Language switcher

Sa oled siin

Kontrollpiloodi tunnistuse taotlemine

EST
Tegevusvaldkond: 
Sisu: 

Kontrollpiloodi tunnistus on Lennuameti poolt välja antud dokument nõuetele vastavate vajalike teadmiste, tausta ning asjakohaste kogemustega pilootidele. Kontrollpiloodi tunnistuse omanik hindab piloodiloa, klassi-/tüübi-/instruktori pädevuse taotlejate või klassi-/tüübi-/instruktori pädevuse  pikendajate/taastajate teadmisi ja praktilisi oskusi talle tunnistusega antud õiguste ulatuses.

VA 576-1

Kontrollpiloodi tunnistuse taotlus (461.49 KB, PDF)/
Examiner's Certificate - Application

VA 576-2 V6

Kontrollpiloodi tunnistuse pikendamise taotlus/ (290.09 KB, PDF)
Revalidation of Examiner's Certificate - Application

VA 576-6 V4

Kontrollpiloodi hindamislehe vorm/ (279.47 KB, PDF)
Examiner assessment of competence form

 
Vormid kontrollpilootidele (mitte PBN)
Forms for flight examiners (non PBN)
 
VA 572-1           

Kergpurilennuki piloodiloa LAPL(S) ja purilennuki piloodiloa (SPL) lennueksami ja lennuoskuse tasemekontrolli avaldue ja aruande vorm (758.63 KB, PDF)
Application and report form for LAPL(S) and SPL: skill test and proficiency check

VA 572-2 Õhupalli piloodi kontroll-lennu avalduse ja aruande vorm (199.21 KB, PDF)
VA 572-3 Lennuki erapiloodi PPL(A) lennueksami avalduse ja aruande vorm (201.28 KB, PDF)
Application and report form for the PPL(A) skill test
VA 572-4 Kopteri erapiloodiloa PPL(H) lennueksami avalduse ja aruande vorm (860.37 KB, PDF)
Application and report form for the PPL(H) skill test
VA 572-5 Lennuki ametpiloodiloa CPL(A) lennueksami avalduse ja aruande vorm (859.13 KB, PDF)
Application and report form for the CPL(A) skill test
VA 572-6 Kopteri ametpiloodiloa CPL(H) lennueksami avalduse ja aruande vorm (827.77 KB, PDF)
Application and report form for the CPL(H) skill test
VA 572-7 Mitmepiloodilennukid ja kõrgtehnilised keerukad ühepiloodilennukid:
liinipiloodi ATPL(A) / teise piloodi loa MPL / tüübipädevuse lennueksami või lennuoskuse
tasemekontolli avalduse ja aruande vorm
(918.27 KB, PDF)
Application and report form for Multi-Pilot Aeroplanes and Single-Pilot High-Performance Complex Aeroplanes:
ATPL / MPL / Type rating skill test or proficiency check
VA 572-8 Liinipiloodiloa ATPL(H)/ tüübipädevuse lennueksami või lennuoskuse tasemekontrolli
avalduse ja aruande vorm kopteritel
(849.15 KB, PDF)
Application and report form for the ATPL(H) / type rating skill test or proficiency check on helicopters
VA 572-9 Lennuki instrumentaallennupädevuse IR(A) lennueksami avalduse ja aruande vorm (770.93 KB, PDF)
Application and report form for the IR(A) skill test
VA 572-10 Kopteri instrumentaallennupädevuse IR(H) lennueksami avalduse ja aruande vorm (823.16 KB, PDF)
Application and report form for the IR(H) skill test
VA 572-11 Lennuinstruktori FI tunnistuse atesteerimise taotluse ja aruande vorm (773.97 KB, PDF)
Application and report form for the flight instructor FI assessment of competence
VA 572-13 Ühe piloodiga lennukite klassi-/ tüübipädevuse lennueksami või lennuoskuse
tasemekontrolli avalduse ja aruande vorm
(939.99 KB, PDF)
Application and report form for class / type rating skill test or proficiency check on single-pilot aeroplanes
VA 572-15 Lennuki lennuinstruktori FI(A) tunnistuse pikendamise ja taastamise vorm (402.23 KB, PDF)
Flight instructor certificate (Aeroplane) FI(A) - revalidation and renewal form
VA 572-16 Kopteri lennuinstruktori FI(H) tunnistuse pikendamise ja taastamise vorm (401.15 KB, PDF)
Flight instructor certificate (Helicopter) FI(H) - revalidation and renewal form
VA 572-34 Õhupalli lennuinstruktori FI(B) tunnistuse atesteerimise taotluse ja aruande vorm (815.98 KB, PDF)
Application and report form for the flight instructor (Balloon) FI(B) assessment of competence
VA 572-35 Õhupalli lennuinstruktori FI(B) tunnistuse pikendamise ja taastamise vorm (393.2 KB, PDF)
Flight instructor certificate (Balloon) FI(B) - revalidation and renewal form
VA 572-36 Purilennuki lennuinstruktori FI(S) tunnistuse atesteerimise taotluse ja aruande vorm (815.15 KB, PDF)
Application and report form for the flight instructor (Sailplane) FI(S) assessment of competence
VA 572-37 Purilennuki lennuinstruktori FI(S) tunnistuse pikendamise ja taastamise vorm (397.17 KB, PDF)
Flight instructor certificate (Sailplane) FI(S) - revalidation and renewal form
VA 572-38 Lennuki lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktori SFI(A) tunnistuse pikendamise
ja taastamise vorm/
(814.57 KB, PDF)
Synthetic flight instructor certificate (Aeroplane) SFI(A) - revalidation and renewal form
VA 572-39 Lennuki tüübipädevuse instruktori TRI(A) tunnistuse pikendamise ja taastamise vorm (815.68 KB, PDF)
Type Rating instructor certificate (Aeroplane) TRI(A) - revalidation and renewal form
VA 572-54 Lennuki tüübipädevuse instruktori TRI(A) Taotlus ja atesteerimise aruande vorm (448.21 KB, PDF)
Application and assessment of competence report form for the type rating instructor TRI(A) on aeroplanes
VA 572-55 Kopteri ja vertikaalstardiga õhusõiduki tüübipädevuse instruktori tunnistus TRI(H) ja TRI(PL): pikendamine ja taastamine (506.11 KB, PDF)
TRI(H) and TRI(PL) certificate: revalidation and renewal
VA 572-61 Lennuki kergõhusõidukipiloodi loa (LAPL(A)) lennueksam (769.92 KB, PDF)
Skill test for the issue of a LAPL (A)
VA 572-62 Kopteri kergõhusõidukipiloodi loa (LAPL(H)) lennueksam (801.94 KB, PDF)
Skill test for the issue of a LAPL (H)
VA 572-63 Vesilennukid: klassipädevuse (SEP(sea)) lennueksam / lennuoskuse tasemekontoll (843.57 KB, PDF)
Seaplanes: Class rating (SEP(sea)) skill test / proficiency check

