Language switcher

Teenused

Spetsialistid

Kontrollpiloodi tunnistuse taotlemine

Kontrollpiloodi tunnistus on Lennuameti poolt välja antud dokument nõuetele vastavate vajalike teadmiste, tausta ning asjakohaste kogemustega pilootidele. Kontrollpiloodi tunnistuse omanik hindab piloodiloa, klassi-/tüübi-/instruktori pädevuse taotlejate või klassi-/tüübi-/instruktori pädevuse  pikendajate/taastajate teadmisi ja praktilisi oskusi talle tunnistusega antud õiguste ulatuses.

VA 576-1

Kontrollpiloodi tunnistuse taotlus (461.49 KB, PDF)/
Examiner's Certificate - Application

VA 576-2 V6

Kontrollpiloodi tunnistuse pikendamise taotlus/ (290.09 KB, PDF)
Revalidation of Examiner's Certificate - Application

VA 576-6 V4

Kontrollpiloodi hindamislehe vorm/ (279.47 KB, PDF)
Examiner assessment of competence form

 
Vormid kontrollpilootidele (mitte PBN)
Forms for flight examiners (non PBN)
 
VA 572-1           

Kergpurilennuki piloodiloa LAPL(S) ja purilennuki piloodiloa (SPL) lennueksami ja lennuoskuse tasemekontrolli avaldue ja aruande vorm (758.63 KB, PDF)
Application and report form for LAPL(S) and SPL: skill test and proficiency check

