Language switcher

Teenused

Lennundustehnika

Õhusõiduki lennukõlblikkuse sertifikaadi väljastamine

VA 528-1

Õhusõiduki lennukõlblikkuse kontrolli taotlus (77 KB, DOC)

VA 523-5-1

Taotlus lennukõlblikkussertifikaadi väljaandmiseks (37.5 KB, DOC)

VA 523-5-2 Application for the issue of C of A (37 KB, DOC)
 

Kontakt:

 

Õhusõiduki lennuloa väljaandmine

Lennuamet väljastab lennulube Eesti tsiviilõhusõidukite registris olevatele või sinna registreeritavatele õhusõidukitele, mis ei vasta või mille puhul ei ole tõestatud vastavust kohaldatavatele lennukõlblikkusnõuetele, kuid millega võib loas määratletud tingimustel ohutult lennata.

VA 523-16

Osa-21 lennuloa taotlus (EASA vorm 21) (35.5 KB, DOC)

VA 523-17

Avaldus lennuloa tingimuste kinnitamiseks (EASA vorm 37) (134.5 KB, DOC)

Kontakt:

Loe täpsemalt teenuse standardist » (358.79 KB, PDF)
 

Õhusõiduki muudatustöö heakskiitmine

Muudatustööks õhusõidukil nimetatakse ükskõik millist muudatust õhusõidukil, mille käigus muutub õhusõiduki ehitus, konfiguratsiooni, spetsifikatsiooni ja/või käitamisnõuded erinevaks õhusõiduki tüübisertifikaadiga kinnitatud tüübiprojektist.

VA 529-1

Taotlus õhusõiduki muudatustöö heakskiiduks (83 KB, DOC)

Kontakt:

Loe täpsemalt teenuse standardist » (401.67 KB, PDF)
 

Õhusõiduki registreerimine

Õhusõiduki märgistamiseks riigi- ja registreerimistunnusega ning käitamiseks tuleb õhusõiduk registreerida.

VA 526-1-1

Õhusõiduki registreerimistaotlus (36.5 KB, DOC)

VA 526-2

Õhusõiduki ajutise registreerimise taotlus (67.54 KB, RTF)

VA 526-3

Teatis andmete muutmiseks õhusõidukite registris (45.5 KB, DOC)

Kontakt:

Loe täpsemalt teenuse standardist (359.27 KB, PDF) »
 

Lehed