Language switcher

Teenused

Lennuliiklus ja lennuväljad

Aeronavigatsiooni teave

Aeronavigatsiooniteenuste alla kuuluvad  lennuliiklusteenused, side-, navigatsiooni- ja seireteenused, meteoroloogiateenused aeronavigatsiooni jaoks ja aeronavigatsiooniteabe teenused.

 

NOTAM plank (71.69 KB, RTF)

 

Aeronavigatsioonialase teabe ringkiri (AIC) (83.44 KB, RTF)

 

Lennundusteabe kogumiku (AIP) muudatus_täiendus (85.41 KB, RTF)

 

Aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifikaadi väljaandmise või muutmise taotlus (266.16 KB, PDF)

VA 556-1

Funktsionaalsetesse süsteemidesse tehtavatest muudatustest teatamise vorm (98 KB, DOC)

VA 531-3/ V2

Taotlus lennujuhtimis -ja raadionavigatsiooniseadme sertifitseerimiseks (152.03 KB, PDF)

Kontakt:

 

Lennuväljad, kopteriväljakud ja aeronavigatsiooniteenus

Lennuvälja sertifikaat kinnitab selle vastavust õhusõidukite ohutu käitamise nõuetele.

 

Lennuvälja või kopteriväljaku sertifikaadi taotlus (mitte-EASA) (188.07 KB, PDF)

VA 557-1 Lennuvälja sertifikaadi taotlus (EASA) (31.69 KB, DOCX)

Kontakt:

Loe täpsemalt teenuse standardist (412.57 KB, PDF) »
 

Lennundusjulgestus

Julgestusmeetmeid kohaldava isiku tunnustamine

Komisjoni 05. november 2015 määruse (EL) nr 2015/1998 lisa punkti 11.3.1 kohaselt tuleb isikute, kes teostavad isikute, käsipagasi, kaasas olevate esemete, registreeritud pagasi, kauba ja/või posti, lennuettevõtja posti ja saadetiste, pardavarude, lennuvälja varude ning sõidukite kontrolli, suhtes kohaldada esmast sertifitseerimist või tunnustamist.

 

 

Kokkuleppelise esindaja staatuse taotlemine

Kokkuleppeline esindaja on lennuettevõtja, agent, ekspediitor või muu üksus, kes tagab kauba või posti suhtes Lennuameti poolt ette nähtud julgestusmeetmete kohaldamise.

Kontakt:

Loe täpsemalt teenuse standardist » (397.28 KB, PDF)

Pardavarude kokkuleppelise tarnija staatus

Pardavarude kokkuleppeline tarnija on tarnija, kelle julgestusmeetmed vastavad Eesti tsiviillennunduse julgestuskäsiraamatus sätestatud julgestusalastele nõuetele määral, mis lubab tarnida pardavarud otse õhusõiduki pardale.

Kontakt:

Loe täpsemalt teenuse standardist » (373.71 KB, PDF)
 

Tuntud saatja staatuse taotlemine

Tuntud saatja puhul on tegemist saatjaga, kes enda nimel on loovutanud posti või kauba õhuveoks ning kelle poolt kohaldatavad julgestusmeetmed vastavad ühistele julgestusstandarditele määral, mis lubab kaupa või posti vedada mistahes õhusõiduki pardal.

Kontakt:

Loe täpsemalt teenuse standardist (382.33 KB, PDF) »
 

Õhusõiduki meeskonnaliikme sertifikaadi taotlemine

Õhusõiduki meeskonnaliikme sertifikaat on Lennuameti poolt välja antud dokument ärilise lennutegevusega tegelevate lennuettevõtjate õhusõiduki meeskonnaliikmete riigipiiri ületamisega seotud tööülesannete täitmise lihtsustamiseks.

Spetsialistid

Kontrollpiloodi tunnistuse taotlemine

Kontrollpiloodi tunnistus on Lennuameti poolt välja antud dokument nõuetele vastavate vajalike teadmiste, tausta ning asjakohaste kogemustega pilootidele. Kontrollpiloodi tunnistuse omanik hindab piloodiloa, klassi-/tüübi-/instruktori pädevuse taotlejate või klassi-/tüübi-/instruktori pädevuse  pikendajate/taastajate teadmisi ja praktilisi oskusi talle tunnistusega antud õiguste ulatuses.

