Language switcher

Sa oled siin

Lennuliiklusteenus

 

Lennuliiklusteenus jaguneb lennuinfoteenuseks, häireteenuseks, lennuliikluse nõustamisteenuseks ja lennujuhtimisteenuseks (piirkondliku, lähenemis- ja lähilennujuhtimise teenused).

Lennujuhtimise põhieesmärgiks on kokkupõrgete vältimine õhusõidukite ning õhusõidukite ja maapeal olevate takistuste vahel, kiirendada liiklust ja säilitada kord liikluse kulgemisel. Lennujuhtimist teostavad vastava(te) pädevus(t)ega lennujuhid. Lisaks osutatakse lennuinfoteenust ehk varustatakse piloote vajaliku meteoroloogilise ka aeronavigatsioonilise informatsiooniga ning  häireteenust seda vajavatele õhusõidukitele.

Lennuinfoteenus on ette nähtud lendude ohutuks ja efektiivsust tagavate nõuannete ning info andmiseks.

Lennuinfoteenuse üheks liigiks on lennuvälja lennuinfoteenindus, mis on ette nähtud mittekontrollitaval lennuväljal ja selle läheduses käitatavatele õhusõidukitele lennuohutuse seisukohast vajaliku info andmiseks. Teenust osutavad vastavat pädevust omavad lennuinformaatorid. Lennuvälja lennuinfoteenust osutatakse Pärnu, Kärdla ja Kuressaare lennuväljal.

Häireteenuse osutamise eesmärk on teatada asjaomastele organisatsioonidele otsimis- ja päästeteenistuse abi vajavatest õhusõidukitest ning abistada antud organisatsioone vastavalt vajadusele.

Tallinna lennuinfopiirkonna määratletud osade piires nimetab lennuliiklusteenust osutava sertifitseeritud aeronavigatsiooniteenuse osutaja majandus- ja taristuminister. Majandus- ja taristuministri poolt nimetatud lennuliiklusteenuse osutajad on:

 

Lennujuhtimisüksused

Lennujuhtimine jaguneb kolmeks erinevaks alaliigiks ehk piirkondlikuks, lähenemis- ja lähilennujuhtimiseks:

TWR (Aerodrome Control Tower) ehk lähilennujuhtimisüksus

Lähilennujuht teostab lendude juhtimist lennuväljade vahetus läheduses ning stardi/maandumisrajal ja ruleerimisteedel. Kuna lähilennujuhtimise teostamiseks on vajalik visuaalne kontakt õhusõidukiga, teostatakse seda operatsiooni lennujuhtimistornist.

Tallinna TWR osutab lähilennujuhtimisteenust Tallinna lennuväljal ning selle vahetus läheduses kuni 1700 jala (ca 520 m) kõrguseni. Tartu TWR osutab lähilennujuhtimisteenust Tartu lennuväljal ning selle vahetus läheduses (ca 10 meremiili) ning kuni 1500 jala (ca 460 m) kõrguseni. Ämari TWR osutab lähilennujuhtimisteenust Ämari lennuväljal ning selle vahetus läheduses kuni 1700 jala (ca 520m) kõrguseni.
 

APP (Approach Control Unit) ehk lähenemislennujuhtimisüksus

APP ülesandeks on nii saabuvate kui lahkuvate õhusõidukite juhtimine lennuväljade lähenemisalades. APP vastutusala on suurem kui TWR-il  ning ulatub kuni 9500 jala (ca 3000 m) kõrguseni. Lendude juhtimiseks selles alas kasutatakse radari abi. APP lennujuht määrab maandumisjärjekorra saabuvatele õhusõidukitele ning hajutab väljuvad õhusõidukid saabuvatest.

Eestis osutab lähenemislennujuhtisteenust Tallinn APP (Lennuliiklusteeninduse AS).

ACC (Area Control Centre) ehk piirkondlik lennujuhtimiskeskus

Teostab peamiselt ülelendude juhtimist kogu Eesti õhuruumis ning kõrgustevahemikus 9500 jalga (ca 3000 m) kuni 66000 jalga (ca 20 000 m). Lendude juhtimiseks selles alas kasutatakse radari abi.

Eestis osutab piirkondlikku lennujuhtimisteenust Tallinn ACC (Lennuliiklusteeninduse AS).