloodiloa või pädevuste taotlemiseks/
Forms for the application of pilot licences or ratings
 
VA 572-51          Osa-FCL lennuki erapiloodi loa PPL(A) taotlus/ (471.85 KB, PDF)
Part-FCL Private Pilot's Licence (Aeroplane) - Application
VA 572-52 Osa-FCL kopteri erapiloodi loa PPL(H) taotlus (456.94 KB, PDF)/
Part-FCL Private Pilot's Licence (Helicopter) - Application
VA 572-17 Osa-FCL lennuki ametipiloodi loa CPL(A) taotlus/ (488.14 KB, PDF)
Part-FCL Commercial Pilot's Licence (Aeroplane) - Application
VA 572-17-1   Osa-FCL kopteri ametipiloodi loa CPL(H) taotlus (489.33 KB, PDF)/
Part-FCL Commercial Pilot's Licence (Helicopter) - Application
VA 572-42 Osa-FCL lennuki liinipiloodi loa ATPL(A) taotlus (455.09 KB, PDF)/
Part-FCL Airline Transport Pilot's Licence (Aeroplane) - Application
VA 572-43 Osa-FCL kopteri liinipiloodi loa ATPL(H) taotlus (452.18 KB, PDF)/
Part-FCL Airline Transport Pilot's Licence (Helicopter) - Application
VA 572-18 Taotlus duplikaadi väljaandmiseks (376.68 KB, PDF)/
Application for the issue of a duplicate
VA 572-19 Öölennu pädevusmärke taotlus/ (475.09 KB, PDF)
Night Rating - Application
VA 572-28 Raadioside kvalifikatsioonieksami avalduse ja aruande vorm/ (157.21 KB, PDF)
Application and report form for the radio communications examination
VA 572-31 Kontrollpiloodi määramise taotlus lennueksamiks (521.73 KB, PDF)/
Application for designation of examiner for skill test
VA 572-32 Taotlus piirangute eemaldamiseks/ (414.33 KB, PDF)
Application for removal of limitations
VA 572-33 Taotlus sõjaväeteenistuse ajal saadud lubade/pädevuste arvestamiseks (378.85 KB, PDF)/
Application for crediting pilot licence/rating obtained during military service
VA 572-44 Taotlus SEP(land), SEP(sea) ja TMG pädevuste pikendamiseks lennukogemuse alusel (441.04 KB, PDF)/
Application for revalidation of SEP(land), SEP(sea) and TMG ratings using flight experience
VA 572-64 Taotlus piloodiloale kande tegemiseks (372.34 KB, PDF)
Application to make an entry in the pilot licence
VA 575-2 Riikliku (Eesti) piloodiloa osa-FCL piloodiloaks konverteerimise taotlus  (524.56 KB, PDF)/
Part-FCL Pilot Licence Application on Conversion of an Existing National (Estonian) Licence
VA 575-3    Kolmanda riigi poolt väljaantud lennumeeskonnaliikme lennundusloa kehtivustõendi väljaandmise taotlus (521.46 KB, PDF)/
Validation of Flight Crew Licence issued by third country