VA 576-1

Kontrollpiloodi tunnistuse taotlus (461.49 KB, PDF)/
Examiner's Certificate - Application

VA 576-2 V6

Kontrollpiloodi tunnistuse pikendamise taotlus/ (290.09 KB, PDF)
Revalidation of Examiner's Certificate - Application

VA 576-6 V4

Kontrollpiloodi hindamislehe vorm/ (279.47 KB, PDF)
Examiner assessment of competence form

 
Vormid kontrollpilootidele (mitte PBN)
Forms for flight examiners (non PBN)
 
VA 572-1           

Kergpurilennuki piloodiloa LAPL(S) ja purilennuki piloodiloa (SPL) lennueksami ja lennuoskuse tasemekontrolli avaldue ja aruande vorm (758.63 KB, PDF)
Application and report form for LAPL(S) and SPL: skill test and proficiency check

VA 572-2 Õhupalli piloodi kontroll-lennu avalduse ja aruande vorm (199.21 KB, PDF)
VA 572-3 Lennuki erapiloodi PPL(A) lennueksami avalduse ja aruande vorm (201.28 KB, PDF)
Application and report form for the PPL(A) skill test
VA 572-4 Kopteri erapiloodiloa PPL(H) lennueksami avalduse ja aruande vorm (860.37 KB, PDF)
Application and report form for the PPL(H) skill test
VA 572-5 Lennuki ametpiloodiloa CPL(A) lennueksami avalduse ja aruande vorm (859.13 KB, PDF)
Application and report form for the CPL(A) skill test
VA 572-6 Kopteri ametpiloodiloa CPL(H) lennueksami avalduse ja aruande vorm (827.77 KB, PDF)
Application and report form for the CPL(H) skill test
VA 572-7 Mitmepiloodilennukid ja kõrgtehnilised keerukad ühepiloodilennukid:
liinipiloodi ATPL(A) / teise piloodi loa MPL / tüübipädevuse lennueksami või lennuoskuse
tasemekontolli avalduse ja aruande vorm
(918.27 KB, PDF)
Application and report form for Multi-Pilot Aeroplanes and Single-Pilot High-Performance Complex Aeroplanes:
ATPL / MPL / Type rating skill test or proficiency check
VA 572-8 Liinipiloodiloa ATPL(H)/ tüübipädevuse lennueksami või lennuoskuse tasemekontrolli
avalduse ja aruande vorm kopteritel
(849.15 KB, PDF)
Application and report form for the ATPL(H) / type rating skill test or proficiency check on helicopters
VA 572-9 Lennuki instrumentaallennupädevuse IR(A) lennueksami avalduse ja aruande vorm (770.93 KB, PDF)
Application and report form for the IR(A) skill test
VA 572-10 Kopteri instrumentaallennupädevuse IR(H) lennueksami avalduse ja aruande vorm (823.16 KB, PDF)
Application and report form for the IR(H) skill test
VA 572-11 Lennuinstruktori FI tunnistuse atesteerimise taotluse ja aruande vorm (773.97 KB, PDF)
Application and report form for the flight instructor FI assessment of competence
VA 572-13 Ühe piloodiga lennukite klassi-/ tüübipädevuse lennueksami või lennuoskuse
tasemekontrolli avalduse ja aruande vorm
(939.99 KB, PDF)
Application and report form for class / type rating skill test or proficiency check on single-pilot aeroplanes
VA 572-15 Lennuki lennuinstruktori FI(A) tunnistuse pikendamise ja taastamise vorm (402.23 KB, PDF)
Flight instructor certificate (Aeroplane) FI(A) - revalidation and renewal form
VA 572-16 Kopteri lennuinstruktori FI(H) tunnistuse pikendamise ja taastamise vorm (401.15 KB, PDF)
Flight instructor certificate (Helicopter) FI(H) - revalidation and renewal form
VA 572-34 Õhupalli lennuinstruktori FI(B) tunnistuse atesteerimise taotluse ja aruande vorm (815.98 KB, PDF)
Application and report form for the flight instructor (Balloon) FI(B) assessment of competence
VA 572-35 Õhupalli lennuinstruktori FI(B) tunnistuse pikendamise ja taastamise vorm (393.2 KB, PDF)
Flight instructor certificate (Balloon) FI(B) - revalidation and renewal form
VA 572-36 Purilennuki lennuinstruktori FI(S) tunnistuse atesteerimise taotluse ja aruande vorm (815.15 KB, PDF)
Application and report form for the flight instructor (Sailplane) FI(S) assessment of competence
VA 572-37 Purilennuki lennuinstruktori FI(S) tunnistuse pikendamise ja taastamise vorm (397.17 KB, PDF)
Flight instructor certificate (Sailplane) FI(S) - revalidation and renewal form
VA 572-38 Lennuki lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktori SFI(A) tunnistuse pikendamise
ja taastamise vorm/
(814.57 KB, PDF)
Synthetic flight instructor certificate (Aeroplane) SFI(A) - revalidation and renewal form
VA 572-39 V4 Lennuki tüübipädevuse instruktori TRI(A) tunnistuse pikendamise ja taastamise vorm (137 KB, DOC)
Type Rating instructor certificate (Aeroplane) TRI(A) - revalidation and renewal form
VA 572-54 Lennuki tüübipädevuse instruktori TRI(A) Taotlus ja atesteerimise aruande vorm (448.21 KB, PDF)
Application and assessment of competence report form for the type rating instructor TRI(A) on aeroplanes
VA 572-55 V2 Kopteri ja vertikaalstardiga õhusõiduki tüübipädevuse instruktori tunnistus TRI(H) ja TRI(PL): pikendamine ja taastamine (145.5 KB, DOC)
TRI(H) and TRI(PL) certificate: revalidation and renewal
VA 572-61 Lennuki kergõhusõidukipiloodi loa (LAPL(A)) lennueksam (769.92 KB, PDF)
Skill test for the issue of a LAPL (A)
VA 572-62 Kopteri kergõhusõidukipiloodi loa (LAPL(H)) lennueksam (801.94 KB, PDF)
Skill test for the issue of a LAPL (H)
VA 572-63 Vesilennukid: klassipädevuse (SEP(sea)) lennueksam / lennuoskuse tasemekontoll (843.57 KB, PDF)
Seaplanes: Class rating (SEP(sea)) skill test / proficiency check

