Language switcher

Lennuamet  vastutab Eesti riigi poolt lennuohutusalaste rahvusvaheliste kohustuste täitmise eest. Lennuameti töö tulemuslikkusest sõltub, kas Eesti riigi lennuohutuse tase ning sellealane järelevalve vastab liikmelisuse kohustusega kaasnevatele standarditele. Lennuameti tegevuse põhirõhk langeb rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni (ICAO), Euroopa Liidu standardite ja Euroopa Lennundusohutuse Ameti (EASA) juhiste, suuniste ja regulatsioonide kohaldamise järelevalvele kõikides tsiviillennundusega seotud Eesti organisatsioonides.

Lisaks lennuohutuse tagamisele on Lennuameti vastutusala otseselt seotud ka lennundusjulgestusalase tegevuse koordineerimise ning selle valdkonna üle järelevalve teostamisega. Lennundusjulgestuse valdkond on muutunud üha olulisemaks, hõlmates täna kogu lennundussektorit. Lähemalt »

Intsidendivorm

Anonüümne teavitustelefon:

5621 6499

Teavitus tähelepanekute kohta lennutegevuses, mis võivad kaasa aidata lennunduse ohutuse tagamisele.

CAPTCHA
See küsimus aitab meil vältida spämmirobotite poolt saadetud infot.

Tule tööle!

Ootame oma ridadesse lennunduseksperte.
Loe täpsemalt>>

Mehitamata õhusõiduki käitamine

Käitamiseks peab teatud õhuruumi osades olema ühekordne luba ja lennu kooskõlastus. Loe täpsemalt.

Tervisealane teave reisimiseks

Enne reisile minekut tasub üle
vaadata üldised meditsiini
alased soovitused ja nõuanded.
Loe täpsemalt.

Ilutulestik, laserid, taevalaternad

Lennuohutust mõjutavad
tegevused tuleb
kooskõlastada. 
Loe täpsemalt.

Mida ei tohi reisile kaasa võtta?

Pagasi pakkimisel veendu, et reisile kaasa võetavaid esemeid lubatakse viia õhusõiduki pardale. Loe täpsemalt

LENNUOHUTUSE JÄRELVALVE INFOSÜSTEEM (LOIS)

 

Lennuohutuse järelevalve infosüsteem LOIS võimaldab lennundusettevõtjatel ja eraisikutel mugavalt ning kiirelt esitada Lennuametile elektroonselt taotlusi neile vajalike tegevuslubade ja -sertifikaatide saamiseks.

 

 

Sisene LOIS-i

Kontakt

+372 610 3500   Üldtelefon
ecaa@ecaa.ee

+372 5887 3706 Pressile
press@ecaa.ee

Lennuameti lahtioleku ajad:
E-R 9:00 - 16:00