Language switcher

Sa oled siin

Kasutame soovitusindeksit lennundusettevõtetelt tagasiside saamiseks

Mis on soovitusindeks?

Riigiasutuste poolt pakutavate teenuste osutamisel puudub konkurents ja teenuse tarbijatel puudub võimalus valida, kuskohast ja kellelt teenust saada. Riigiasutused, sh Lennuamet soovib pakkuda kvaliteetset teenust erinevatele huvipooltele sh järelevalve subjektidele.

Saamaks teada, kas teenuse kasutajad on rahul pakutava teenuse kvaliteediga ning kas tarbija soovitaks seda ka oma sõbrale, kasutavad mitmed asutused soovitusindeksit.

Lennuamet kasutab soovitusindeksit alates oktoobrist 2014 lennundusettevõtetelt tagasiside saamiseks.

Lennuameti poolt teostatud järelevalve kvaliteedi tagasisidet küsitakse valikuliselt pärast järelevalve teostamist ning üldisemad teemad saavad tagasiside kord aastas, näiteks lennundusalasele infovahetusele ja kodulehe ülesehitusele ning kasutatavusele jt. Selleks saadetakse Lennuameti poolt teenuse kasutajale e-kiri, kus palutakse osaleda soovitusindeksi küsimustele vastamisel. Saadud tagasiside kokkuvõtteid analüüsitakse juhtkonnapoolsel ülevaatusel ning kasutatakse vastava küsitletud teema parendustegevusteks.

Kas sa soovitaksid ka sõbrale?

Tagasiside andmisel mõtle sellele, kas soovitaksid neid ametnikke/teenuseid oma sõbrale või mitte. Esimene mõte selle küsimuse juures on kindlasti, et miks sõbrale, ta ei vaja seda (teenust). Jah, ei pruugi vajada, kuid kas saadud teenus oli sinu meelest piisavalt hea ja ametnik seda teenust osutades usaldusväärne, et julgeksid antud teenuseid soovitada.

Küsimustele vastamisel tuleks hinnata toimingute teostajate pädevust oma personaalse kogemuse põhjal.

Näiteks küsib Maanteeamet, kas soovitad sõidueksami vastuvõtjaks konkreetset isikut. Tagasisidena anti soovitusi isegi nendele, kelle eksamil läbi põruti ja täiendava märkusena lisati, et sõidueksamil õppis ta rohkem kui näiteks autokoolis.

Püüame siis ka lennundusvaldkonnas natukene harjumatult mõelda selles suunas, et Su sõber oleks samalaadses ettevõttes ja vajaks ka samalaadset Lennuameti teenust. Kas sel juhul soovitaksid?

Oleme väga tänulikud, kui osalete küsitluses. Selle läbi aitate kaasa Lennuameti pakutava teenuse kvaliteedi tõstmisele.

Kõikide metoodikat kasutavate asutuste tulemusi on võimalik näha Recommy kodulehel.

http://www.recommy.com/