Language switcher

Teenused

Lennutegevus ja -koolitus

Lennutreeningseadme kvalifikatsioonisertifikaadi taotlemine

Õhusõiduki lennumeeskonnaliikmete koolitust/kontrolle võib läbi viia sertifitseeritud lennutreeningseadmetel. Tähtajatuid kvalifikatsiooni sertifikaate lennutreeningseadmetele annab välja ja nende üle peab arvestust Lennuamet.

VA 577-1

Lennutreeningseadme (FSTD) esmase kvalifitseerimise taotlus (219.32 KB, PDF)

Osa-147 koolitusorganisatsiooni sertifikaadi taotlemine

Lennuamet väljastab Osa-147 lennundustehniliste töötajate koolitusorganisatsiooni sertifikaate organisatsioonidele, mille peamine tegevuskoht on Eestis. Osa-147 koolitusorganisatsiooni sertifikaat on vajalik lennundustehniliste töötajate koolitamiseks ja eksamineerimiseks Osa-66 nõuete kohaselt. Sertifikaat kinnitab, et koolitaja talitused, seadmed, rajatised, varustus ning personal vastab Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1321/2014 lisa IV (Osa-147) nõuetele.

VA 527-1

Osa-147 Lennundustehnilise koolitusorganisatsiooni sertifikaadi taotlus (34.5 KB, DOC)

VA 524-3-1

Õhusõiduki tüübikoolituskursuse kinnitamise taotluse vorm (194 KB, DOC)

VA 522-3

Juhtivtöötaja aktsepteerimise taotlus (EASA vorm 4) (220.51 KB, PDF)

Kontakt:

Loe täpsemalt teenuse standardist » (353.89 KB, PDF)
 

Õhusõiduki meeskonnaliikme sertifikaadi taotlemine

Õhusõiduki meeskonnaliikme sertifikaat on Lennuameti poolt välja antud dokument ärilise lennutegevusega tegelevate lennuettevõtjate õhusõiduki meeskonnaliikmete riigipiiri ületamisega seotud tööülesannete täitmise lihtsustamiseks.

Kõrgehitised ja rajatised

Kõrgehitised ja rajatised

Lennuvälja, kopteriväljakut, selle lähiümbrust ja maapinnast üle 45 m kõrgust ehitist hõlmavad planeeringud peab kohalik omavalitsus kooskõlastama Lennuametiga.

VA 555

Kõrgehitiste ja rajatiste kooskõlastamise taotluse vorm (21.38 KB, DOCX)

Kontakt:

Loe täpsemalt teenuse standardist» (378.81 KB, PDF)
 

Lennundustehnika

Jätkuva lennukõlblikkuse korraldamine

Osa-M alajagu G jätkuvat lennukõlblikkust korraldava organisatsiooni (CAMO) sertifikaati (EASA vorm 14) peab taotlema õhusõidukite käitamiseks ärilises lennutranspordis või kui soovite osutada õhusõidukite jätkuva lennukõlblikkuse korraldamise teenust.

VA 522-4-2

OSA-M alajao G organisatsiooni sertifikaadi taotluse vorm/ (36.5 KB, DOC)
Application for the part-M subpart G organisation approval

VA 522-4-1

OSA-M alajao F organisatsiooni sertifikaadi taotluse vorm/ (61.5 KB, DOC)
Application for the Part-M subpart F organisation approval

VA 522-3

Juhtivtöötaja aktsepteerimise taotlus (EASA vorm 4)/ (220.51 KB, PDF)
Details of Management Personnel required be accepted

VA 522-5 Lennukõlblikkuse korraldaja sertifikaadi taotlus - siseriiklik/ (70.5 KB, DOC)
Application for national airworthiness management organisation approval

Kontakt:

Loe täpsemalt teenuse standardist » (371.41 KB, PDF)
 

Lennundustehnilise töötaja lubade väljastamine

Osa-66 lennundustehnilise töötaja luba on kvalifikatsiooni tõendav dokument õhusõidukite hooldustööde tegemiseks. 

