Language switcher

Sa oled siin

Ohutusalase teabe käsitlemist reguleeritakse Euroopa Liidu tasandil

24.aprilli Euroopa Liidu teatajas avaldati Eesti jaoks otsekohalduv Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 376/2014, 3. aprill 2014, mis käsitleb tsiviillennunduses toimunud juhtumitest teatamist ning juhtumite analüüsi ja järelmeid.

Määruse eesmärk on suurendada tsiviillennundusohutust Euroopa Liidus ning tagada asjakohase ohutusalase teabe edastamine, kogumine, talletamine, kaitsmine, vahetamine, levitamine ja analüüsimine.

Määrusega tagatakse, et:
•kogutud teabe analüüsimise alusel võetakse vajaduse korral õigeaegselt ohutusmeetmeid;
•ohutusteabe pidev kättesaadavus teabe nõuetekohast konfidentsiaalsust ja kasutamist käsitlevate eeskirjade kehtestamise abil ning teataja ja lennuohutust mõjutavate juhtumite ettekannetes nimetatud isikute kaitse ühtlustamise ja suurendamise kaudu ning
•lennundusohutusriske kaalutakse ja käsitletakse nii Euroopa Liidu kui riiklikul tasandil.

Lennuohutust mõjutavate juhtumite teatamise ainueesmärk on lennuõnnetuste ja -intsidentide ärahoidmine, mitte süüle või vastutusele osutamine.

Alates määruse (EU) 376/2014 kohaldamisest on Lennuametile ohutusalase teabe edastamiseks kaks võimalust:
a) ettekande vormi täitmine Euroopa raporteerimise portaalis (väljatöötamisel), mis on mõeldud eelkõige eraisikutele ja väikestele organisatsioonidele, kelle ettekannete maht ei ole suur;
b) Lennuameti eelneval heakskiidul organisatsiooni raporteerimise süsteemi kaudu formaadis, mis ühildub Euroopa Ohutusjuhtumite Keskandmebaasi ECCAIRS (European Coordination Center for Accident and Incident Reporting Systems) tarkvara ning taksonoomilise süsteemiga ADREP (Accident/Incident Data Reporting), mille kohta EASA töögrupp on koostanud juhised.

Kohaldatakse alates 15. novembrist 2015

Määruse tekst eesti keeles ja inglise keeles.


Viide uudisele