Language switcher

Sa oled siin

Uudised

02.07.2015

Teadaanne paraplaanide, deltaplaanide ja muude võrreldavate õhusõidukite ning nende motoriseeritud variantide käitajatele

Seoses hooajaliselt aktiveerunud paraplaanide, deltaplaanide ja muude võrreldavate õhusõidukite ning nende motoriseeritud variantide lendudega Tallinna lennuinfopiirkonnas tuletab Lennuamet meelde, et tegemist on õhuruumi kasutamisega ning see võib mõjutada lennuohutust.Seetõttu tuleb tähelepanu...
10.06.2015

Mehitamata õhusõidukite 02.10.2014 üldkorralduslik ettekirjutuse muutmine

Lennuameti peadirektor tegi 09. juunil 2015 üldkorraldusliku ettekirjutuse nr 33, millega tunnistati kehtetuks 02. oktoobril 2014 tehtud üldkorralduslik ettekirjutus nr 27 (vaata täpsemalt).Üldkorraldusliku ettekirjutusega nr 33  kehtestatakse ohutuse tagamiseks tingimused mehitamata...
06.06.2015

Mehitamata õhusõidukite taotluste menetlemine juunis

Lennuamet ei menetle ajavahemikul 18.-28.06.2015 mehitamata õhusõiduki käitamise kooskõlastamise taotlusi. Kui soovitakse sellel perioodil mehitamata õhusõidukit käitada mittekontrollitavas õhuruumis kõrgemal kui 500 jalga maa- või veepinnast, lennuinfotsoonis või kontrollitavas õhuruumis, siis...
01.06.2015

Lennuameti peadirektori kaks üldkorralduslikku ettekirjutust tunnistati kehtetuks

Lennuameti peadirektor tunnistas 29.05.2015 kehtetuks kaks üldkorralduslikku ettekirjutust: 1)      05.07.2010 üldkorraldusliku ettekirjutuse nr 10, millega olid sätestatud lennuettevõtja meeskonnaliikmete täiendavad lennu- ja tööajapiirangud ning puhkeaja nõuded...
26.05.2015

Lennumeeskonnaliikmete lubade taotlemine juunis

Lennumeeskonnaliikmete lubade taotluste menetlemist ei toimu 02.- 04. juunil 2015, selleks perioodiks ei ole võimalik inspektoritega vastuvõtuaega kokku leppida.
25.05.2015

Kasutame soovitusindeksit lennundusettevõtetelt tagasiside saamiseks

Mis on soovitusindeks?Riigiasutuste poolt pakutavate teenuste osutamisel puudub konkurents ja teenuse tarbijatel puudub võimalus valida, kuskohast ja kellelt teenust saada. Riigiasutused, sh Lennuamet soovib pakkuda kvaliteetset teenust erinevatele huvipooltele sh järelevalve subjektidele.Saamaks...
05.05.2015

Lennuameti soovitused mehitamata õhusõidukite käitamiseks kaitseväe õppuse SIIL ajal (04.-12.05.15)

Mehitamata õhusõidukite käitamine Eesti õhuruumis kaitseväe õppuse Steadfast Javelin/SIIL 2015 ajalPerioodil 04.-12. mai 2015 toimub Eesti kirdeosas kaitseväe õppus Steadfast Javelin/SIIL 2015 (edaspidi SFJ/SIIL15). Õppust toetav intensiivne militaarlennutegevus (nt helikopterid, reaktiivlennukid,...
05.05.2015

Õhuruumi muudatus alates 30.04.2015

30. aprillil 2015 rakendus Tallinna õhuruumi muudatus. Peamised muudatused õhuruumi kasutajatele on Tallinna TMA suurendamine, Ämari lähiala (CTR-i) loomine, piiranguala EE TSA 10 eemaldamine ja Ämari lennuvälja kohale uue piiranguala – EE TSA 14 (AIP SUP 05/2015) moodustamine. Loe täpsemalt...
29.04.2015

Ohutusalase teabe käsitlemist reguleeritakse Euroopa Liidu tasandil

24.aprilli Euroopa Liidu teatajas avaldati Eesti jaoks otsekohalduv Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 376/2014, 3. aprill 2014, mis käsitleb tsiviillennunduses toimunud juhtumitest teatamist ning juhtumite analüüsi ja järelmeid.Määruse eesmärk on suurendada tsiviillennundusohutust...
27.04.2015

Lennuliiklusteeninduse AS kutsub kliendipäevale 22. mail 2015

Kliendipäeva käigus antakse ülevaade arengutest aeronavigatsiooniteenuse osutamisel, kohalikust ja rahvusvahelisest koostööst ning suheldakse kohaletulnud klientide ja partneritega.Üritusele on oodatud kõik Lennuliiklusteeninduse koostööpartnerid, Eesti õhuruumi kasutajate esindajad ja ka lihtsalt...

Lehed