VA 572-2 Õhupalli piloodi kontroll-lennu avalduse ja aruande vorm (199.21 KB, PDF)
VA 572-3 Lennuki erapiloodi PPL(A) lennueksami avalduse ja aruande vorm (201.28 KB, PDF)
Application and report form for the PPL(A) skill test
VA 572-4 Kopteri erapiloodiloa PPL(H) lennueksami avalduse ja aruande vorm (860.37 KB, PDF)
Application and report form for the PPL(H) skill test
VA 572-5 Lennuki ametpiloodiloa CPL(A) lennueksami avalduse ja aruande vorm (859.13 KB, PDF)
Application and report form for the CPL(A) skill test
VA 572-6 Kopteri ametpiloodiloa CPL(H) lennueksami avalduse ja aruande vorm (827.77 KB, PDF)
Application and report form for the CPL(H) skill test
VA 572-7 Mitmepiloodilennukid ja kõrgtehnilised keerukad ühepiloodilennukid:
liinipiloodi ATPL(A) / teise piloodi loa MPL / tüübipädevuse lennueksami või lennuoskuse
tasemekontolli avalduse ja aruande vorm
(918.27 KB, PDF)
Application and report form for Multi-Pilot Aeroplanes and Single-Pilot High-Performance Complex Aeroplanes:
ATPL / MPL / Type rating skill test or proficiency check
VA 572-8 Liinipiloodiloa ATPL(H)/ tüübipädevuse lennueksami või lennuoskuse tasemekontrolli
avalduse ja aruande vorm kopteritel
(849.15 KB, PDF)
Application and report form for the ATPL(H) / type rating skill test or proficiency check on helicopters
VA 572-9 Lennuki instrumentaallennupädevuse IR(A) lennueksami avalduse ja aruande vorm (770.93 KB, PDF)
Application and report form for the IR(A) skill test
VA 572-10 Kopteri instrumentaallennupädevuse IR(H) lennueksami avalduse ja aruande vorm (823.16 KB, PDF)
Application and report form for the IR(H) skill test
VA 572-11 Lennuinstruktori FI tunnistuse atesteerimise taotluse ja aruande vorm (773.97 KB, PDF)
Application and report form for the flight instructor FI assessment of competence
VA 572-13 Ühe piloodiga lennukite klassi-/ tüübipädevuse lennueksami või lennuoskuse
tasemekontrolli avalduse ja aruande vorm
(939.99 KB, PDF)
Application and report form for class / type rating skill test or proficiency check on single-pilot aeroplanes
VA 572-15 Lennuki lennuinstruktori FI(A) tunnistuse pikendamise ja taastamise vorm (402.23 KB, PDF)
Flight instructor certificate (Aeroplane) FI(A) - revalidation and renewal form
VA 572-16 Kopteri lennuinstruktori FI(H) tunnistuse pikendamise ja taastamise vorm (401.15 KB, PDF)
Flight instructor certificate (Helicopter) FI(H) - revalidation and renewal form
VA 572-34 Õhupalli lennuinstruktori FI(B) tunnistuse atesteerimise taotluse ja aruande vorm (815.98 KB, PDF)
Application and report form for the flight instructor (Balloon) FI(B) assessment of competence
VA 572-35 Õhupalli lennuinstruktori FI(B) tunnistuse pikendamise ja taastamise vorm (393.2 KB, PDF)
Flight instructor certificate (Balloon) FI(B) - revalidation and renewal form
VA 572-36 Purilennuki lennuinstruktori FI(S) tunnistuse atesteerimise taotluse ja aruande vorm (815.15 KB, PDF)
Application and report form for the flight instructor (Sailplane) FI(S) assessment of competence
VA 572-37 Purilennuki lennuinstruktori FI(S) tunnistuse pikendamise ja taastamise vorm (397.17 KB, PDF)
Flight instructor certificate (Sailplane) FI(S) - revalidation and renewal form
VA 572-38 Lennuki lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktori SFI(A) tunnistuse pikendamise
ja taastamise vorm/
(814.57 KB, PDF)
Synthetic flight instructor certificate (Aeroplane) SFI(A) - revalidation and renewal form
VA 572-39 V4 Lennuki tüübipädevuse instruktori TRI(A) tunnistuse pikendamise ja taastamise vorm (137 KB, DOC)
Type Rating instructor certificate (Aeroplane) TRI(A) - revalidation and renewal form
VA 572-54 Lennuki tüübipädevuse instruktori TRI(A) Taotlus ja atesteerimise aruande vorm (448.21 KB, PDF)
Application and assessment of competence report form for the type rating instructor TRI(A) on aeroplanes
VA 572-55 V2 Kopteri ja vertikaalstardiga õhusõiduki tüübipädevuse instruktori tunnistus TRI(H) ja TRI(PL): pikendamine ja taastamine (145.5 KB, DOC)
TRI(H) and TRI(PL) certificate: revalidation and renewal
VA 572-61 Lennuki kergõhusõidukipiloodi loa (LAPL(A)) lennueksam (769.92 KB, PDF)
Skill test for the issue of a LAPL (A)
VA 572-62 Kopteri kergõhusõidukipiloodi loa (LAPL(H)) lennueksam (801.94 KB, PDF)
Skill test for the issue of a LAPL (H)
VA 572-63 Vesilennukid: klassipädevuse (SEP(sea)) lennueksam / lennuoskuse tasemekontoll (843.57 KB, PDF)
Seaplanes: Class rating (SEP(sea)) skill test / proficiency check

PBN vormid/
PBN forms 

VA 572-56                                       

Mitmepiloodilennukid ja kõrgtehnilised keerukad ühepiloodilennukid: liinipiloodi loa ATPL(A) / teise piloodi loa MPL / tüübipädevuse lennueksami või lennuoskuse tasemekontolli avalduse ja aruande vorm (923.12 KB, PDF)
Application and report form for Multi-Pilot Aeroplanes and Single-Pilot High-Performance Complex Aeroplanes: ATPL / MPL / Type rating skill test or proficiency check

VA 572-57

Liinipiloodiloa ATPL(H)/tüübipädevuse lennueksami või lennuoskuse tasemekontolli avalduse ja aruande vorm kopteritel (997.7 KB, PDF)
Application and report form for ATPL(H) / type rating skill test or proficiency check on helicopters

VA 572-58

Lennuki instrumentaallennupädevuse IR(A) lennueksami avalduse ja aruande vorm (855.9 KB, PDF)
Application and report form for IR(A) Skill test

VA 572-59

Kopteri instrumentaallennupädevuse IR(H) lennueksami avalduse ja aruande vorm (856.52 KB, PDF)
Application and report form for IR(H) Skill test

