Language switcher

Sa oled siin

Kooskõlastuskohustuseta ala kehtestamine mehitamata õhusõidukite käitamiseks Tallinna lähialas alates 06.07.2016

 

 

Alates 6. juulist on Tallinna lähialasse loodud ala Tsoon 9, kus on võimalik mehitamata õhusõidukeid käitada ilma Lennuameti ja vastutava lennuliiklusteenindusüksuse kooskõlastuseta. Lennuameti ühekordse loa (lennundusseadus §51) olemasolu alas mehitamata õhusõiduki käitamiseks on endiselt kohustuslik. Ala kohta on välja antud lennundusteabekogumiku lisa (AIP SUP 10/2016).

Tsoonis 9 mehitamata õhusõiduki käitamise piirangud ja tingimused on järgmised:

 • käitajal peab olema kehtiv Lennuameti ühekordne luba, millega on antud õigus kasutada Tsooni 9 (kõik hetkel kehtivad ühekordsed load tuleb muuta). Kui loale ei ole kantud õigust Tsoon 9 kasutamise kohta, kehtivad senised reeglid ja iga lend tuleb kooskõlastada;
 • käitaja peab enne mehitamata õhusõiduki käitamist Tsoonis 9 tutvuma Tallinna lähiala puudutava infoga (lennundusteabe kogumik (AIP), AIP Lisad ning NOTAM-id). Info on leitav veebilehel https://aim.eans.ee/;
 • maksimaalne kõrgus mehitamata õhusõiduki käitamiseks on 60 m (197 ft) maapinnast;
 • mehitamata õhusõidukit tohib käitada maksimaalselt 250 m (0.14 NM) raadiuses käitajast ning see peab terve lennu vältel olema käitajale nähtav (otsenähtavus);
 • mehitamata õhusõiduk peab teed andma kõigile mehitatud õhusõidukitele;
 • mehitamata õhusõiduki käitamisel peab olema tagatud mõistlik omahajutus teiste õhusõidukitega;
 • käitaja kohustub koheselt teavitama Lennuliiklusteeninduse AS-i vahetuse vanemat telefonil 625 8254, kui mehitamata õhusõidukiga on kadunud side või see lendab kontrollimatult;
 • käitajale antud Lennuameti ühekordne luba ei anna õigust käitada mehitamata õhusõidukit kinniste territooriumide, avalike ürituste ja rahvakogunemiste kohal, kui see pole territooriumi valdaja või ürituse korraldajaga eelnevalt kooskõlastatud;
 • lennuohutust mõjutavast juhtumist teavitamine – Lennuametile tuleb anda teada kõikidest juhtumitest, mis mõjutavad või oleksid võinud mõjutada lennuohutust. Juhtumitest saab teavitada läbi Lennuameti kodulehe www.ecaa.ee või Euroopa teavitamisportaali http://www.aviationreporting.eu/. Teavituse edastamine on anonüümne ja konfidentsiaalne. Lennuamet kasutab saadud teavet ainult lennuohutuse tagamise eesmärgil.

Ühekordsele loale ala kasutamise õiguse saamiseks tuleb esitada Lennuameti vormil taotlus (leitav Lennuameti kodulehelt, lisatakse 05.07.2016) ning käia infotunnil, mille vajalikkus tuleneb koostatud riskianalüüsist.

Esimene infotund toimub reedel, 08.07.2016 kell 15:00-16:00 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis (Harju 11, Tallinn, saalis Aatrium). Oma osavõtust palume teatada hiljemalt neljapäeval, 07.07.2016, meiliaadressil kea.toi@ecaa.ee  

Ekraanil täidetavad Lennuameti vormil taotlused (leiad teenuste alt):

 • juriidiline isik -VA 512-10 V1 Ühekordse loa taotlus
 • füüsiline isik - VA 512-9 V1 Ühekordse loa taotlus