Language switcher

Sa oled siin

Avaliku sektori CAF 2020 ühine hindamismudel

Lennuamet osales 2019. aastal Rahandusministeeriumi eestvedamisel CAF projektis, mille oluline osa oli asutusesisene parendusvõimaluste kaardistamine ning kõrvaltvaatav professionaalne eksperthinnang kogu organisatsioonile.

CAF ehk tervikliku kvaliteedijuhtimise tööriist annab avaliku sektori organisatsioonidele võimaluse hinnata nii oma asutuse juhtimise kvaliteeti töötajate poolt kui ka võimaluse meil endil tutvustada mitmeid lennundusvaldkonna parimaid praktikaid teistele avaliku sektori organisatsioonidele.

Täiuslikkuse kultuuri ja TQMi printsiipide kohta saad lähemalt lugeda #CAF2020 hindamismudelist siit.

Lennuameti kogemusest CAF mudeli alusel enesehindamisest saab lugeda siit.