Language switcher

Sa oled siin

Mida ei tohi reisile kaasa võtta?

Pagasi pakkimisel veendu, et reisile kaasa võetavaid esemeid lubatakse viia õhusõiduki pardale. Lennuettevõtja võib kohaldada rangemaid nõudeid siintoodutest. Samuti võivad erineda lähte- ja sihtlennujaamade nõuded õhusõiduki pardale võetavate esemete osas.

Vastavasisulist informatsiooni leiate lisaks lennupiletilt ning lennuettevõtete ja lennujaamade kodulehekülgedelt. 

Tähtis:

 • Pakkige oma pagas ise;
 • Ärge võtke edasi toimetamiseks endaga kaasa esemeid ega asju võõrastelt, hoolimata siirast soovist kedagi aidata;
 • Tehke kindlaks pakitavate asjade sisu ja koostis, veendumaks, et need ei sisalda keelatud esemeid või aineid;
 • Ärge jätke oma pagasit järelevalveta.
 

 Keelatud esemed

Püssid, tulirelvad ja muud lendkehasid tulistavad seadmed

Seadmed, mida on või näib olevat võimalik kasutada tõsise vigastuse tekitamiseks lendkehade tulistamise teel, sealhulgas:

 • iga liiki tulirelvad, näiteks püstolid, revolvrid, vintpüssid, haavlipüssid;
 • mängupüssid, tulirelvade mulaažid ja jäljendatud tulirelvad, mida on võimalik ekslikult pidada pärisrelvadeks;
 • tulirelvade koostisosad, välja arvatud teleskoopsihikud;
 • suruõhu- ja CO2-püssid, näiteks püstolid, õhupüssid, vintpüssid ning vedrupüssid ja –püstolid; –  raketipüstolid ja stardipüstolid;
 • vibud, ammud ja nooled;
 • harpuun- ja allveepüssid;
 • kadad ja katapuldid.

Lõhke- ja süüteained ning lõhke- ja süüteseadeldised

Lõhke- ja süüteained ning -seadeldised, mida on või näib olevat võimalik kasutada tõsise vigastuse tekitamiseks või õhusõiduki turvalisuse ohustamiseks, sealhulgas:

 • laskemoon;
 • sütikud;
 • detonaatorid ja süütenöörid;
 • lõhkeseadeldiste mulaažid või jäljendatud lõhkeseadeldised;
 • miinid, granaadid ja muu sõjaväe lahingumoon;
 • ilutulestik ja muu pürotehnika;
 • suitsupadrunid ja suitsupommid;
 • dünamiit, must püssirohi ja plastilised lõhkeained.

Terava otsa või terava servaga esemed

Terava otsa või terava servaga esemed, mida on võimalik kasutada tõsise vigastuse tekitamiseks, sealhulgas:

 • raiumiseks mõeldud esemed, näiteks kirved ja lihunikunoad;
 • jääkirved, -kirkad ja –noad;
 • žiletiterad;
 • kartonginoad;
 • noad pikema teraga kui 6 cm;
 • käärid pikema teraga kui 6 cm mõõdetuna alates ühenduspunktist;
 • terava otsa või terava servaga võitlusspordivarustus;
 • mõõgad ja saablid. 

Tööriistad

Tööriistad, mida on võimalik kasutada tõsise vigastuse tekitamiseks või õhusõiduki turvalisuse ohustamiseks, sealhulgas:

 • raudkangid;
 • puurid/trellid ja nende osad, sealhulgas kaasaskantavad juhtmeta elektritrellid;
 • tööriistad pikema tera või varrega kui 6 cm, mida saab kasutada relvana, näiteks kruvikeerajad ja peitlid;
 • saed, sealhulgas kaasaskantavad juhtmeta elektrisaed;
 • leeklambid;
 • naela- ja needipüstolid. 

Uimastusvahendid

Seadmed, mis on spetsiaalselt kavandatud uimastamiseks või liikumisvõimetuks tegemiseks, sealhulgas:

 • elektrišokivahendid, näiteks elektripüstolid, elektrišoki noolepüstolid ja elektrinuiad;
 • vahendid loomade uimastamiseks ja tapmiseks;
 • tegutsemisvõimetuks muutvad kemikaalid, gaasid ja pihustusained, näiteks ärritavad gaasid, pipragaasid, pisargaasid, happegaasid ja loomatõrjevahendid. 

Nürid instrumendid

Esemed, millega lüües on võimalik tekitada tõsine vigastus, sealhulgas:

 • pesapalli ja pehmepalli (softball) kurikad;
 • kurikad ja nuiad, näiteks kumminuiad;
 • võitlusspordivarustus. 
 

Lennujaama julgestuskontroll

Julgestusotstarbelise läbivaatuse teostamisel nõutakse reisijatelt üleriiete ja jakkide äravõtmist ning läbivaatuse teostamiseks tuleb pagasist välja võtta sülearvutid ja suuremad elektriseadmed eraldi läbivaatuseks. 

Julgestusotstarbelise läbivaatuse teostamisel nõutakse reisijatelt üleriiete ja jakkide äravõtmist ning läbivaatuse teostamiseks tuleb pagasist välja võtta sülearvutid ja suuremad elektriseadmed eraldi läbivaatuseks.

 

Vedelikud

Reisijatel on lubatud vedelike kaasavõtmine juhul, kui vedelikemahutid ei ületa 100 milliliitrit ning need on omakorda pakendatud kuni 1 liitrise mahutavusega läbipaistvasse suletavasse plastkotti (nn minigrip kotid). 

Oluline oleks meeles pidada, et vedeliku ehtsuse tuvastamiseks võib julgestustöötaja küsida reisijalt täiendavaid küsimusi ning läbi viia vedeliku ehtsuse kontrolli. Vedelikud hõlmavad geele, pastasid, kosmeetilisi vedelikke, vedelaid/kuivi segusid ja survestatud mahutite sisu, nt hambapastat, juuksegeeli, jooke, suppe, siirupeid, parfüüme, habemeajamisvahtu, aerosoole ja muid samalaadse konsistentsiga kaubanimetusi.

 

Inhalaator

Inhalaatori salongi kaasavõtmise kohta lennundusjulgestusalased piirangud puuduvad ning arsti eriluba ei ole vaja. Soovitame lennundusjulgestuse läbivaatuspunktis siiski enne läbivaatust teavitada turvatöötajat käsipagasisse paigutatud inhalaatorist.

 

Tahked ravimid

Tahkel kujul ravimite suhtes lennundusjulgestusega seotud piirangud puuduvad. 100 ml piirmäära ületavate vedelal kujul ravimite puhul tuleb Teil tõendada, et tegemist on Teie ravimiga ning Te vajate ravimit reisi jooksul. Sellised ravimid vaadatakse lennuvälja poolt eritehnoloogia abil läbi. Maksimaalse mahutavusega 100 ml pakendis 1-liitrisesse taassuletavasse kilekotti pakendatud ravimi õhusõiduki salongi võtmise osas piiranguid ei ole. 

Õigusaktid

 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008 määrus (EÜ) nr 300/2008, mis käsitleb tsiviillennunduse ühiseeskirju ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2320/2002

 • Komisjoni 02. aprilli 2009 määrus (EÜ) nr 272/2009, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 300/2008 lisas sätestatud tsiviillennunduse ühiseid põhistandardeid

 • Komisjoni 05. novembri 2015 määrus (EL) nr 2015/1998, millega nähakse ette lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamise üksikasjalikud meetmed

 • Lennundusseadus.