Language switcher

Teenused

Lennundusjulgestus

Julgestusmeetmeid kohaldava isiku tunnustamine

Komisjoni 05. november 2015 määruse (EL) nr 2015/1998 lisa punkti 11.3.1 kohaselt tuleb isikute, kes teostavad isikute, käsipagasi, kaasas olevate esemete, registreeritud pagasi, kauba ja/või posti, lennuettevõtja posti ja saadetiste, pardavarude, lennuvälja varude ning sõidukite kontrolli, suhtes kohaldada esmast sertifitseerimist või tunnustamist.

 

 

Kokkuleppelise esindaja staatuse taotlemine

Kokkuleppeline esindaja on lennuettevõtja, agent, ekspediitor või muu üksus, kes tagab kauba või posti suhtes Lennuameti poolt ette nähtud julgestusmeetmete kohaldamise.

Kontakt:

Loe täpsemalt teenuse standardist » (397.28 KB, PDF)

Pardavarude kokkuleppelise tarnija staatus

Pardavarude kokkuleppeline tarnija on tarnija, kelle julgestusmeetmed vastavad Eesti tsiviillennunduse julgestuskäsiraamatus sätestatud julgestusalastele nõuetele määral, mis lubab tarnida pardavarud otse õhusõiduki pardale.

Kontakt:

Loe täpsemalt teenuse standardist » (373.71 KB, PDF)
 

Tuntud saatja staatuse taotlemine

Tuntud saatja puhul on tegemist saatjaga, kes enda nimel on loovutanud posti või kauba õhuveoks ning kelle poolt kohaldatavad julgestusmeetmed vastavad ühistele julgestusstandarditele määral, mis lubab kaupa või posti vedada mistahes õhusõiduki pardal.

Kontakt:

Loe täpsemalt teenuse standardist (382.33 KB, PDF) »
 

Õhusõiduki meeskonnaliikme sertifikaadi taotlemine

Õhusõiduki meeskonnaliikme sertifikaat on Lennuameti poolt välja antud dokument ärilise lennutegevusega tegelevate lennuettevõtjate õhusõiduki meeskonnaliikmete riigipiiri ületamisega seotud tööülesannete täitmise lihtsustamiseks.