Language switcher

Teenused

Lennundustehnika

Jätkuva lennukõlblikkuse korraldamine

Osa-M alajagu G jätkuvat lennukõlblikkust korraldava organisatsiooni (CAMO) sertifikaati (EASA vorm 14) peab taotlema õhusõidukite käitamiseks ärilises lennutranspordis või kui soovite osutada õhusõidukite jätkuva lennukõlblikkuse korraldamise teenust.

VA 522-4-2

OSA-M alajao G organisatsiooni sertifikaadi taotluse vorm/ (36.5 KB, DOC)
Application for the part-M subpart G organisation approval

VA 522-4-1

OSA-M alajao F organisatsiooni sertifikaadi taotluse vorm/ (61.5 KB, DOC)
Application for the Part-M subpart F organisation approval

VA 522-3

Juhtivtöötaja aktsepteerimise taotlus (EASA vorm 4)/ (220.51 KB, PDF)
Details of Management Personnel required be accepted

VA 522-5 Lennukõlblikkuse korraldaja sertifikaadi taotlus - siseriiklik/ (70.5 KB, DOC)
Application for national airworthiness management organisation approval

Kontakt:

Loe täpsemalt teenuse standardist » (371.41 KB, PDF)
 

Lennundustehnilise töötaja lubade väljastamine

Osa-66 lennundustehnilise töötaja luba on kvalifikatsiooni tõendav dokument õhusõidukite hooldustööde tegemiseks. 

VA 524-1 V5    

Taotlus lennundustehnilise töötaja loa väljaandmiseks/muutmiseks/pikendamiseks/ (71.5 KB, DOC)
Application for initial/variation/continuity of Part 66 aircraft maintenance licence (AML)

Kontakt:

 Loe täpsemalt teenuse standardist » (388.07 KB, PDF)

Osa-145 hooldusorganisatsiooni serifikaadi taotlemine

Osa-145 hooldusorganisatsiooni sertifikaati (EASA vorm 3-145) on vaja taotleda, kui soovite hooldada ärilises lennutranspordis kasutatavaid õhusõidukeid, suuri lennukeid (MTOM > 5700 kg), mitmemootorilisi koptereid või nendele paigaldamiseks mõeldud komponente.

VA 521-1

Osa-145 hooldusorganisatsiooni sertifikaadi taotlus (EASA vorm 2)/ (60.5 KB, DOC)
Application for the Part-145 maintenance organisation approval

VA 522-3

Juhtivtöötaja aktsepteerimise taotlus (EASA vorm 4) (20.74 KB, DOCX)/
Details of Management Personnel required be accepted

VA 521-6

Siseriikliku hooldusorganisatsiooni sertifikaadi taotlus/ (64 KB, DOC)
Application for national maintenance organisation approval

Kontakt:

Loe täpsemalt teenuse standardist » (372.25 KB, PDF)
 

Osa-147 koolitusorganisatsiooni sertifikaadi taotlemine

Lennuamet väljastab Osa-147 lennundustehniliste töötajate koolitusorganisatsiooni sertifikaate organisatsioonidele, mille peamine tegevuskoht on Eestis. Osa-147 koolitusorganisatsiooni sertifikaat on vajalik lennundustehniliste töötajate koolitamiseks ja eksamineerimiseks Osa-66 nõuete kohaselt. Sertifikaat kinnitab, et koolitaja talitused, seadmed, rajatised, varustus ning personal vastab Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1321/2014 lisa IV (Osa-147) nõuetele.

VA 527-1

Osa-147 Lennundustehnilise koolitusorganisatsiooni sertifikaadi taotlus (34.5 KB, DOC)

VA 524-3-1

Õhusõiduki tüübikoolituskursuse kinnitamise taotluse vorm (194 KB, DOC)

VA 522-3

Juhtivtöötaja aktsepteerimise taotlus (EASA vorm 4) (220.51 KB, PDF)

Kontakt:

Loe täpsemalt teenuse standardist » (353.89 KB, PDF)
 

Õhusõiduki hooldusprogrammi kinnitamine

Iga õhusõiduki hooldamine korraldatakse kooskõlas õhusõiduki hooldusprogrammiga. Õhusõiduki hooldusprogrammi ja kõik selle muudatused kinnitab Lennuamet. Sertifitseeritud jätkuvat lennukõlblikkust korraldav organisatsioon võib õhusõiduki hooldusprogrammi ja selle muudatused kinnitada käsiraamatus kirjeldatud  kaudse kinnitamise  menetluse teel.

VA 522-4-2

OSA-M alajao G organisatsiooni sertifikaadi taotluse vorm (36.5 KB, DOC)

Kontakt:

Loe täpsemalt teenuse standardist » (381.75 KB, PDF)
 

Õhusõiduki lennukõlblikkuse sertifikaadi väljastamine

VA 528-1

Õhusõiduki lennukõlblikkuse kontrolli taotlus (77 KB, DOC)

VA 523-5-1

Taotlus lennukõlblikkussertifikaadi väljaandmiseks (37.5 KB, DOC)

VA 523-5-2 Application for the issue of C of A (37 KB, DOC)
 

Kontakt:

 

Õhusõiduki lennuloa väljaandmine

Lennuamet väljastab lennulube Eesti tsiviilõhusõidukite registris olevatele või sinna registreeritavatele õhusõidukitele, mis ei vasta või mille puhul ei ole tõestatud vastavust kohaldatavatele lennukõlblikkusnõuetele, kuid millega võib loas määratletud tingimustel ohutult lennata.

VA 523-16

Osa-21 lennuloa taotlus (EASA vorm 21) (35.5 KB, DOC)

VA 523-17

Avaldus lennuloa tingimuste kinnitamiseks (EASA vorm 37) (134.5 KB, DOC)

Kontakt:

Loe täpsemalt teenuse standardist » (358.79 KB, PDF)
 

Õhusõiduki muudatustöö heakskiitmine

Muudatustööks õhusõidukil nimetatakse ükskõik millist muudatust õhusõidukil, mille käigus muutub õhusõiduki ehitus, konfiguratsiooni, spetsifikatsiooni ja/või käitamisnõuded erinevaks õhusõiduki tüübisertifikaadiga kinnitatud tüübiprojektist.

VA 529-1

Taotlus õhusõiduki muudatustöö heakskiiduks (83 KB, DOC)

Kontakt:

Loe täpsemalt teenuse standardist » (401.67 KB, PDF)
 

Õhusõiduki registreerimine

Õhusõiduki märgistamiseks riigi- ja registreerimistunnusega ning käitamiseks tuleb õhusõiduk registreerida.

VA 526-1-1

Õhusõiduki registreerimistaotlus (36.5 KB, DOC)

VA 526-2

Õhusõiduki ajutise registreerimise taotlus (67.54 KB, RTF)

VA 526-3

Teatis andmete muutmiseks õhusõidukite registris (45.5 KB, DOC)

Kontakt:

Loe täpsemalt teenuse standardist (359.27 KB, PDF) »