Language switcher

Sa oled siin

UK EL-ist väljaastumisleping

UK EL-ist väljaastumisleping jõustub 1. veebruaril ja sellest hetkest (südaööl Brüsseli aja järgi) ei ole UK enam EL-i liikmesriik. Leping kehtestab koheselt üleminekuperioodi (ÜMP) 31. detsembrini 2020, mille jooksul kehtib EL õigus UK-s ja UK suhtes edasi. Kodanikele ja ettevõtjatele ei muutu seega aasta lõpuni midagi.

 

Praktilist, mida vaja silmas pidada:

 

  • UK lahkumisest alates lõppeb UK õigus ligipääsuks EL informatsioonile ja ametlikele dokumentidele. Nõukogu sekretariaat ühendab 1. veebruari südaööl UK keskselt lahti EL dokumendiedastus- ja –haldussüsteemidest.
  • UK lahkumine EL õigusruumist ei tähenda, et nö. vanad kahepoolsed lepingud, mis sõlmitud riikide vahel enne EL-i/EMÜga liitumist, ärkaksid automaatselt ellu. Selliseid lepinguid tuleb igal üksikjuhul eraldi analüüsida.
  • UK algatustega ühinemisel EL-iga seotud küsimustes lähtume üldjuhul EL-is kokkulepitud hoiakutest.

Kõik enne üleminekuperioodi lõppu alustatud menetlused, protsessid, programmid viiakse lõpule kehtiva EL õiguse kohaselt.

 

Komisjon on koostanud ka pikema Q&A UK väljaastumise teemadel, millega saab tutvuda nii eesti keeles kui ka inglise keeles.

 

EASA BREXITit puudutav info siin: https://www.easa.europa.eu/brexit  

 

UK väljaastumisleping: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.029.01.0007.01.ENG&toc=OJ:L:2020:029:TOC

 

Poliitiline deklaratsioon (lisatud väljaastumislepingule), milles sätestatakse ELi ja Ühendkuningriigi edaspidiste suhete raamistik (lennundus ja EASA eraldi mainitud): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.034.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2020:034:TOC 

 

Nõukogu otsus väljaastumislepingu sõlmimise kohta: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.029.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:029:TOC

 

Teade väljaastumislepingu jõustumise kohta:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.029.01.0189.01.ENG&toc=OJ:L:2020:029:TOC

 

Euroopa Parlamendi pressiteade „Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud Brexiti leping”: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200128IPR71204/brexit-deal-approved-by-the-european-parliament