Language switcher

Sa oled siin

Uudised

21.05.2020

EASA COVID-19 lennunduse terviseohutuse protokoll

Euroopa Lennundusohutusagentuur (EASA) ja Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) on välja töötanud juhised, kuidas lennujaamade käitajad, lennukikäitajad ja riiklikud lennundusasutused saavad tagada reisijate ja neid teenindava personali ja meeskonna tervise, ohutuse ja...
20.05.2020

Avaliku sektori CAF 2020 ühine hindamismudel

Lennuamet osales 2019. aastal Rahandusministeeriumi eestvedamisel CAF projektis, mille oluline osa oli asutusesisene parendusvõimaluste kaardistamine ning kõrvaltvaatav professionaalne eksperthinnang kogu organisatsioonile. CAF ehk tervikliku kvaliteedijuhtimise tööriist...
15.05.2020

Lennuameti klienditeenindus alates 18. maist 2020

Alates 18.05.2020 teenindame kliente taas regulaarsematel aegadel meie kontoris, Lõõtsa 5. Palume siiski kõik kohtumised (kuupäev ja kellaaeg) eelnevalt vastava inspektoriga kokku leppida:   Piloodid, salongipersonal ning teooriaeksamid: Anne-Ly Käi (6103574, anne-ly.kai@ecaa.ee)....
13.05.2020

Otsus nõuete mitte kohaldamise kohta

Lennuamet on välja andnud kaks otsust, mis puudutavad COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse ülemaailmse leviku tõkestamiseks rakendatud meetmeid ja Euroopa Lennundusohutusameti soovitusi: 1) 30.04.2020 nr 1.1-11/20/75, mis puudutab õhupallilendude ja õhupalli...
13.05.2020

Lennuamet on väljastanud üldkorraldusliku ettekirjutuse AS-i Tallinna Lennujaam regionaalsetes lennujaamades töötavate lennuinformaatorite kohta

  Lennuamet on väljastanud üldkorralduslikku ettekirjutuse 04.05.2020 nr 1.1-18/20/1850 Lennuameti veebilehel, mis puudutab AS-i Tallinna Lennujaam regionaalsetes lennujaamades töötavaid lennuinformaatoreid.
05.05.2020

Piiranguala mehitamata õhusõidukite käitamiseks 8.-11. mail Filtri tee ja Kaitseväe kalmistu kohal

Seoses 9. maiga on kehtestatud 08.05.2020 kell 00:00 kuni 11.05.2020 kell 23:59 Filtri tee ja Kaitseväe kalmistu kohale piiranguala mehitamata õhusõidukite käitamiseks.   Lend ajutises piirangualas EER917 (ring raadiusega 650m, keskpunkti koordinaadid 592521N 0244615E, kõrgus kuni 500...
04.05.2020

USA ja Eesti õhuväed viivad 05.04.2020 Eesti õhuruumis läbi ühisõppuse

USA ja Eesti õhuväed viivad 5. mail. 2020 Eesti õhuruumis läbi ühisõppuse, mille käigus võib märgata sagenenud sõjalennukite lende, seda eriti Tallinna piirkonnas.  USA saatkonna Tallinna esinduse pressiteade selle kohta siin.
30.04.2020

Alates 01.05.2020 on Pärnu lennujaam lennuliikluseks suletud

Alates 01.05.2020 on Pärnu lennujaam lennuliikluseks suletud. Antud piirang puudutab üksnes lennujaama ja lennurada - lennuväljale ei saa maanduda, kuid Pärnu lennuliiklusteenindus üksus jätkab tööd ning lennuinfotsoon (FIZ) on endiselt lennuliiklusteenindusüksuse tööajal aktiivne ning...
30.04.2020

Lennundusmeditsiinikeskused taasalustavad plaanilisi tervisekontrolle alates 04.05.2020

Lennundusmeditsiinikeskused taasalustavad plaanilisi tervisekontrolle alates 04.05.2020. Tervisetõendite kehtivuse pikendamise ja muude lennundusmeditsiinil alaste küsimuste puhul palume pöörduda lennundusmeditsiini vaneminspektori poole e-posti aadressil kersti.lea@ecaa.ee.
28.04.2020

Lennuamet on välja andnud uue aeronavigatsioonilise kaardi (2153 A)

  Tehnilise vea tõttu on lennunduskaartide müük hetkel peatatud. Täpsema info, millal kaart taas müüki tuleb, loodame anda lähiajal.     Uus visuaallennukaart (VFR) 2153A on Lennuameti poolt välja antud ning kehtiv alates 23. aprillist 2020. Kaarte saab osta...

Lehed