Language switcher

Sa oled siin

Rahvusvahelise Tsiviillennunduse organisatsiooni 40. assamblee Montréalis

24. september - 4.oktoober 2019 toimus Rahvusvahelise Tsiviillennunduse organisatsiooni (International Civil Aviation Organization - ICAO) 40. assamblee Montréalis.

 

Sellekordsel assambleel arutati lennunduse innovatsiooni, tehnoloogiate juhtimise ning keskkonnaalaste ambitsioonide saavutamise üle. Ühtlasi ka rahvusvahelisest lennundusest tuleneva CO2 vähendamise ja hüvitamisega seonduvate teemade üle.

 

Eestit olid viies komitees esindamas Lennuamet ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Assambleel kokku lepitud tsiviillennunduse laiahaardelised suunised ja juhised on liikmesriikidele ja asutustele aluseks. Riigipõhised tsiviillennunduse regulatsioonid kehtestatakse hiljem vastavalt ICAO standarditele ja normidele lähtuvalt. Igal liikmesriigil on otsustamisel üks hääl ning otsused võetakse vastu enamushääletusel. Kuna piirkonna liikmesriikidel on ühises õhuruumis ühised huvid, lepitakse paljudes põhiprintsiipides eelnevalt kokku, mida koos plenaaristungil kaitstakse.

ICAO üks põhiprintsiipidest on nn „No Country Left Behind“, mis tähendab, et organisatsioon aitab riike rakendada vastu võetud standardeid ja soovituslike tavasid. Ülemaailmne lennundusohutus on igaühe huvides ning selle tagamiseks ei saa teha järeleandmisi. ICAO osutab riikide vahel koordineerimisrolli, aidates tekitada vajalikku poliitilist tahet ressursside ühendamiseks, piirkondlikes jõupingutustes osalemiseks, vabatahtlike fondide eraldamiseks ja suutlikkuse suurendamiseks.

 

Taust

 

ICAO on 1944. aastal riikide poolt asutatud ÜRO alla kuuluv eriorganisatsioon, korraldamaks rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni juhtimis- ja valitsemisala, mille alla kuulub 193 liikmesriiki. ICAO eesmärk on leida konsensus rahvusvahelises tsiviillennunduses standardite, soovituslike tavade ja poliitikate osas, mis toetab ohutut, tõhusat, turvalist, majanduslikult jätkusuutliku ja keskkonnavastutustundlikku tsiviillennunduse sektorit. Rohkem informatsiooni organisatsiooni kohta leiab siit: https://www.icao.int