Language switcher

Sa oled siin

Uudised

27.12.2012

Jätkuva lennukõlblikkuse nõuded nn Annex II õhusõidukitele jõustuvad 1. jaanuaril 2013

Lennuameti peadirektori 05. juuni 2012 üldkorraldusliku ettekirjutusega nr 4.1-7/12/3 määratleti jätkuva lennukõlblikkuse nõuded Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 2008 määruse (EÜ) nr 216/2008 lisas II nimetatud õhusõidukitele, nimetatud õhusõidukeid hooldavatele...
26.11.2012

Hooldusprogrammi alane seminar Lennuametis

Lennuametis toimub 5. detsembril kell 10.00-13:00 seminar „Hooldusprogrammi koostamine lennukile stardimassiga alla 2700 kg ja ühemootorilisele helikopterile“.Seminar toimub Tallinnas Lennuameti ruumides Rävala pst 8.Seminari viib läbi lennundustehnika osakond. 
21.11.2012

Ohutusjuhtimisalane koolitus 26.-30.11.2012

26.-30.novembrini toimub Tallinnas Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO), Lennuakadeemia ja Lennuameti koostööna ohutusjuhtimisalane põhikoolitus, mis annab edukalt läbinutele baasteadmised lennundusohutusega seotud tööülesannete täitmiseks.Käsitletakse ohutusjuhtimise põhialuseid...
06.11.2012

Seminar EASA nõuetest

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koostöös Lennuametiga ja Euroopa Lennundusohutusametiga EASA korraldavad Tallinnas 30.-31. jaanuaril 2013 seminari, kus käsitletakse EASA reguleerimisvaldkonda kuuluvaid regulatsioone ja nõudeid. Seminaril on esinejateks EASA esindajad, kes...
01.11.2012

Kölnis toimus EASA konverents "Toimivuspõhine järelevalve"

10.-11.oktoobril k.a. toimus Kölnis EASA poolt korraldatud lennundusohutuse konverents, mille peateemaks oli „ Toimivuspõhine järelevalve“. Erinevad ettekandjad erinevatelt huvipooltelt pakkusid välja oma nägemust järelevalve protsessist ja nendes osalejatele suunatud ootustest ning lootustest....
04.10.2012

UUDISED

UUDISED .
24.09.2012

Riikliku lennundusohutusprogrammi (SSP) esmane tööversioon

Valminud on riikliku lennundusohutusprogrammi (SSP) esmane tööversioon, mille koostamisel on juhindutud:ICAO ohutusjuhtimise käsiraamatust (Doc 9859 3.väljaanne) ja ka Annex 19-st (esialgu veel ettepaneku kujul);Euroopa lennundusohutusprogrammi käsiraamatust ja Euroopa lennundusohutuskava 2012...
08.08.2012

 Lõõtsa 5, Tallinn 11415tel 610 3500  faks 610 3501 ecaa@ecaa.ee  Teavitus tähelepanekute kohta lennutegevuses >>Vihjetelefon: 5621 6499 Lennuameti lahtioleku ajad:E-R 9:00 - 16:0009.12 oleme avatud kella 14-ni23.12 oleme avatud kella 13-ni ...
14.06.2012

Piloodilubasid ja –koolitust käsitlevate EL nõuete (FCL) rakendamine Eestis

Lisaks juba eelnevalt teatatud  määruste 1178/2011 ja 290/2012 lisade I kuni VII  rakendamise edasilükkamisele kuni 8.aprillini 2013, lükatakse  Eestis  vastavalt määruse 1178/2011 artiklile 12 edasi ka järgmiste nõuete  rakendamine:vertikaalstardiga õhusõiduki,...
05.06.2012

Jätkuva lennukõlblikkuse nõuded

Lennuameti peadirektori 05.06.2012 üldkorralduslik ettekirjutus nr 4.1-7/12/3  on antud välja jätkuva lennukõlblikkuse nõuete sätestamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20.veebruari määruse (EÜ) nr 216/2008 II lisas nimetatud õhusõidukitele, nimetatud õhusõidukeid hooldavatele...

Lehed