Language switcher

Sa oled siin

NEFAB tsiviil-militaarse komitee kohtumine Soomes 30. oktoobril

30. oktoobril külastasid Lennuameti esindajad NEFAB (North European Functional Airspace Block) tsiviil-militaarse komitee kohtumise raames Soome õhuruumi korraldamise üksust (AMC - Airsace Managment Cell). Räägiti, kuidas on organiseeritud paindliku õhuruumi kasutamine Soomes, millised osapooled osalevad protsessis, kuidas toimub õhuruumi reserveerimine, kuidas info jõuab osapoolteni ning millised tehnilised lahendused on kasutusel.

 

Ettekandele tuli ka Eurocontrol’i poolt Euroopa tasandil õhuruumi korraldamine kriisi- ja kriisieelses olukorras.

2010. a. asutatud EACCC (European Aviation Crisis Coordination Cell) sai loodud pärast Eyjafjallajökull’i vulkaanipurske tagajärjel tekkinud õhuruumikriisi. EACCC tegeleb aktiivselt ettevalmistamisega erinevateks kriisiolukordadeks Euroopas, mis võivad mõjutada lennuliiklust.

 

EACCC peamine roll on tihedas koostöös riikide vastavate struktuuride ja lennunduse sidusrühmadega toetada lennundusele kahjulikku mõju avaldavate kriiside koordineerimismeetmeid. EACCC koosneb Euroopa Komisjoni, NM/EUROCONTROLi, Euroopa Lennundusohutusameti (EASA), sõjaväe, aeronavigatsiooniteenuste pakkujate, lennujaamade, õhuruumi kasutajate ja Euroopa Ülemkogu eesistujaks olevast EL-i liikmesriigi esindajatest.

 

Rohkem informatsiooni EACCC kohta leiab Eurocontrol’i veebilehelt: https://www.eurocontrol.int/disruption-and-crisis-management