VA 572-60

Ühe piloodiga lennukite klassi- või tüübipädevuse lennueksami / lennuoskuse tasemekontolli avalduse ja aruande vorm (1013.5 KB, PDF)
Application and report form for Class or Type rating skill test / proficiency check on Single-Pilot Aeroplanes

 

Kontakt:

 • Liina Kalm

  Telefon: +372 610 3573            FCL@ecaa.ee
 • Anne-Ly Käi

  Telefon: +372 610 3574            FCL@ecaa.ee

Loe täpsemalt kontrollpiloodi tunnistuse taotlemise teenusstandardist TS 576 V1 » (92.57 KB, PDF)
 

Lennujuhi, lennujuhiõpilase ja lennuinformaatori loa väljastamine

Lennuamet annab välja lennujuhi, lennujuhiõpilase ja lennuinformaatori lubasid ja peab nende üle arvestust ning tunnustab välisriigis välja antud lennujuhi ja lennujuhiõpilase lubasid. Lennujuhi või lennujuhiõpilasena on lubatud tegutseda isikul, kellel on kehtiv Eestis välja antud või välisriigis välja antud ning Eestis tunnustatud luba. Lennuinformaatorina on lubatud tegutseda isikul, kellel on kehtiv Eestis välja antud lubVa.

VA 563-1/V2                         

Lennujuhi, lennujuhi õpilase ja lennuinformaatori loa, pädevusmärke ja oskusmärke välja andmise, pikendamise ja uuendamise taotlus/ (659.88 KB, PDF)
Application for the issue, revalidation and renewal of ATCO, Student ATCO and AFIS Officer licence, rating and endorsement

Kontakt:

 

Loe täpsemalt teenuse standardist  (323.52 KB, PDF)»
 

Lennundustehnilise töötaja lubade väljastamine

Osa-66 lennundustehnilise töötaja luba on kvalifikatsiooni tõendav dokument õhusõidukite hooldustööde tegemiseks. 

VA 524-1 V5    

Taotlus lennundustehnilise töötaja loa väljaandmiseks/muutmiseks/pikendamiseks/ (71.5 KB, DOC)
Application for initial/variation/continuity of Part 66 aircraft maintenance licence (AML)

Kontakt:

 Loe täpsemalt teenuse standardist » (388.07 KB, PDF)

Piloodiloa taotlemine

Lennumeeskonnaliikme luba on kvalifikatsiooni tõendav dokument õhusõiduki käitamisega seotud tegevuste täitmiseks lennuülesande ajal. Loaga antud õiguste kasutamine sõltub loa pädevusmärgete kehtivusest. Lennuamet annab välja lennumeeskonnaliikme lubasid ja peab nende üle arvestust.

Vormid piloodiloa või pädevuste taotlemiseks/
Forms for the application of pilot licences or ratings
 
