Language switcher

Teenused

Lennutegevus ja -koolitus

Lennuettevõtja sertifikaadi taotlemine ja lennutegevuse eriload

Teenuse taotleja on ärilise lennutegevuse eesmärkidel õhusõidukite käitamisega tegelev isik, kes on kohustatud oma tegevuse korraldamiseks omama lennuettevõtja sertifikaati. Lennuettevõtja sertifikaat on Lennuameti välja antud dokument, mis kinnitab sertifikaati omava isiku valmisolekut ärilise lennutranspordi nõuetekohaseks korraldamiseks.

VA-CAT-701-1 V3 Lennuettevõtja sertifikaadi (AOC) ja/või õhusõidukite käitamistingimuste muutmise taotlus
Application for change of the Air Operator Certificate or/and operations specifications
(31.04 KB, DOCX)
VA-CAT-704-3 Vastavustabel (Flight Time Specification Scheme Compliance Table) (115.5 KB, DOC)
 
VA-CAT-705-2 Väsimuse riskijuhtimise (FRM) taotluse vorm (42.5 KB, DOC)
 
VA-SPA-700-1 RVSM taotluse vorm (102.5 KB, DOC)
 
VA-SPA-700-2 MNPS taotluse vorm (98 KB, DOC)
 
VA-SPA-700-3 PBN taotluse vorm (101.5 KB, DOC)
 
VA-SPA-700-4 LVO taotluse vorm (133.5 KB, DOC)
 
VA-SPA-703-1 V2 B tüüpi EFB rakenduste kasutusõgusei eriloa taotluse vorm (43.66 KB, DOCX)
 

Kontakt:

  • Andres Peterson

    Telefon: +372 610 3584 andres.peterson@ecaa.ee

 

Lennukoolitusorganisatsiooni deklareerimine

Õhusõiduki lennumeeskonna liime loa taotleja koolitust või Komisjoni määruse (EL) nr 1178/2011 punktis DTO.GEN.110 ettenähtud juhtudel läbi viia Lennuametile deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioon (DTO).
Deklaratsioonide üle peab arvestust ja vajadusel annab koolitajatele tähtajatuid koolitusprogrammi sertifikaate välja Lennuamet. 

VA 571-12 V1 Deklaratsioon  (51 KB, DOC)/
Declaration                                                               

 

Kontakt:

Loe täpsemalt teenusstandardist TS571-1 V1 » (89.35 KB, PDF)

Lennukoolitusorganisatsiooni sertifikaadi taotlemine

Õhusõiduki lennumeeskonna liikme loa taotleja koolitust võib läbi viia sertifitseeritud koolitusorganisatsioon. Tähtajatuid sertifikaate lennumeeskonnaliikmete koolitajatele annab välja ja nende üle peab arvestust Lennuamet.

VA 571-1 V4

Lennukoolitusorganisatsiooni (ATO) sertifikaadi taotlus (50 KB, DOC) /
Application form for an ATO Certificate 

Kontakt:

Loe täpsemalt teenusstandardist TS571-V1 » (92.69 KB, PDF)
 

Lennunduse erialakeele oskustaseme testija sertifikaadi taotlemine

Lennunduse erialakeele oskustaseme teste  korraldab lennunduse erialakeele oskustaseme testija sertifikaadi omanik, kasutades selleks Lennuameti volitatud erialakeele oskustaseme eksamineerijaid. Sertifikaate lennunduse erialakeele oskustaseme testijatele annab välja ja nende üle peab arvestust Lennuamet.

Lennutegevuse deklareerimine

Oma lennutegevuse peab Lennuametis deklareerima õhusõiduki käitaja, kelle peamine tegevuskoht või asukoht on Eesti Vabariik ning kes teostab:
a. mitteärilist lennutegevust keeruka mootorõhusõidukiga (NCC lennutegevus), või
b. mitteärilisi erilende keeruka mootorõhusõidukiga (SPO lennutegevus), või
c. ärilisi erilende keeruka või muu kui keeruka mootorõhusõidukiga  (SPO lennutegevus), või
d. ärilist lennutegevust õhupalliga, või
e. ärilist lennutegevust purilennukiga. 

 

VA-GA-701-1 V1 NCC ja SPO deklaratsiooni vorm (887.41 KB, PDF)
VA-GA-701-2 V2 Õhupalli deklaratsiooni vorm (36.65 KB, DOCX)
VA-GA-701-3 V1 Purilennuki deklaratsiooni vorm (37.86 KB, DOCX)

Kontakt:

 

Lennutreeningseadme kvalifikatsioonisertifikaadi taotlemine

Õhusõiduki lennumeeskonnaliikmete koolitust/kontrolle võib läbi viia sertifitseeritud lennutreeningseadmetel. Tähtajatuid kvalifikatsiooni sertifikaate lennutreeningseadmetele annab välja ja nende üle peab arvestust Lennuamet.

VA 577-1

Lennutreeningseadme (FSTD) esmase kvalifitseerimise taotlus (219.32 KB, PDF)

Osa-147 koolitusorganisatsiooni sertifikaadi taotlemine

Lennuamet väljastab Osa-147 lennundustehniliste töötajate koolitusorganisatsiooni sertifikaate organisatsioonidele, mille peamine tegevuskoht on Eestis. Osa-147 koolitusorganisatsiooni sertifikaat on vajalik lennundustehniliste töötajate koolitamiseks ja eksamineerimiseks Osa-66 nõuete kohaselt. Sertifikaat kinnitab, et koolitaja talitused, seadmed, rajatised, varustus ning personal vastab Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1321/2014 lisa IV (Osa-147) nõuetele.

VA 527-1

Osa-147 Lennundustehnilise koolitusorganisatsiooni sertifikaadi taotlus (34.5 KB, DOC)

VA 524-3-1

Õhusõiduki tüübikoolituskursuse kinnitamise taotluse vorm (194 KB, DOC)

VA 522-3

Juhtivtöötaja aktsepteerimise taotlus (EASA vorm 4) (220.51 KB, PDF)

Kontakt:

Loe täpsemalt teenuse standardist » (353.89 KB, PDF)
 

Õhusõiduki meeskonnaliikme sertifikaadi taotlemine

Õhusõiduki meeskonnaliikme sertifikaat on Lennuameti poolt välja antud dokument ärilise lennutegevusega tegelevate lennuettevõtjate õhusõiduki meeskonnaliikmete riigipiiri ületamisega seotud tööülesannete täitmise lihtsustamiseks.