Language switcher

Sa oled siin

15.03.2018 muutusid mitmete teenuste riigilõivud

Hea klient ja koostööpartner!


Juhime tähelepanu, et alates 15. märtsist 2018 jõustusid mitmed muudatused lennundusseaduses ja riigilõivuseaduses.

Ühe olulise põhimõttena on muutunud varasemalt välja antud sertifikaatide (sh lennuettevõtjad, lennunduspersonali koolitusorganisatsioonid jne) riigilõiv - riigilõiv tuleb tasuda sertifikaadi hoidmise eest iga aasta kohta, seda hiljemalt jooksva aasta 31. märtsiks (ka käesoleval aastal).

Lisaks on täpsustunud ja/või lisandunud mitmete tegevuste riigilõivud (nt riigilõivuseaduse § 1778 - § 17716), näiteks:

  • komisjoni määruse (EL) nr 139/2014 kohase lennuvälja (EASA lennuvälja) sertifikaadi väljaandmise taotluse läbivaatamise, käitamistingimuste muutmise ja sertifikaadi hoidmine;
  • lennunduspersonali koolitusorganisatsiooni sertifikaadi kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamine (riigilõiv 1140 eurot) asendati sertifikaadi hoidmise riigilõivuga 485 eurot iga kehtivusaasta kohta, st iga aasta 31. märtsiks tuleb tasuda sertifikaadi hoidmise eest 485 eurot;
  • lisandus riigilõiv nõuete täitmise alternatiivsete meetodite (AltMoc) kohaldamise loa taotluse läbivaatamise (1000 eurot) ning loa hoidmine eest (100 eurot aastas);
  • mitte-EASA õhusõiduki erilennul käitamise tegevusloa väljaandmise ja muutmise taotluse läbivaatamine ning tegevusloa hoidmine;
  • lennundusmeditsiinikeskuse sertifikaadi ja lennundusarsti tunnistuse väljaandmise, kehtivusaja pikendamise ja muutmise ning lennundusarsti pädevuse laiendamise taotluse läbivaatamine;
  • maandumiseks sobimatu ala kohal kopteri ärilisel eesmärgil käitamise loa taotluse läbivaatamine;
  • lennutegevuse eriloa taotluse läbivaatamine;
  • kõrge riskitasemega ärilise erilennu loa taotluse ja loa muutmise taotluse läbivaatamine ning loa hoidmine.

 

Küsimuste korral palume pöörduda vastava valdkonna osakonna poole (kontaktid on leitavad kodulehelt) või Lennuameti üldtelefonil 610 3500.

Lennuamet

Veel uudiseid samal teemal

03.05.2019

Piiranguala mehitamata õhusõidukite käitamiseks 8. ja 9.mail (TÄIENDATUD)

08.05.2019 kell 00:00 kuni 09.05.2019 kell 23:59 on kehtestatud Filtri tee ja Kaitseväe kalmistu kohale piiranguala mehitamata õhusõidukite käitamiseks.

 

03.04.2019

Vastuslause 02.04.2019 Kanal 2 eetris olnud saates "Radar" toodud Kernu lennuvälja teemal

Keith Siilatsi 02.04.2019 Kanal 2 saates Radar esitatud väide, nagu oleks suurem osa Eesti lennuvälju rajatud erateedele, on vale.