Language switcher

Sa oled siin

EK määruse rakenduskuupäev mehitamata õhusõidukite käitamise normide ja menetluste kohta lükkub edasi kuni 31.12.2020

Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse rakenduskuupäev, mis reguleerib mehitamata õhusõidukite käitamise norme ja menetlusi (PDF)lükkub edasi kuue kuu võrra ehk kuni 31.12.2020.

 

COVID-19 pandeemia leviku piiramiseks võetud meetmed mõjutavad oluliselt liikmesriikide ja lennundussektori suutlikkust teha ettevalmistusi mitme hiljuti vastu võetud rakendusmääruse kohaldamiseks lennuohutuse valdkonnas. Muudatused, mis alates 31.12.2020 MÕS käitlemist rakenduvad on välja toodud Euroopa Lennuohutusameti kodulehel siin. Eestikeelsed juhendid ning kokkuvõtted antud muudatusest ilmuvad Lennuameti kodulehel lähiajal.

 

Ametlik KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/746, 4. juuni 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/947 seoses teatavate meetmete kohaldamise kuupäevade edasilükkamisega COVID-19 pandeemia tõttu on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas siin.