Language switcher

Sa oled siin

Lennuameti peadirektori kaks üldkorralduslikku ettekirjutust tunnistati kehtetuks

Lennuameti peadirektor tunnistas 29.05.2015 kehtetuks kaks üldkorralduslikku ettekirjutust: 

1)      05.07.2010 üldkorraldusliku ettekirjutuse nr 10, millega olid sätestatud lennuettevõtja meeskonnaliikmete täiendavad lennu- ja tööajapiirangud ning puhkeaja nõuded lennuohutuse tagamise eesmärgil.

2)      17.05.2011 üldkorraldusliku ettekirjutuse nr 4, millega olid sätestatud langevarjuhüpete sooritamisega tegelevate mittetulundusühingutele langevarjundusnõuded.

Käesolevaks ajaks on riigisiseselt lennundusseaduses sätestatud nii tsiviilõhusõiduki meeskonna liikme töö-, lennu- ja puhkeaja nõuded (§ 271) kui ka nõuded langevarjuhüpete korraldajale ja langevarjuhüpete korraldamise loakohustus (§ 587).

Seetõttu on Lennuameti peadirektori 05.07.2010 üldkorraldusliku ettekirjutuse nr 10 ning 17.05.2011 üldkorraldusliku ettekirjutuse nr 4 andmise alus ja vajadus ära langenud ning ettekirjutused tunnistati kehtetuks.