Language switcher

Sa oled siin

Uudised

05.11.2002

Kinnitati lennuloataotluste läbivaatamise teenusstandard

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 19. septembri 2000. a istungi protokollilisele otsusele nr 43 ja Vabariigi Valitsuse 2. jaanuari 2001. a istungi protokollilisele otsusele nr 1 kinnitas lennuameti peadirektor oma käskkirjaga lennuloataotluste läbivaatamise teenusstandardi. Standard PDF...
01.11.2002

Eesti ja Prantsuse lennuametite koostöö

Eesti ja Prantsuse lennuametite vahel on saavutatud kokkulepe meditsiini-inspektori koolitamise kohta. Vastavalt sellele kokkuleppele suunatakse Lennuameti meditsiiniinspektor dr. Kersti Laar Pariisi koolitusele, mis toimub ajavahemikus 25 november kuni 13 detsember k.a. Kõik koolitusega...
01.11.2002

Soome lennundusmeditsiinitöötajad Eestis

26. 11.2002 külastab Lennundusmeditsiinikeskust grupp Finnair-i lennundusmeditsiinitöötajaid. Gruppi juhib Finnair-i lennuohutusosakonna direktor lennundusmeditsiini alal  dr Olavi Hämälainen. Delegatsiooni koosseisus on ka AS Aero Airlines juhtivad töötajad. Arutusele...
29.10.2002

Ühendkuningriigi Lennuamet auditeerib AS--i Enimex

Ajavahemikus 29.10 kuni 1.11. 2002 teostab Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigi Lennuameti ispektorite grupp ( kapten Richardson, Ian Reed and Keith Riches) auditi AS-s Enimex. Inspekteerimine on tingitud sellest, et AS Enimex üks lennuk An-72 on märjal liisingul Inglise firmas...
29.10.2002

Lennuohutusinspektorite seminar--nõupidamine

On saanud traditsiooniks, et kaks korda aastas toimub Lennuametis lennuohutusinspektorite seminar-nõupidamine. Üks toimub kevadel ning teine - sügisel. Järgmine nõupidamine toimub 27. novembril kell 10 Lennuametis, Rävala pst 8 . Arutuse alla tulevad sügisestest ilmatingimustest tulenevad...
28.10.2002

Eesti pürgib JAA täisliikmeks

5. 11.2002 on planeeritud lennuameti peadirektori astäitja lennuohutuse alal hr Aadu Lee esinemine Ühinenud Lennuametite peakorteris Hoofddorpis JAA juhtkonna, osakondade direktorite ning JAA täisliikmeks auditi teinud komisjoniliikmete ees. Ettekanne peab andma piisavalt täpse teabe selle...
25.10.2002

Lennuamet kuulutas välja joonistusvõistluse

Seoses 2003. aasta 7. detsembril täituva maailma lennunduse 100. juubeliga kutsub Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon seda verstaposti tähistama juba selle aasta lõpust alates. Lennuamet otsustas lisaks 7. detsembri traditsioonilisele äramärkimisele kuulutada välja laste...
22.10.2002

Uuendatakse Eesti lennukaart

Lennuamet on algatanud Eesti lennukaardi uuendamise protsessi. Kaart valmib plaanide kohaselt hiljemalt 2003. a. septembriks. Seoses sellega kutsub Lennuamet kõiki, kellel on ettepanekuid kaardi täiendamiseks, neid aegsasti esitama. Kontaktisikud on: Aleksander Dintšenkolennutegevuse...
18.10.2002

Kuulutati välja konkurss müramonitooringu seadmete hankeks

Eesti ja Taani lennundusalase ühisprojekti raames kuulutati Carl Bro A/S poolt 16.oktoobril ametlikult välja suunatud konkurss Tallinna Lennuvälja müramonitooringu seadmete hankeks. Konkursi tulemusena esitavad eelvooru läbinud akustikaseadmeid tootvad firmad oma pakkumised...
16.10.2002

Eesti--Horvaatia lennunduskokkuleppe parafeerimine

Ajavahemikul 17.-18. okt. toimuvad Zagrebis parafeerimisläbirääkimised Eesti ja Horvaatia valitsuste vahelise lennunduskokkuleppe sõlmimiseks. Teede- ja sideministeeriumi, välisministeeriumi, lennuameti ning AS-i Estonian Air esindajast koosneva Eesti delegatsiooni poolt Horvaatia...

Lehed