Language switcher

Sa oled siin

EL-UK suhted: Komisjoni infolehed lennunduse valdkonnas

UK Euroopa Liidust (EL) väljumise üleminekuperioodi lõpp on 31.12.2020. Tagamaks valmisolek uueks olukorraks on Euroopa Komisjon välja andnud sektoripõhised infolehed ning jätkab nende täiendamisega jooksvalt.

 

Täna lähtume sellest, et üleminekuperioodi ei pikendata ning alates 1. jaanuarist 2021 ei ole UK enam EL-i õigusruumiga seotud. Sõltumata sellest, kas EL-UK jõuab tulevikusuhete lepingus sel aastal kokkuleppele, toob aastavahetus kaasa muudatused EL-i ja UK vahelistes kaubandusuhetes – kehtestuvad tollirežiim, -kontrollid ja -formaalsused. Seda olukorda ja vastavaid muudatusi on oluline teadvustada kõigil UK-ga (äri)suhteid omavatel ettevõtjatel. Seejuures ongi abiks Euroopa Komisjoni infolehed, mis sisaldavad mh ülevaadet väljaastumislepingu sätetest (sh Põhja-Iiri protokollist) ja mis praeguseks katavad järgmiseid valdkondi:

 

 • Lennutransport
 • Lennuohutus
 • Tarbijakaitse- ja reisijate õigused
 • E-kaubandus ja pakkide saatmine
 • Tööstustooted
 • Aktsiisid
 • Meditsiinitooted (inim- ja veterinaarravimid)
 • Kemikaalid (REACH)
 • Kosmeetikatooted
 • Toidutootmisega seotud reeglid (food law)
 • Orgaanilised kaubad
 • GMOd
 • Loomade transport
 • Elusloomade liikumine
 • Loomasööt
 • Loomade tõuaretus
 • Taimetervis

Tänase seisuga on infolehed olemas ingliskeelsetena, kuid kavas on need tõlkida kõigisse EL keeltesse.

Infolehtedega saab tutvuda Euroopa Komisjoni veebilehelt siin: 

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_en