VA 524-1 V5    

Taotlus lennundustehnilise töötaja loa väljaandmiseks/muutmiseks/pikendamiseks/ (71.5 KB, DOC)
Application for initial/variation/continuity of Part 66 aircraft maintenance licence (AML)

Kontakt:

 Loe täpsemalt teenuse standardist » (388.07 KB, PDF)

Osa-145 hooldusorganisatsiooni serifikaadi taotlemine

Osa-145 hooldusorganisatsiooni sertifikaati (EASA vorm 3-145) on vaja taotleda, kui soovite hooldada ärilises lennutranspordis kasutatavaid õhusõidukeid, suuri lennukeid (MTOM > 5700 kg), mitmemootorilisi koptereid või nendele paigaldamiseks mõeldud komponente.

VA 521-1

Osa-145 hooldusorganisatsiooni sertifikaadi taotlus (EASA vorm 2)/ (60.5 KB, DOC)
Application for the Part-145 maintenance organisation approval

VA 522-3

Juhtivtöötaja aktsepteerimise taotlus (EASA vorm 4) (20.74 KB, DOCX)/
Details of Management Personnel required be accepted

VA 521-6

Siseriikliku hooldusorganisatsiooni sertifikaadi taotlus/ (64 KB, DOC)
Application for national maintenance organisation approval

Kontakt:

Loe täpsemalt teenuse standardist » (372.25 KB, PDF)
 

Osa-147 koolitusorganisatsiooni sertifikaadi taotlemine

Lennuamet väljastab Osa-147 lennundustehniliste töötajate koolitusorganisatsiooni sertifikaate organisatsioonidele, mille peamine tegevuskoht on Eestis. Osa-147 koolitusorganisatsiooni sertifikaat on vajalik lennundustehniliste töötajate koolitamiseks ja eksamineerimiseks Osa-66 nõuete kohaselt. Sertifikaat kinnitab, et koolitaja talitused, seadmed, rajatised, varustus ning personal vastab Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1321/2014 lisa IV (Osa-147) nõuetele.

VA 527-1

Osa-147 Lennundustehnilise koolitusorganisatsiooni sertifikaadi taotlus (34.5 KB, DOC)

VA 524-3-1

Õhusõiduki tüübikoolituskursuse kinnitamise taotluse vorm (194 KB, DOC)

VA 522-3

Juhtivtöötaja aktsepteerimise taotlus (EASA vorm 4) (220.51 KB, PDF)

Kontakt:

Loe täpsemalt teenuse standardist » (353.89 KB, PDF)
 

Õhusõiduki hooldusprogrammi kinnitamine

Iga õhusõiduki hooldamine korraldatakse kooskõlas õhusõiduki hooldusprogrammiga. Õhusõiduki hooldusprogrammi ja kõik selle muudatused kinnitab Lennuamet. Sertifitseeritud jätkuvat lennukõlblikkust korraldav organisatsioon võib õhusõiduki hooldusprogrammi ja selle muudatused kinnitada käsiraamatus kirjeldatud  kaudse kinnitamise  menetluse teel.

VA 522-4-2

OSA-M alajao G organisatsiooni sertifikaadi taotluse vorm (36.5 KB, DOC)

Kontakt:

Loe täpsemalt teenuse standardist » (381.75 KB, PDF)
 

Õhusõiduki lennukõlblikkuse sertifikaadi väljastamine

VA 528-1

Õhusõiduki lennukõlblikkuse kontrolli taotlus (77 KB, DOC)

VA 523-5-1

Taotlus lennukõlblikkussertifikaadi väljaandmiseks (37.5 KB, DOC)

VA 523-5-2 Application for the issue of C of A (37 KB, DOC)
 

Kontakt:

 

Lehed