VA 572-51          Osa-FCL lennuki erapiloodi loa PPL(A) taotlus/ (471.85 KB, PDF)
Part-FCL Private Pilot's Licence (Aeroplane) - Application
VA 572-52 Osa-FCL kopteri erapiloodi loa PPL(H) taotlus (456.94 KB, PDF)/
Part-FCL Private Pilot's Licence (Helicopter) - Application
VA 572-17 Osa-FCL lennuki ametipiloodi loa CPL(A) taotlus/ (488.14 KB, PDF)
Part-FCL Commercial Pilot's Licence (Aeroplane) - Application
VA 572-17-1   Osa-FCL kopteri ametipiloodi loa CPL(H) taotlus (489.33 KB, PDF)/
Part-FCL Commercial Pilot's Licence (Helicopter) - Application
VA 572-42 Osa-FCL lennuki liinipiloodi loa ATPL(A) taotlus (455.09 KB, PDF)/
Part-FCL Airline Transport Pilot's Licence (Aeroplane) - Application
VA 572-43 Osa-FCL kopteri liinipiloodi loa ATPL(H) taotlus (452.18 KB, PDF)/
Part-FCL Airline Transport Pilot's Licence (Helicopter) - Application
VA 572-18 Taotlus duplikaadi väljaandmiseks (376.68 KB, PDF)/
Application for the issue of a duplicate
VA 572-19 Öölennu pädevusmärke taotlus/ (475.09 KB, PDF)
Night Rating - Application
VA 572-28 Raadioside kvalifikatsioonieksami avalduse ja aruande vorm/ (157.21 KB, PDF)
Application and report form for the radio communications examination
VA 572-31 Kontrollpiloodi määramise taotlus lennueksamiks (521.73 KB, PDF)/
Application for designation of examiner for skill test
VA 572-32 Taotlus piirangute eemaldamiseks/ (414.33 KB, PDF)
Application for removal of limitations
VA 572-33 Taotlus sõjaväeteenistuse ajal saadud lubade/pädevuste arvestamiseks (378.85 KB, PDF)/
Application for crediting pilot licence/rating obtained during military service
VA 572-44 Taotlus SEP(land), SEP(sea) ja TMG pädevuste pikendamiseks lennukogemuse alusel (441.04 KB, PDF)/
Application for revalidation of SEP(land), SEP(sea) and TMG ratings using flight experience
VA 572-64 Taotlus piloodiloale kande tegemiseks (372.34 KB, PDF)
Application to make an entry in the pilot licence
VA 575-2 Riikliku (Eesti) piloodiloa osa-FCL piloodiloaks konverteerimise taotlus  (524.56 KB, PDF)/
Part-FCL Pilot Licence Application on Conversion of an Existing National (Estonian) Licence
VA 575-3    Kolmanda riigi poolt väljaantud lennumeeskonnaliikme lennundusloa kehtivustõendi väljaandmise taotlus (521.46 KB, PDF)/
Validation of Flight Crew Licence issued by third country
 

Piloodiloa ületoomine, konventeerimine ja tunnustamine

Loa omanik peab haldama kõiki lubasid selle riigi lennuametis, kus hoitakse tema terviseandmeid. Eestis välja antud rahvuslikud lennundusload asendatakse FCL osa kohase loaga.
Lennuamet tunnustab kolmandas riigis (ICAO liikmesriigis) välja antud lennduslubasid. 

VA 573-14 Terviseandmete ületoomise taotlus
Application for the transfer of medical records
(362.42 KB, PDF)
VA 580-1 Taotlus pädeva asutuse vahetamiseks
Application to change the State of Licence Issue
(465.72 KB, PDF)

Kontakt:

 

 

Loe täpsemalt lennumeekonnaliikme loa konventeerimise ja tunnustamise teenusstandardist TS 575 V1 » (84.96 KB, PDF)

Salongitöötaja tunnistuse taotlemine

Salongitöötaja tunnistus on Lennuameti poolt välja antud dokument nõuetele vastava koolituse läbinud ja eksami sooritanud salongipersonalile. Salongitöötaja tunnistuse omanikul on õigus tegutseda salongitöötajana määruse (EÜ) nr 216/2008 artikli 4 lõike 1 punktides b ja c nimetatud õhusõidukitega toimuvas ärilises lennutranspordis.

VA 578-2

Salongitöötaja tunnistuse taotlus/ (511.53 KB, PDF)
Application for cabin crew certificate                                             

 

Kontakt:

 • Liina Kalm

  Telefon: +372 610 3573           FCL@ecaa.ee

Loe täpsemalt salongitöötaja tunnistuse taotlemise teenusestandardist TS 578 V1 » (85.85 KB, PDF)
 

Teooriaeksami sooritamine

Piloodiloa või instrumentaalpädevuse taotleja peab näitama teadmiste taset, mis vastab nende lubade ja pädevustega kaasnevatele õigustele.

VA 574-7 Taotlus teooriaeksami sooritamiseks (251.54 KB, PDF)
Application for Theoretical Knowledge Examination
VA 574-8 Koolitaja soovitus teooriaeksamitele asumiseks (398.1 KB, PDF)
Recommendation by Training Provider for Theoretical Knowledge Examination

 

Kontakt:

 • Anne-Ly Käi

  Telefon: +372 610 3574             FCL@ecaa.ee

Loe täpsemalt teooriaeksamite sooritamise teenusestandardist TS 574 V1 » (88.94 KB, PDF)

Teooriaeksamite eksamineerimise kord  (97 KB, DOC)» (230.19 KB, PDF)