Language switcher

Sa oled siin

Lennuameti soovitused mehitamata õhusõidukite käitamiseks kaitseväe õppuse SIIL ajal (04.-12.05.15)

Mehitamata õhusõidukite käitamine Eesti õhuruumis kaitseväe õppuse Steadfast Javelin/SIIL 2015 ajal

Perioodil 04.-12. mai 2015 toimub Eesti kirdeosas kaitseväe õppus Steadfast Javelin/SIIL 2015 (edaspidi SFJ/SIIL15). Õppust toetav intensiivne militaarlennutegevus (nt helikopterid, reaktiivlennukid, jms) toimub Tallinna lennuinfopiirkonnas ning õppuseks kehtestatud õppusealas. Õppuse käigus sooritatakse Eesti õhuruumis madallende, teostatakse lahingrünnakuid maapealsete sihtmärkide pihta õppusealas ning tulistatakse/pommitatakse õhust Tapa polügooni.

Madallennud toimuvad madallennualades (kaart: http://eaip.eans.ee/2015-04-30/graphics/eAIP/ENR-LFC-30042015.pdf (PDF)?

Õppuse tarbeks on kehtestatud õppusealas piirangualad ning ajutiselt eraldatud alad (kaart: https://aim.eans.ee/files/EE-eSUP-2015-06.pdf (PDF).

Majandus- ja taristuministri määruse nr 24 „Riigisisesed lennureeglid ja erandid ning erisused komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 923/2012 sätestatud lennureeglitest“ §7 on kehtestatud reeglid mehitamata õhusõidukite käitamiseks Eesti õhuruumis:

(1) Mehitamata õhusõidukit tohib käitada mittekontrollitavas õhuruumis madalamal kui 500 jalga maa- või veepinnast nii, et see ei ohustaks inimesi, vara ja teisi õhusõidukeid.

(2) Mehitamata õhusõiduki käitamiseks mittekontrollitavas õhuruumis ülalpool käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kõrgust, kontrollitavas õhuruumis ja lennuinfotsoonis peab olema lennundusseaduse § 51 kohane Lennuameti ühekordne luba.

Vastavalt Lennuameti peadirektori 02. oktoobri 2014 üldkorralduslikule ettekirjutusele peab lennundusteabekogumikus – AIP - (ENR 5 osas) ja selle lisades – AIP SUP – toodud või NOTAM-teatega kehtestatud keelu-, piirangu-, ajutiselt eraldatud, ajutiselt reserveeritud, langevarjuhüpete, motoparaplaanide ja tundliku faunaga alades olema Lennuameti luba.

Lennuameti soovitused mehitamata õhusõidukite käitamiseks

Mehitamata õhusõiduki käitaja ei pruugi eelnevalt teada, millises õhuruumi osas ta oma tegevust harrastab ning kas see on konkreetseks päevaks avalikes huvides kaitselennunduse vajadusteks reserveeritud. Seetõttu paluvad Lennuamet ja Kaitsevägi lähtuda järgnevast soovitusest:

1) Kui mehitamata õhusõiduki käitaja ei ole kindel, kas käitab mehitamata õhusõidukit alas, kus Lennuameti luba ei ole vaja, siis pöörduge Lennuameti poole lisainformatsiooni saamiseks.

2) Ajavahemikus 04.05-12.05.2015 palume edastada info mehitamata õhusõiduki käitamise kohta Lennuameti üldmeilile ecaa@ecaa.ee. Oodatud on igasugune teave õhusõiduki käitamise soovi kohta ja ka tähelepanekud mehitamata õhusõidukite käitamise kohta nimetatud ajavahemikus.

Lennuamet omab vajalikku teavet ja kontakti Kaitseväe esindajatega ning suudab hinnata Teie kavandatava tegevuse ohutust sõltuvalt Teie asukohast.

Lennuamet ja Kaitsevägi soovitavad enne lendamisest teavitada ning alles siis mehitamata õhusõidukit käitada, kui ohutuses on veendutud.