PBN vormid/
PBN forms 

VA 572-56                                       

Mitmepiloodilennukid ja kõrgtehnilised keerukad ühepiloodilennukid: liinipiloodi loa ATPL(A) / teise piloodi loa MPL / tüübipädevuse lennueksami või lennuoskuse tasemekontolli avalduse ja aruande vorm (923.12 KB, PDF)
Application and report form for Multi-Pilot Aeroplanes and Single-Pilot High-Performance Complex Aeroplanes: ATPL / MPL / Type rating skill test or proficiency check

VA 572-57

Liinipiloodiloa ATPL(H)/tüübipädevuse lennueksami või lennuoskuse tasemekontolli avalduse ja aruande vorm kopteritel (997.7 KB, PDF)
Application and report form for ATPL(H) / type rating skill test or proficiency check on helicopters

VA 572-58

Lennuki instrumentaallennupädevuse IR(A) lennueksami avalduse ja aruande vorm (855.9 KB, PDF)
Application and report form for IR(A) Skill test

VA 572-59

Kopteri instrumentaallennupädevuse IR(H) lennueksami avalduse ja aruande vorm (856.52 KB, PDF)
Application and report form for IR(H) Skill test

VA 572-60

Ühe piloodiga lennukite klassi- või tüübipädevuse lennueksami / lennuoskuse tasemekontolli avalduse ja aruande vorm (1013.5 KB, PDF)
Application and report form for Class or Type rating skill test / proficiency check on Single-Pilot Aeroplanes

 

Lisasisu: 

Kontakt:

  • Liina Kalm

    Telefon: +372 610 3573            FCL@ecaa.ee
  • Anne-Ly Käi

    Telefon: +372 610 3574            FCL@ecaa.ee

Loe täpsemalt kontrollpiloodi tunnistuse taotlemise teenusstandardist TS 576 V1 » (92.57 KB, PDF)