Language switcher

Sa oled siin

Teadaanne paraplaanide, deltaplaanide ja muude võrreldavate õhusõidukite ning nende motoriseeritud variantide käitajatele

Seoses hooajaliselt aktiveerunud paraplaanide, deltaplaanide ja muude võrreldavate õhusõidukite ning nende motoriseeritud variantide lendudega Tallinna lennuinfopiirkonnas tuletab Lennuamet meelde, et tegemist on õhuruumi kasutamisega ning see võib mõjutada lennuohutust.

Seetõttu tuleb tähelepanu pöörata alljärgnevale:

1.Lendamisel tuleb järgida lennureegleid, vt Komisjoni 26.09.2012 rakendusmäärus (EL) nr 923/2912, millega kehtestatakse ühised lennureeglid ning aeronavigatsiooniteenuseid ja -protseduure käsitlevad käitamissätted ning muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 1035/2011 ning määruseid (EÜ) nr 1265/2007, (EÜ) nr 1794/2006, (EÜ) nr 730/2006, (EÜ) nr 1033/2006 ja (EL) nr 255/2010 ehk SERA.

 2. Kontrollitavas õhuruumis lendamiseks on vajalik kõikide lendude puhul:

  • pidev maa-õhk-kõneside;
  • vastutava lennujuhtimisükse luba, loa saamiseks tuleb võtta ühendust vastutava lennujuhtimisüksusega;
  • pardal ja kasutuses SSR-transponder, mis suudavad töötada režiimides A ja C või S.

 3. Kontrollitavas õhuruumis ilma pideva maa-õhk-raadioside ning transponderita lendamine on lubatud ainult selleks määratud alades või vastavalt eelnevalt kokkulepitud koostöövormile vastutava lennuliiklusteenindusüksusega. Nimetatud alade määramiseks või koostöölepingu sõlmimiseks tuleb pöörduda Lennuameti või vastutava lennuliiklusteenindusüksuse poole.

Ülalnimetatud nõuete eiramisel on tegemist lennureeglite rikkumisega, mille puhul on lennundusseaduse § 6014 lõike 1 kohaselt ette nähtud rahatrahv kuni 200 trahviühikut.

Informatsiooni ülalnimetatud õhusõidukite käitamise lubatavuse kohta konkreetses piirkonnas saab Lennuameti või vastutava lennuliiklusteenindusüksuse käest.

Lennuametisse võib pöörduda:

  • esmaspäevast reedeni 8.00 - 16.30 (palume ametnikega kohtumine eelnevalt kokku leppida);
  • kirjalikult (post: Rävala pst. 8, 10143 Tallinn, faks: 610 3501, e-post: ecaa@ecaa.ee);
  • helistades (telefon 610 3500).

Ühtlasi kavandab Lennuamet augustis ümarlaua korraldamist ülalnimetatud õhusõidukite käitajatele eesmärgiga selgitada nõudeid, et tagada lennutegevuse ohutus.