PBN vormid/
PBN forms 

VA 572-56                                       

Mitmepiloodilennukid ja kõrgtehnilised keerukad ühepiloodilennukid: liinipiloodi loa ATPL(A) / teise piloodi loa MPL / tüübipädevuse lennueksami või lennuoskuse tasemekontolli avalduse ja aruande vorm (923.12 KB, PDF)
Application and report form for Multi-Pilot Aeroplanes and Single-Pilot High-Performance Complex Aeroplanes: ATPL / MPL / Type rating skill test or proficiency check

VA 572-57

Liinipiloodiloa ATPL(H)/tüübipädevuse lennueksami või lennuoskuse tasemekontolli avalduse ja aruande vorm kopteritel (997.7 KB, PDF)
Application and report form for ATPL(H) / type rating skill test or proficiency check on helicopters

VA 572-58

Lennuki instrumentaallennupädevuse IR(A) lennueksami avalduse ja aruande vorm (855.9 KB, PDF)
Application and report form for IR(A) Skill test

VA 572-59

Kopteri instrumentaallennupädevuse IR(H) lennueksami avalduse ja aruande vorm (856.52 KB, PDF)
Application and report form for IR(H) Skill test

VA 572-60

Ühe piloodiga lennukite klassi- või tüübipädevuse lennueksami / lennuoskuse tasemekontolli avalduse ja aruande vorm (1013.5 KB, PDF)
Application and report form for Class or Type rating skill test / proficiency check on Single-Pilot Aeroplanes

 

Kontakt:

  • Liina Kalm

    Telefon: +372 610 3573            FCL@ecaa.ee
  • Anne-Ly Käi

    Telefon: +372 610 3574            FCL@ecaa.ee

Loe täpsemalt kontrollpiloodi tunnistuse taotlemise teenusstandardist TS 576 V1 » (92.57 KB, PDF)
 

Lennujuhi, lennujuhiõpilase ja lennuinformaatori loa väljastamine

Lennuamet annab välja lennujuhi, lennujuhiõpilase ja lennuinformaatori lubasid ja peab nende üle arvestust ning tunnustab välisriigis välja antud lennujuhi ja lennujuhiõpilase lubasid. Lennujuhi või lennujuhiõpilasena on lubatud tegutseda isikul, kellel on kehtiv Eestis välja antud või välisriigis välja antud ning Eestis tunnustatud luba. Lennuinformaatorina on lubatud tegutseda isikul, kellel on kehtiv Eestis välja antud lubVa.

VA 563-1/V2                         

Lennujuhi, lennujuhi õpilase ja lennuinformaatori loa, pädevusmärke ja oskusmärke välja andmise, pikendamise ja uuendamise taotlus/ (659.88 KB, PDF)
Application for the issue, revalidation and renewal of ATCO, Student ATCO and AFIS Officer licence, rating and endorsement

Kontakt:

 

Loe täpsemalt teenuse standardist  (323.52 KB, PDF)»
 

Lennundustehnilise töötaja lubade väljastamine

Osa-66 lennundustehnilise töötaja luba on kvalifikatsiooni tõendav dokument õhusõidukite hooldustööde tegemiseks. 

VA 524-1 V5    

Taotlus lennundustehnilise töötaja loa väljaandmiseks/muutmiseks/pikendamiseks/ (71.5 KB, DOC)
Application for initial/variation/continuity of Part 66 aircraft maintenance licence (AML)

Kontakt:

 Loe täpsemalt teenuse standardist » (388.07 KB, PDF)

Lehed